Elektroenergetyczna automatyka zabezpieczeniowa farm wiatrowych

  • Dodaj recenzję:
  • 3014
  • Producent: WNT
  • Autor: Zbigniew Lubośny
  • Cena netto: 37,14 zł 39,00 zł
Elektroenergetyczna automatyka zabezpieczeniowa farm wiatrowych

rok wydania: 2014, wydanie pierwsze
ilość stron: 1678
ISBN: 978-83-7926-150-5
format: 16,5,5x23,2 cm
oprawa: miękka

Opis
Kierunki i tempo rozwoju elektroenergetyki zależą niewątpliwie od możliwości technicznych, ale również od przyjętej przez państwo polityki energetycznej. W Polsce już kilkanaście lat temu opracowano systemy wsparcia dla odnawialnych źródeł energii (OZE), które zaowocowały spektakularnym rozwojem elektrowni i farm wiatrowych. Jeżeli potwierdzą się przewidywania Polskiego Stowarzyszenia Energetyki Wiatrowej, to w ciągu najbliższej dekady sumaryczna moc elektrowni wiatrowych przekroczy prognozowaną zdolność przyłączeniową systemu. Oznacza to, że problematyka współpracy farm i elektrowni wiatrowych z systemem elektroenergetycznym będzie nabierała coraz większego znaczenia.

W książce kompleksowo zostały omówione zagadnienia związane z automatyką zabezpieczeniową, która odgrywa kluczową rolę w utrzymaniu ciągłości oraz odpowiedniej jakości pracy farm i elektrowni wiatrowych, co w kontekście planowanego rozwoju OZE będzie się przekładało na niezawodność funkcjonowania całego systemu elektroenergetycznego. Informacje dotyczące właściwego doboru automatyki zabezpieczeniowej farm i elektrowni wiatrowych, jej prawidłowego działania oraz współpracy z innymi elementami systemu elektroenergetycznego uzupełniono przykładem wzorcowego doboru nastaw zabezpieczeń farmy wiatrowej. Ponadto przedstawiono problematykę przekładników prądowych i napięciowych.

Publikacja jest przeznaczona dla studentów wydziałów elektrycznych i energetycznych uczelni technicznych, inżynierów pracujących w spółkach dystrybuujących energię, inwestorów farm wiatrowych, firm analizujących wpływ elektrowni wiatrowych na system elektroenergetyczny oraz operatorów systemów dystrybucyjnych i przesyłowych opracowujących wymagania dotyczące przyłączenia elektrowni i farm wiatrowych do systemu elektroenergetycznego.

Spis treści
Oznaczenia / 7
Skróty / 7
Symbole elektrotechniczne / 8
Indeksy dolne / 8
1. Wstęp / 11
2. Elektrownie wiatrowe / 13
2.1. Konstrukcja / 13
2.2. Automatyka zabezpieczeniowa elektrowni wiatrowych / 20
3. Farmy wiatrowe / 27
3.1. Powiązanie farmy wiatrowej z systemem elektroenergetycznym / 27
3.2. Struktura wewnętrzna sieci farmy wiatrowej / 33
3.3. Wymagania operatorów systemu w zakresie EAZ farm wiatrowych / 36
3.4. Zakłócenia w sieci farmy wiatrowej / 41
3.4.1. Wprowadzenie / 41
3.4.2. Zwarcia niesymetryczne w sieci WN farmy wiatrowej lub sieci przylegającej / 42
3.4.3. Zwarcia w sieci SN farmy wiatrowej / 46
3.5. Automatyka zabezpieczeniowa farm wiatrowych / 52
3.6. Automatyka zabezpieczeniowa sieci przylegającej do punktu przyłączenia farmy wiatrowej / 83
4. Przykład doboru nastaw EAZ farmy wiatrowej / 91
4.1. Przykładowa struktura sieci farmy wiatrowej / 91
4.2. Dobór nastaw zabezpieczeń sieci farmy wiatrowej / 95
4.3. Dobór nastaw zabezpieczeń w sieci przylegającej do punktu przyłączenia farmy wiatrowej / 116
5. Przekładniki prądowe indukcyjne / 125
5.1. Budowa i wymagania dotyczące przekładników prądowych / 125
5.2. Zasady doboru przekładników prądowych / 130
5.3. Przykład doboru przekładników prądowych / 138
5.3.1. Wprowadzenie / 138
5.3.2. Przekładniki prądowe w polu liniowym SN / 139
5.3.3. Przekładniki prądowe w polu SN transformatora potrzeb własnych (uziemiającego) / 144
6. Przekładniki napięciowe / 149
6.1. Wymagania dotyczące przekładników napięciowych / 149
6.2. Zasady doboru przekładników napięciowych / 153
6.3. Przykład doboru przekładników napięciowych / 158
Bibliografia / 165