English in Science and Technology. Wybór terminów i zwrotów angielskich z nauk ścisłych i przyrodniczych

  • Dodaj recenzję:
  • 1933
  • Producent: WNT
  • Autor: Piotr Domański

Prawa i definicje naukowe, patent, publikację naukową, referat, dyskusję, opis eksperymentu, analizę wyników badań, opis aparatury laboratoryjnej, a także gramatykę i oryginalne ćwiczenia.

oprawa: miękka, format: 16 x 24 cm, stron: 456, wydanie: III 2013, ISBN: 978-83-63623-83-8

Jest to nowoczesna książka ułatwiająca samodzielne opanowanie umiejętności czytania, tłumaczenia, a w końcu poprawnego pisania i wygłaszania tekstów naukowo-technicznych w języku angielskim. Czytelnik znajdzie w niej prawa i definicje naukowe, patent, publikację naukową, referat, dyskusję, opis eksperymentu, analizę wyników badań, opis aparatury laboratoryjnej, a także gramatykę i oryginalne ćwiczenia. Autor podjął udaną próbę całościowego opracowania angielszczyzny naukowo-technicznej. Książka zawiera około 7500 wyrazów (z tego prawie dla 2500 wyrazów technicznych podano wymowę). Przeznaczona jest dla studentów i absolwentów wyższych szkół technicznych, zwłaszcza wydziałów chemicznych i pokrewnych. Z pewnością skorzystają z niej także tłumacze, stypendyści, naukowcy, wykładowcy, oraz inne osoby zainteresowane językiem angielskim.

Spis treści:
Foreword
Przedmowa
Preface

Od autora

Part I. VERBAL MEANS OF (SCIENTIFIC AND TECHNICAL) COMMUNICATION
Część I. TESTOWE ŚRODKI PRZEKAZU INFORMACJI (NAUKOWO-TECHNICZNEJ)
Section 1. Universal English. Scientific Formulations
Rozdział 1. Angielszczyzna uniwersalna. Sformułowania naukowe
Section 2. Special English. English for Special Purposes
Rozdział 2. Angielszczyzna specjalistyczna. Angielszczyzna do celów specjalnych

Part II. NON-VERBAL MEANS OF (SCIENTIFIC AND TECHNICAL) COMMUNICATION
Część II. POZATEKSTOWE ŚRODKI PRZEKAZU INFORMACJI (NAUKOWO-
TECHNICZNEJ)
Section 3. Abbreviations
Rozdział 3. Skróty
Section 4. Signs and Symbols
Rozdział 4. Znaki i symbole

Part III. SCIENTIFIC AND TECHNICAL TERMINOLOGY
Część III. TERMINOLOGIA NAUKOWO-TECHNICZNA
Section 5. Organic Nomenclature
Rozdział 5. Nomenklatura związków organicznych

Part IV. INSTRUMENTATION. APPARATUS.CHEMICAL LABORATORY
Część IV. OPRZYRZĄDOWANIE. APARATURA. LABORATORIUM CHEMICZNE
Section 6. Instrumentation. Measuring Instruments
Rozdział 6. Oprzyrządowanie. Instrumenty pomiarowe
Section 7. Apparatus. Chemical Laboratory
Rozdział 7. Aparatura. Laboratorium chemiczne

Part V. A GRAMMAR OF SCIENTIFIC AND TECHNICAL ENGLISH
Część V. GRAMATYKA W ANGIELSZCZYŹNIE NAUKOWO-TECHNICZNEJ
Section 8. Crucial Problems
Rozdział 8. Główne zagadnienia

APPENDICES
ANEKSY
VARIA
1. The Earth and Man
Ziemia i człowiek. 
2. The Role of English
Rola języka angielskiego
3. Lighter English
Uczyć bawiąc
Index of Names
Indeks nazwisk
Index of Subjects
Indeks tematyczny