Instalacje elektryczne w budynkach mieszkalnych

  • Dodaj recenzję:
  • 254
  • Producent: WNT
  • Rok wydania: Kazimierz Wolski, Kazimierz Pazdro
  • Cena netto: 32,00 zł 36,75 zł 33,60 zł
  • Niedostępny
Rok: 2005, Kazimierz Wolski, Kazimierz Pazdro

To już dziewiąte wydanie tej książki. W formie pytań i odpowiedzi podano w niej praktyczne wskazówki dotyczące projektowania i wykonywania instalacji elektrycznych w budynkach mieszkalnych zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami. Omówiono także zasady ochrony przeciwporażeniowej, przeciwpożarowej, odgromowej, przepięciowej oraz ratowania porażonych prądem elektrycznym. Podano informacje dotyczące przewodów, osprzętu i aparatury zabezpieczeniowej (stosowanych w instalacjach elektrycznych), modernizacji i remontów instalacji, nieodzownych ze względu na obowiązujące przepisy oraz bezpieczne użytkowanie urządzeń elektrycznych. W wydaniu dziewiątym uwzględniono postanowienia zawarte w zaktualizowanej normie PN-IEC 60364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

Wydawnictwo poleca tę książkę monterom elektrykom zajmującym sie instalacjami elektrycznymi w budynkach mieszkalnych, uczniom liceów o profilu elektrycznym oraz wszystkim, którzy pragną wyposażyc budowane mieszkanie w bezpieczną instalację.
SPIS TREŚCI:

Przedmowa do wydania dziewiątego

1. Przyłączenie instalacji do sieci
2. Zasilanie i rozdział energii w budynku
3. Instalacje, sprzęt i osprzęt instalacyjny
4. Instalacje w mieszkaniach
5. Odbiorniki
6. Ochrona odgromowa budynków mieszkalnych
7. Zagrożenia wywołane prądem elektrycznym
8. Odbiór i przekazanie instalacji
9. Zasady ratowania porażonych prądem elektrycznym
10. Remonty i przebudowa instalacji
Literatura

Przeczytaj recenzję w elektro.info
Księgarnia Techniczna Grupy Medium | Karczewska 18, 04-112 Warszawa | tel.: 22 512 60 60 | e-mail: eib@ksiegarniatechniczna.com.pl