Kwazikryształy

  • Dodaj recenzję:
  • 1938
  • Producent: WNT
  • Autor: R.Marian Surowiec
  • Cena netto: 28,00 zł 29,40 zł
Kwazikryształy, R.Marian Surowiec, rok: 2008, ISBN: 978-83-204-3422-4, liczba stron: 182, format: B5, Wydawnictwo Naukowo-Techniczne WNT

Niniejsza monografia przybliża Czytelnikowi podstawowe zagadnienia dotyczące aperiodycznej sieci przestrzennej, metod otrzymywania kwazikryształów, krystalograficznego opisu ich budowy wewnętrznej, układów równowagowych zawierających fazy kwazikrystaliczne, realnej struktury oraz właściwości fizycznych kwazikryształów. Przedstawiono w niej charakterystykę kwaziperiodyczności, ogólne warunki tworzenia się kwazikryształów, techniki ich otrzymywania w laboratorium i w przemyśle oraz klasyfikację. Na podstawie najbardziej aktualnych diagramów fazowych stopów aluminium pokazano, że przy określonych koncentracjach aluminium z metalami przejściowymi tworzą się metastabilne i stabilne fazy kwazikrystaliczne. Omówiono konfiguracje atomów w strukturach kwazikrystalicznych i w aproksymantach, defekty w kwazikryształach oraz właściwości fizyczne tych materiałów. Sporo uwagi poświęcono również ich zastosowaniu: do powlekania skrzydeł i korpusów samolotów, łopatek turbin silników, naczyń kuchennych, czy też magazynowania wodoru.Monografia jest polecana pracownikom naukowym oraz studentom kierunków: inżynieria materiałowa, metalurgia, fizyka, chemia, edukacja techniczno-informatyczna, geologia oraz wszystkim, którzy pragną poszerzyć swoje wiadomości w zakresie nauki o materiałach.

Spis treści:
Przedmowa
1. Wprowadzenie
2. Kwaziperiodyczność
  2.1. Translacja a elemnety symetrii – złoty iloraz
  2.2. Ciąg Fibonacciego – jednowymiarowe struktury aperiodyczne
  2.3. Kwaziperiodyczność na płaszczyźnie
  2.4. Aperiodyczne przestrzenne jednostki strukturalne
  2.5. Struktury aperiodyczne jako projekcje struktur periodycznych
3. Otrzymywanie kwazikryształów
  3.1. Ogólne warunki tworzenia się faz kwazikrystalicznych
  3.2. Procesy i techniki krystalizacji
4. Kryteria klasyfikacji kwazikryształów
  4.1. Kryterium wymiaru przestrzeni
  4.2. Kryterium stabilności energetycznej
  4.3. Kryterium symetrii
  4.4. Projekcje standardowe
5. Fazy kwazikrystaliczne
  5.1. Ikosaedryczne fazy kwazikrystaliczne
  5.2. Równowagowe diagramy fazowe na bazie aluminium
6. Rozmieszczenie atomów w kwazikryształach
  6.1. Klastery w kwazikryształach ikosaedrycznych – hierarchia klasterów
  6.2. Konfiguracje atomów w kwazikryształach dekagonalnych
  6.3. Konfiguracje atomów w aproksymatach
7. Defekty w kwazikryształach
  7.1. Fazony
  7.2. Dyslokacje w kwazikryształach
  7.3. Dyslokacje w kwazikryształach dekagonalnych
  7.4. Metadyslokacje w aproksymantach
  7.5. Granice niskokątowe
8. Właściwości i zastosowanie kwazikryształów
  8.1. Przewodnictwo elektryczne
  8.2. Przewodnictwo cieplne
  8.3. Właściwości magnetyczne
  8.4. Właściwości mechaniczne
  8.5. Utlenianie kwazikryształów
  8.6. Dyfuzja w kwazikryształach
  8.7. Gęstość stanów elektronowych
  8.8. Zastosowanie kwazikryształów
9. Podsumowanie
Literatura
Skorowidz
Księgarnia Techniczna Grupy Medium | Karczewska 18, 04-112 Warszawa | tel.: 22 512 60 60 | e-mail: eib@ksiegarniatechniczna.com.pl