Lokalizacja uszkodzeń kabli i wybrane badania eksploatacyjne linii kablowych

  • Dodaj recenzję:
  • 1596
  • Producent: WNT
  • Autor: Ryszard Szczerski
Lokalizacja uszkodzeń kabli i wybrane badania eksploatacyjne linii kablowych, Ryszard Szczerski, rok: 1999, ISBN: 83-204-2392-9, oprawa miękka, liczba stron: 249, format: B5, Wydawnictwo Naukowo-Techniczne WNT

W książce podano klasyfikację metod lokalizacji uszkodzeń kabli, praktyczne zastosowania metod i układów pomiarowych lokalizacji odcinkowej, wstępnej oraz dokładnej uszkodzeń kabli elektroenergetycznych, sygnalizacyjnych, koncentrycznych, telekomunikacyjnych o optotelekomunikacyjnych. Omówiono nowoczesne metody i układy pomiarowe stosowane podczas prób napięciowych i nieniszczących kabli elektroenergetycznych. Podano sposoby pomiaru rezystancji izolacji i ciągłości żył oraz tłumienności odbicia i strat wtrąconych w linii światłowodowej w celu ustalenia rodzaju uszkodzeń. Ponadto omówiono wyposażenie pomiarowych wozów kablowych oraz podano praktyczne wskazówki doboru aparatury i przyrządów pomiarowych dla brygad lokalizujących uszkodzenia kabli. Ksiązka jest przeznaczona dla inżynierów, techników i mistrzów zajmujących się lokalizacją uszkodzeń kabli w energetyce, telekomunikacji, PKP, i innych zakładach przemysłowych. Może być przydatna także dla studentów wydziałów elektrycznych i elektroniki, uczniów średnich szkół technicznych oraz dla słuchaczy kursów specjalistycznych.

Spis treści