Materiały wybuchowe emulsyjne

  • Dodaj recenzję:
  • 1940
  • Producent: WNT
  • Autor: Andrzej Maranda, Barbara Gołąbek, Johann Kasperski
  • Cena netto: 44,00 zł 46,20 zł
Materiały wybuchowe emulsyjne, Andrzej Maranda, Barbara Gołąbek, Johann Kasperski, rok: 2008, ISBN: 978-83-204-3427-9, oprawa miękka, liczba stron: 204, format: B5, Wydawnictwo Naukowo-Techniczne WNT

Książka jest oryginalnym , nie tylko w skali krajowej, opracowaniem dotyczącym najnowocześniejszych górniczych materiałów wybuchowych oraz metod ich stosowania w górnictwie na najwyższym światowym poziomie. Została przedstawiona historia rozwoju materiałów wybuchowych ze szczególnym uwzględnieniem ich przemysłowych odmian, charakterystyka surowców, technologia otrzymywania oraz właściwości fizykochemiczne i parametry materiałów wybuchowych emulsyjnych. Omówiono również zagadnienia związane z ich transportem, stosowaniem w zakładach wydobywczych i wpływem prac strzałowych na środowisko. Książka skierowana jest do producentów i użytkowników górniczych środków strzałowych oraz pracowników naukowych i studentów Wojskowej Akademii Technicznej, Akademii Górniczo-Hutniczej, Politechnik Warszawskiej, Śląskiej i Wrocławskiej.

Spis treści:

Wstęp
 1. Od prochu czarnego do materiałów wybuchowych emulsyjnych
1.1. Historia rozwoju materiałów wybuchowych emulsyjnych
1.2. Zakres stosowania poszczególnych typów górniczych materiałów wybuchowych
Literatura
 2. Emulsje i składniki materiałów wybuchowych emulsyjnych 
2.1. Wiadomości ogólne o emulsjach
2.2. Mechanizm powstawania emulsji i ich stabilność 
2.3. Koncepcja HLB
2.4. Składniki materiałów wybuchowych emulsyjnych
Literatura
 3. Właściwości matryc materiałów wybuchowych emulsyjnych
3.1. Struktura matryc
3.2. Stabilność matryc
3.3. Wrażliwość matryc na bodźce zewnętrzne 
Literatura
 4. Właściwości materiałów wybuchowych emulsyjnych
4.1. Wrażliwość materiałów wybuchowych emulsyjnych na bodźce zewnętrzne
4.2. Zdolność materiałów wybuchowych emulsyjnych do detonacji 
4.3. Prędkość detonacji 
4.4. Zdolność do wykonywania pracy
4.5. Kruszność materiałów wybuchowych emulsyjnych
4.6. Hipoteczny mechanizm inicjacji i propagacji procesu detonacji wybuchowych emulsyjnych
Literatura
 5. Technologia wytwarzania materiałów wybuchowych emulsyjnych
5.1. Wprowadzenie
5.2. Opis procesu technologicznego
5.3. Wpływ poszczególnych czynników technologicznych na właściwości matryc
 6. Prace strzałowe w zakładach wydobywczych
6.1. Mechanizacja prac strzałowych w zakładach odkrywkowych
6.2. Mechanizacja prac strzałowych w górnictwie podziemnym
6.3. Zalety stosowania mechanicznego załadunku materiałów wybuchowych emulsyjnych luzem
Literatura
 7. Efektywność stosowania materiałów wybuchowych emulsyjnych w zakładach górniczych 
7.1. Zastosowanie materiałów wybuchowych emulsyjnych w zakładach odkrywkowych
7.2. Zastosowanie materiałów wybuchowych emulsyjnych w zakładach podziemnych 
Literatura
 8. Wpływ materiałów wybuchowych stosowanych w pracach strzałowych na środowisko
8.1. Wprowadzenie 
8.2. Skład i struktura materiałów wybuchowych a zanieczyszczenie środowiska
8.3. Zawartość toksycznych składników w produktach wybuchu
8.4. Pozostałe zagrożenia związane ze stosowaniem materiałów wybuchowych w górnictwie odkrywkowym
Literatura
Skorowidz