Pomiary gwintów w budowie maszyn

  • Dodaj recenzję:
  • 2068
  • Producent: WNT
  • Autor: J.Malinowski, W.Jakubiec, W.Płowucha
  • Cena netto: 55,00 zł 57,75 zł
Pomiary gwintów w budowie maszyn, J.Malinowski, W.Jakubiec, W.Płowucha, rok: 2008, ISBN: 978-83-204-3454-5, oprawa miękka, liczba stron: 296, format: B5, Wydawnictwo Naukowo-Techniczne WNT

Na polskim rynku wydawniczym jest to pierwsze pełne opracowanie problematyki pomiarów postaci geometrycznej gwintów stosowanych w budowie maszyn. Książka ta stanowi wynik wieloletnich prac badawczych autorówPrzedstawiono w niej tolerancje i metody pomiaru śrub i nakrętek ogólnego przeznaczenia, a także pomiary gwintów walcowych o zarysie niesymetrycznym, dokładnych gwintów walcowych wewnętrznych oraz gwintów stożkowych. Omówiono też pomiary na współrzędnościowych maszynach pomiarowych.Książka jest przeznaczona dla osób zajmujących się metrologią i jakością w przemyśle maszynowym, studentów wyższych uczelni technicznych oraz tych inżynierów, którzy chcą pogłębić swoją wiedzę o pomiarach i sprawdzaniu gwintów. 

Spis treści:

Przedmowa 
 1. Wiadomości ogólne
1.1. Podział i przeznaczenie gwintów
1.2. Opis postaci geometrycznej powierzchni śrubowej
1.3. Połączenia gwintowe
1.4. Historia normalizacji systemów wymiarów gwintów
1.5. Gwinty metryczne ISO ogólnego przeznaczenia
1.6. Zarys nominalny i średnice nominalne gwintu metrycznego ISO
1.7. Układ tolerancji gwintów metrycznych ISO ogólnego przeznaczenia
1.8. Oznaczanie gwintów metrycznych ISO
1.9. Gwinty okrągłe
 2. Pomiary kąta gwintu i kątów boków
2.1. Definicje kąta gwintu i kątów boków
2.2. Wiadomości ogólne i techniki pomiarowe
2.3. Pomiary techniką optyczną mikroskopem z głowicą goniometryczną i pochyloną kolumną
2.4. Pomiary techniką optyczną mikroskopem z użyciem nożyków pomiarowych
2.5. Pomiary techniką optyczną mikroskopem z głowicą profilową i pochyloną kolumną
2.6. Pomiary techniką optyczną z użyciem projektora
2.7. Niepewności w pomiarach kąta gwintu i kątów boków
2.8. Pomiary kąta gwintu i kątów boków techniką stykową
2.9. Znormalizowane tolerancje kąta gwintu i kątów boków 
 3. Pomiary podziałki gwintów walcowych zewnętrznych
3.1. Definicja znormalizowanej podziałki (skoku) gwintu walcowego
3.2. Definicje odchyłek podziałki i skoku
3.3. Techniki pomiarowe stosowane w pomiarach podziałki (skoku)
3.4. Problem wyboru właściwej techniki pomiarowej
3.5. Błędy systematyczne i ich kompensacja w pomiarach techniką optyczną
3.6. Pomiary podziałki techniką optyczną z użyciem mikroskopu pomiarowego i głowicy 
  goniometrycznej
3.7. Pomiary podziałki techniką optyczną mikroskopem pomiarowym z użyciem 
optoelektronicznego urządzenia do automatycznego pomiaru położenia krawędzi mierzonego przedmiotu
3.8. Pomiary podziałki mikroskopem pomiarowym zaopatrzonym w głowicę profilową (rewolwerową) do gwintów
3.9. Pomiary podziałki mikroskopem pomiarowym zaopatrzonym w głowicę podwójnego obrazu
3.10. Pomiary podziałki techniką stykową długościomierzem uniwersalnym
3.11. Pomiary podziałki techniką stykową nakładanym przyrządem czujnikowym
3.12.Pomiary podziałki techniką z dwupunktowym stykiem przyrządem pomiarowym wyposażonym w głowicę mierzącą 
3.13.Pomiary podziałki techniką z jednopunktowym stykiem mikroskopem pomiarowym wyposażonym w głowicę mierzącą
3.14. Pomiary podziałki techniką z jednopunktowym stykiem urządzeniem do mierzenia śrub pociągowym
3.15. Pomiary podziałki techniką interferencyjną
3.16. Znormalizowane tolerancje podziałki
 4. Pomiary średnicy podziałowej gwintów walcowych zewnętrznych – wiadomości ogólne
4.1. Definicja średnicy podziałowej gwintu walcowego zewnętrznego
4.2.Techniki pomiarowe stosowane w pomiarach średnicy podziałowej gwintów walcowych zewnętrznych
4.3. Znormalizowane tolerancje średnicy podziałowej
 5. Pomiary średnicy podziałowej gwintów walcowych zewnętrznych z użyciem mikroskopu pomiarowego
5.1. Wiadomości wstępne
5.2. Błędy systematyczne w pomiarach mikroskopem pomiarowym
5.3. Pomiary średnicy podziałowej mikroskopem z użyciem głowicy goniometrycznej
5.4. Pomiary średnicy podziałowej mikroskopem z użyciem głowicy profilowej
5.5.Pomiary średnicy podziałowej gwintu wielokrotnego mikroskopem z użyciem głowicy goniometrycznej
5.6. Niepewność pomiaru mikroskopem średnicy podziałowej gwintów zewnętrznych
5.7. Automatyczne pomiary techniką optyczną
 6. Pomiary średnicy podziałowej gwintów walcowych zewnętrznych sposobem trójwałeczkowym
6.1. Wiadomości wstępne
6.2. Dobór średnicy wałeczków pomiarowych
6.3. Poprawka na skręcenie wałeczków pomiarowych w bruzdach gwintu
6.4. Poprawka na odkształcenie sprężyste wałeczków i gwintu pod wpływem nacisku 
pomiarowego
6.5. Niepewność pomiaru średnicy podziałowej sposobem trójwałeczkowym
 7. Pomiary i sprawdzanie średnic podziałowych – elementarnej i wirtualnej
7.1. Wiadomości wstępne
7.2. Trzy pojęcia średnicy podziałowej gwintu walcowego
7.3. Wyznaczanie średnicy podziałowej elementarnej
7.4. Wyznaczanie średnicy podziałowej wirtualnej
7.5. Średnice podziałowe elementarna i wirtualna gwintu wewnętrznego
7.6.Interpretacja tolerancji średnicy podziałowej gwintów ogólnego przeznaczenia i sprawdzianów
gwintowych
7.7. Pomiary i niepewności pomiaru średnic podziałowych elementarnej i wirtualnej
 8. Pomiary śrub i nakrętek ogólnego przeznaczenia
8.1. Wiadomości wstępne
8.2. Tolerancja średnicy
8.3.Składowe tolerancji złożonej średnicy podziałowej przy różnych sposobach wykonania gwintu
zewnętrznego
8.4.Wartości średnicowych odpowiedników t, t1 i t3 śrub walcowych oraz odpowiadające im optymalne niepewności pomiaru
8.5.Wpływ nachylenia zarysu gwintu na wynik pomiaru średnicy podziałowej sposobem trójwałeczkowym
8.6. Pomiar średnicy podziałowej gwintu zewnętrznego mikrometrem lub czujnikiem do gwintów
8.7. Pomiar średnicy podziałowej gwintu wewnętrznego – przykłady przyrządów
8.8. Tolerancje średnicy podziałowej gwintów trapezowych ISO i jej składowe
 9. Pomiary średnicy zewnętrznej i wewnętrznej gwintu walcowego zewnętrznego
9.1. Wiadomości wstępne
9.2. Pomiar średnicy zewnętrznej
9.3. Pomiar średnicy wewnętrznej
 10. Pomiary gwintów walcowych o zarysie niesymetrycznym
10.1. Wiadomości wstępne
10.2. Pomiary kąta gwintu i kątów boków gwintów zewnętrznych o zarysie niesymetrycznym
10.3. Pomiar podziałki gwintu zewnętrznego o zarysie niesymetrycznym
10.4. Pomiar średnicy podziałowej gwintu zewnętrznego o zarysie niesymetrycznym za pomocą mikroskopu pomiarowego
10.5. Pomiar średnicy podziałowej gwintu zewnętrznego o zarysie niesymetrycznym sposobem
trójwałeczkowym
10.6. Pomiar średnicy podziałowej gwintu wewnętrznego o zarysie niesymetrycznym z użyciem dwóch kulistych końcówek pomiarowych
10.7. Znormalizowane tolerancje gwintów o zarysie niesymetrycznym
 11. Pomiary dokładnych gwintów walcowych wewnętrznych
11.1. Wiadomości wstępne
11.2. Pomiar średnicy podziałowej D2 przy użyciu kulistych końcówek pomiarowych osadzonych sztywno na trzpieniu
11.3. Pomiar średnicy podziałowej D2 z użyciem kulistych końcówek pomiarowych osadzonych na kabłąkach i wzorca pierścieniowego
11.4. Pomiar średnicy podziałowej D2 z użyciem kulistych końcówek pomiarowych osadzonych na kabłąkach i wkładek pryzmatycznych oraz płytek wzorcowych
11.5. Pomiar średnicy podziałowej D2 metodą różnicową z użyciem długościomierza uniwersalnego i pierścieniowego wzorca gwintowego
11.6. Tolerancje średnic podziałowych sprawdzianów gwintowych pierścieniowych 
 12. Zależności geometryczne w gwintach stożkowych
12.1. Wiadomości wstępne
12.2. Konstrukcja zarysu ostrego gwintu stożkowego o zarysie symetrycznym względem prostopadłej do osi gwintu
12.3. Konstrukcja zarysu ostrego gwintu stożkowego o zarysie symetrycznym względem prostopadłej do tworzącej stożka
 13. Pomiary gwintów stożkowych
13.1. Pomiary gwintów stożkowych o zarysie symetrycznym względem prostopadłej do osi gwintu
13.2. Pomiary gwintów stożkowych zewnętrznych o zarysie symetrycznym względem prostopadłej do tworzącej stożka
 14. Pomiary współrzędnościowe gwintów
14.1. Pomiary średnicy podziałowej, podziałki i kątów boków
14.2. Pomiary odchyłki pozycji osi otworów gwintowanych
|Aneks 1. Wyprowadzenie wzoru na poprawkę p1 według Tomlinsona
Aneks 2. Wyprowadzenie uproszczonego wzoru na poprawkę p1
Aneks 3. Przekształcenie wzoru na średnicę podziałową d2 gwintu o zarysie niesymetrycznym w pomiarze sposobem trójwałeczkowym
Aneks 4. Wyprowadzenie wzorów na średnicę podziałową gwintów o zarysie niesymetrycznym w
pomiarze sposobem trójwałeczkowym lub dwiema kulkami
Literatura
Skorowidz
Dodatek. Kolorowe ilustracje przyrządów pomiarowychKsięgarnia Techniczna Grupy Medium | Karczewska 18, 04-112 Warszawa | tel.: 22 512 60 60 | e-mail: eib@ksiegarniatechniczna.com.pl