Przekładnie śrubowe kulkowe

  • Dodaj recenzję:
  • 2071
  • Producent: WNT
  • Autor: Jerzy Z.Sobolewski
  • Cena netto: 34,00 zł 35,70 zł
Przekładnie śrubowe kulkowe, Jerzy Z.Sobolewski, rok: 2009, ISBN: 978-83-204-3596-2, liczba stron: 158, format: B5, Wydawnictwo Naukowo-Techniczne WNT

Jest to jedyna dostępna na rynku wydawniczym pozycja na temat właściwości i projektowania przekładni śrubowych kulkowych, zwanych śrubami tocznymi.  W książce omówiono przekładnie śrubowe kulkowe (toczne) stosowane powszechnie w napędach posuwowych i pozycjonujących obrabiarek sterowanych numerycznie i precyzyjnych maszynach technologicznych, w układach kierowniczych samochodów, w mechanizmach podwozi i sterowania samolotów i wielu innych urządzeniach. Przedstawiono ogólną analizę konstrukcyjną i podstawy klasyfikacji, zasady funkcjonowania przekładni, dobór parametrów konstrukcyjnych, podstawowe obliczenia eksploatacyjne, klasy dokładności wykonania i warunki techniczne odbioru, symulacyjne badania jakości wykonania, projektowanie obiegów kulek, problemy hałasu oraz nierównomierności rozkładu obciążenia zwojów. Podano także wybrane przykłady zastosowań.Omówiono również program PARKON 2008 dostępny na stronie internetowej Instytutu Podstaw Budowy Maszyn Wydziału Samochodów i Maszyn Roboczych Politechniki Warszawskiej. Program ten umożliwia bardzo szybki dobór oraz obliczenie parametrów konstrukcyjnych i eksploatacyjnych w zależności od siły wywieranej na przekładnię i sposobu łożyskowania śruby.Książka jest przeznaczona dla projektantów, konstruktorów i technologów pracujących w fabrykach wytwarzających przekładnie śrubowe kulkowe. Będzie przydatna dla studentów wydziałów mechanicznych wyższych uczelni technicznych.

Spis treści:

Wykaz ważniejszych oznaczeń
Wstęp
 1. Ogólna analiza konstrukcyjna i podstawy klasyfikacji
1.1. Podstawy klasyfikacji przekładni śrubowych tocznych  
1.2. Podstawy klasyfikacji przekładni śrubowych kulkowych
1.3. Rodzaje gwintów kulkowych
1.4. Metody regulacji luzu osiowego i napięcia wstępnego
1.5. Materiały stosowane na śruby, nakrętki i kulki
 2. Zasady funkcjonowania przekładni
2.1. Geometria toru kulki
2.2. Podstawowe zależności geometryczno-konstrukcyjne
2.3. Podstawowe zależności funkcjonalne
2.4. Moment oporu toczenia
2.5. Analiza przejściowej fazy ruchu kulki
2.6. Mechanizm zmian momentu oporu toczenia
 3. Dobór parametrów konstrukcyjnych
3.1 Obliczenie średnicy zewnętrznej śruby
3.2 Obroty dopuszczalne
3.3 Model matematyczny konstrukcji
3.4 Sprawność
3.5 Tworzenie bazy danych
3.6 Badania modelowe
 4. Podstawowe obliczenia eksploatacyjne
4.1 Określenie statycznej sztywności osiowej
4.1.1. Obliczenie sztywności przekładni z pojedynczą nakrętką
4.1.2. Obliczenia sztywności układu napiętych wstępnie nakrętek
4.2. Obliczenia nośności
4.2.1. Podstawowa nośność statyczna
4.2.2. Nośność dynamiczna
4.2.3. Modyfikowana nośność statyczna
4.2.4. Modyfikowana nośność dynamiczna
4.3. Obliczenia trwałości przekładni
4.3.1 Zależność trwałości przekładni od przesuwu względnego
4.3.2 Zależność trwałości przekładni od charakteru działania sił
 5. Klasy dokładności wykonania i warunki techniczne odbioru
5.1 Dokładność przesuwu
5.2 Moment oporu toczenia
5.3 Warunki geometrycznego odbioru
5.4 Sztywność węzła kulkowego z uwzględnieniem klasy wykonania
 6. Symulacyjne badania jakości wykonania
6.1 Miary jakości wykonania gwintu kulkowego
6.2 Budowa modelu matematycznego
6.3 Badania symulacyjne wpływu odchyłek wykonania na właściwości przekładni
6.3.1. Badanie współczynnika sprzężenia
6.3.2. Badanie współczynnika dokładności geometrycznej
 7. Projektowanie obiegów kulek
7.1. Wprowadzenie
7.2. Projektowanie obiegu zewnętrznego jedno- lub wieloobiegowego
7.2.1. Kryteria doboru średnicy zewnętrznej nakrętki
7.2.2. Korekcja położenia osi otworu zwrotnego
7.2.3. Problemy projektowania tulejki zwrotnej
7.2.4. Przykład obliczeń
7.3. Projektowanie obiegu zewnętrznego osiowo-czołowego
7.3.1. Przykład obliczeń
7.4. Projektowanie nakrętek z obiegiem wewnętrznym
7.4.1. Konstrukcja elementów zwrotnych (wkładek obiegowych)
7.4.2. Korekcja toru narzędzia
7.4.3. Program do obliczeń wkładek obiegowych
7.4.4. Przykład obliczeń
 8. Emisja hałasu
8.1. Wprowadzenie
8.2. Siły chwilowe w strefach przejściowych
8.2.1. Założenie upraszczające
8.2.2. Wchodzenie kulek w obciążenie
8.2.3. Przykład obliczeń sił uderzenia
8.2.4. Wychodzenie kulek z obciążenia
8.2.5. Ocena wyników badań
8.3. Ruch kulek w kanale zwrotnym
8.4. Tarcie wiertne w obiegu roboczym
8.5. Obliczanie poziomu hałasu
8.6. Metody zmniejszania hałasu
 9. Nierówność rozkładu obciążenia zwojów
9.1. Wprowadzenie
9.2. Model teoretyczny przekładni
9.3. Rozkłady obciążeń
9.4. Rozkłady obciążeń przy napinaniu wstępnym
 10. Metodyka doboru przekładni śrubowych kulkowych
10.1 Wyznaczanie wybranych kryteriów stosowania
10.2 Serwonapędy obrabiarek sterowanych numerycznie
10.3 Wyznaczanie sztywności napędu z uwzględnieniem dokładności wykonania
10.4 Algorytm obliczeń przekładni do serwonapędu OSN
10.4.1. Uwagi wstępne do korzystania z programu PARKON 2008
10.4.2. Procedura doboru przekładni
10.4.3. Przykład obliczeń
10.4.4. Wstępny dobór silnika posuwu
 11. Bibliografia
Skorowidz