Przykłady obliczeń z podstaw konstrukcji maszyn.Tom 1 Połączenia, sprężyny, zawory, wały maszynowe

  • Dodaj recenzję:
  • 2073
  • Producent: WNT
  • Autor: Andrzej Dziurski, Ludwik Kania, Andrzej Kasprzycki
  • Cena netto: 55,14 zł 57,90 zł
Przykłady obliczeń z podstaw konstrukcji maszyn Tom 1 Połączenia, sprężyny zawory, wały maszynowe

rok wydania: 2017, wydanie drugie
ilość stron: 458
ISBN: 978-83-01-19059-0
format: 16,5x23.5 cm
oprawa: miękka

Opis
W tomie 1 zamieszczone są dane materiałowe niezbędne do wykonania obliczeń, podane są praktyczne przykłady obliczeń elementów maszynowych poddanych obciążeniom zmiennym oraz przykłady obliczeń:
- złączy spawanych
- śrub i złączy śrubowych
- połączeń wciskowych
- połączeń kształtowych
- sprężyn
- zaworów
- wałów maszynowych kształtowych i wałów karbowych.
Uwzględnione są przy tym wymagania norm PN-EN.

Książka przeznaczona jest głównie dla studentów wydziałów mechanicznych i pokrewnych wyższych uczelni technicznych. Może stanowić również cenną pomoc dla inżynierów mechaników zajmujących się konstruowaniem maszyn.

Spis treści
Przedmowa
1. Materiały konstrukcyjne
1.1. Wprowadzenie
1.2. Tablice własności wytrzymałościowych materiałów konstrukcyjnych
Literatura
2. Podstawy obliczeń elementów maszynowych poddanych obciążeniom zmiennym
2.1. Podstawowe oznaczenia
2.2. Podstawowe pojęcia o naprężeniach zmiennych
2.3. Wykresy zmęczeniowe
2.4. Czynniki wpływające na zmianę wytrzymałości zmęczeniowej
2.5. Określenie współczynnika bezpieczeństwa
2.5.1. Cykle symetryczne
2.5.2. Cykle niesymetryczne
2.6. Wykresy pomocnicze
2.7. Obliczenia współczynnika bezpieczeństwa w zakresie ograniczonej wytrzymałości zmęczeniowej
2.8. Obliczenia niskocyklowej wytrzymałości zmęczeniowej
2.9. Metody probabilistyczne w obliczeniach wytrzymałości zmęczeniowej
2.10. Przykłady obliczeń
Literatura
3. Połączenia spawane
3.1. Wprowadzenie
3.2. Naprężenia dopuszczalne dla połączeń spawanych obciążonych statycznie
3.3. Obliczanie połączeń spawanych obciążonych statycznie
3.3.1. Zależności podstawowe
3.3.2. Obliczenia wytrzymałościowe typowych połączeń spawanych
3.4. Wytrzymałość połączeń spawanych obciążonych zmiennie
3.5. Obliczanie połączeń spawanych obciążonych dynamicznie
3.6. Wytyczne do projektowania połączeń spawanych
3.7. Przykłady obliczeń
Literatura
4. Połączenia wciskowe bezpośrednie
4.1. Wprowadzenie
4.2. Warunki obciążalności złącza wciskowego walcowego
4.3. Stożkowe połączenia wciskowe bezpośrednie
4.4. Warunki montażu połączeń
4.5. Wpływ postaci konstrukcyjnej połączenia na działanie karbu
4.6. Przykłady obliczeń
Literatura
5. Połączenia gwintowe
5.1. Wprowadzenie
5.2. Podstawowe oznaczenia
5.3. Obliczanie połączeń gwintowych
5.3.1. Obliczanie śrub przenoszących obciążenia rozciągające (przypadek I)
5.3.2. Obliczanie śrub rozciąganych i skręcanych (przypadek II)
5.3.3. Obliczanie śrub obciążonych osiowo z zaciskiem wstępnym (przypadek III)
5.3.4. Obliczanie śrub przenoszących siły poprzeczne (przypadek IV)
5.4. Przykłady obliczeń
Literatura
6. Połączenia kształtowe
6.1. Wprowadzenie
6.2. Obliczanie połączeń kształtowych
6.2.1. Połączenia wpustowe
6.2.2. Połączenia wielowypustowe
6.2.3. Połączenia sworzniowe
6.2.3.1. Połączenie sworzniowe przegubowe
6.2.3.2. Połączenie ze sworzniem jednostronnie utwierdzonym
6.2.3.3. Słup z czopem walcowym gwintowanym
6.2.4. Połączenia rozprężno-zaciskowe
6.3. Przykłady obliczeń
Literatura
7. Sprężyny
7.1. Wprowadzenie
7.2. Obliczanie sprężyn śrubowych walcowych
7.2.1. Sprężyny naciskowe z drutu okrągłego
7.2.2. Sprężyny naciągowe z drutu okrągłego
7.2.3. Sprężyny naciskowe z drutu prostokątnego
7.2.4. Zespół współosiowych sprężyn śrubowych
7.3. Obliczanie resorów
7.4. Przykłady obliczeń
Literatura
8. Przewody rurowe i zawory
8.1. Wprowadzenie
8.2. Obliczanie przewodów rurowych
8.2.1. Ustalenie średnicy rury i grubości ścianki
8.2.2. Obliczanie złączy kołnierzowych
8.3. Obliczenia wytrzymałościowe elementów zaworów i zasuw
8.3.1. Obliczanie grubości ścian kadłubów
8.3.2. Obliczenie pokrywy kadłuba
8.3.3. Obliczanie grzybka
8.3.4. Obliczanie wrzeciona
8.3.5. Obliczanie dławika
8.3.6. Obliczanie mostka i słupków lub jarzma
8.3.7. Obliczenie kółka
8.4. Przykłady obliczania elementów rurociągów
Literatura
9. Wały maszynowe kształtowe
9.1. Wprowadzenie
9.2. Obliczenia wytrzymałościowe
9.2.1. Obliczanie średnicy wału przy jednowymiarowym stanie naprężeń
9.2.2. Wielowymiarowy stan naprężeń
9.2.3. Obliczenia wytrzymałościowe dwupodporowych wałów maszynowych prostych
9.2.3.1. Metoda analityczna
9.2.3.2. Metoda półwykreślna
9.2.3.3. Metoda wykreślna
9.3. Kształtowanie wałów
9.4. Sprawdzanie ugięcia i skręcenia
9.4.1. Obliczanie ugięcia wału
9.4.2. Określenie ugięć dopuszczalnych
9.4.3. Obliczanie kątów skręcenia
9.5. Drgania wałów
9.6. Sprawdzające obliczenia zmęczeniowe
9.7. Przykłady obliczeń
Literatura
10. Wały korbowe
10.1. Wprowadzenie
10.2. Dobór materiałów i technologia wykonania
10.3. Kształtowanie wałów korbowych
10.4. Mechanika układu korbowego
10.5. Wstępne obliczenia wałów maszyn tłokowych
10.6. Postaciowo-zmęczeniowa wytrzymałość wałów korbowych
10.7. Tabele i wykresy pomocnicze
10.8. Przykład obliczeniowy
Literatura