Przykłady obliczeń z podstaw konstrukcji maszyn.Tom 2 Łożyska, sprzęgła i hamulce, przekładnie mechaniczne

  • Dodaj recenzję:
  • 2072
  • Producent: WNT
  • Cena netto: 48,00 zł 50,40 zł
  • Niedostępny
Przykłady obliczeń z podstaw konstrukcji maszyn.Tom 2 Łożyska, sprzęgła i hamulce, przekładnie mechaniczne, praca zbiorowa pod red. E.Mazanka, rok: 2005, ISBN: 83-204-3002-X, liczba stron: 436, format: B5, Wydawnictwo Naukowo-Techniczne WNT

Książka jest zbiorem przykładów obliczeniowych z podstaw konstrukcji maszyn, odpowiadającym programowi studiów z zakresu tego przedmiotu na wydziałach mechanicznych wyższych szkół technicznych. Poszczególne rozdziały są poprzedzone wprowadzeniem zawierającym podstawowe zależności, dane materiałowe i wyciągi z norm niezbędne do wykonania obliczeń. W tomie II zamieszczono przykłady obliczeń: łożysk ślizgowych i tocznych, sprzęgieł mechanicznych i hamulców, przekładni zębatych walcowych i stożkowych oraz przekładni ślimakowych, obiegowych, ciernych i pasowych. Książka jest przeznaczona dla studentów wydziałów mechanicznych i pokrewnych wyższych szkół technicznych. Będzie też przydatna dla inżynierów pracujących w przemyśle. 

Spis treści:

Przedmowa
1. Łożyska ślizgowe
1.1. Wprowadzenie
1.2. Podstawowe oznaczenia
1.3. Materiały stosowane na łożyska ślizgowe
1.4. Łożyska niesmarowane
1.5. Łożyska smarowane hydrodynamicznie
1.5.1. Równanie Reynoldsa i liczba Sommerfelda
1.5.2. Obliczanie łożysk ślizgowych poprzecznych
1.5.3. Łożyska ślizgowe poprzeczne wąskie
1.5.4. Dobór pasowań
1.6. Smarowanie łożysk ślizgowych
1.6.1. Łożyska smarowane pierścieniem luźnym
1.6.2. Łożyska smarowane pierścieniem stałym
1.7. Przykłady obliczeń
Literatura
2. Łożyska toczne
2.1. Wprowadzenie
2.2. Podstawowe oznaczenia
2.3. Nośność i trwałość
2.4. Obciążenie zastępcze łożysk tocznych
2.5. Obciążenie łożysk skośnych
2.6. Spoczynkowe obciążenie zastępcze
2.7. Obciążenie przeciętne
2.8. Pasowania łożysk tocznych
2.9. Przykłady obliczeń
Literatura
3. Sprzęgła mechaniczne i hamulce
3.1. Wprowadzenie
3.2. Podstawowe oznaczenia
3.3. Obciążenie sprzęgieł
3.3.1. Dynamiczne obciążenie sprzęgieł
3.3.2. Obliczeniowy moment przenoszony przez sprzęgło
3.4. Obliczenia wytrzymałościowe sprzęgieł
3.4.1. Sprzęgła sztywne
3.4.2. Sprzęgła luźne
3.4.3. Sprzęgła podatne
3.4.4. Sprzęgła samonastawne
3.4.5. Sprzęgła sterowane włączane synchronicznie
3.4.6. Sprzęgła sterowane włączane asynchronicznie
3.4.6.1. Obliczenia wytrzymałościowe
3.4.6.2. Obliczenia cieplne i na zużycie
3.4.6.3. Mechaniczne układy włączania sprzęgieł ciernych
3.4.7. Sprzęgła, odśrodkowe
3.4.8. Sprzęgła bezpieczeństwa
3.4.9. Sprzęgła jednokierunkowe
3.4.10. Dobór sprzęgieł z katalogu
3.5. Konstrukcja i obliczanie hamulców
3.5.1. Wymagany moment hamowania
3.5.2. Hamulce taśmowe
3.5.3. Hamulce klockowe
3.5.4. Hamulce tarczowe
3.5.5. Hamulce szczękowe
3.5.6. Wytrzymałość cieplna i zużywanie się hamulców
3.5.7. Zwalniaki elektromagnetyczne
3.6. Przykłady obliczeń
Literatura
4. Przekładnie zębate walcowe
4.1. Wprowadzenie
4.2. Podstawowe oznaczenia
4.3. Podstawowe wielkości i zależności
4.3.1. Wielkości podstawowe
4.3.2. Graniczna liczba zębów
4.3.3. Wskaźnik zazębienia (stopień pokrycia, liczba przyporu)
4.3.4. Całkowita długość linii styku zębów
4.3.5. Wymiary koła zębatego
4.4. Korekcja uzębienia
4.4.1. Koła o zębach prostych
4.4.2. Koła o zębach śrubowych
4.5. Korekcja zazębienia
4.5.1. Przekładnie z kołami o zębach prostych
4.5.2. Przekładnie z kołami o zębach śrubowych
4.5.3. Uwagi ogólne
4.6. Przykłady obliczeń geometrii przekładni zębatych
4.7. Rozkład sił w przekładniach zębatych
4.7.1. Przekładnie z kołami o zębach prostych
4.7.2. Przekładnie z kołami o zębach śrubowych
4.8. Obliczenia wytrzymałościowe przekładni zębatych
4.8.1. Obliczanie obciążenia rzeczywistego
4.8.2. Charakter obciążenia zęba
4.8.3. Obliczanie naprężeń dopuszczalnych
4.8.4. Współczynniki bezpieczeństwa
4.8.5. Materiały stosowane na koła zębate
4.9. Wytyczne do obliczeń wytrzymałościowych
4.9.1. Obliczanie modułu i średnicy zębnika
4.9.2. Dobór szerokości wieńca
4.9.3. Dobór liczby zębów
4.9.4. Dobór przełożenia
4.9.5. Dobór odległości osi
4.9.6. Dobór korekcji zazębienia
4.9.7. Dobór kąta pochylenia linii zęba
4.9.8. Dobór rodzaju smarowania i lepkości oleju
4.9.9. Sprawdzanie kół na zagrzanie
4.10. Tok obliczeń przekładni zębatych walcowych
4.11. Przykłady obliczeń wytrzymałościowych przekładni zębatych
Literatura
5. Przekładnie zębate stożkowe
5.1. Wprowadzenie
5.2. Podstawowe oznaczenia
5.3. Podstawowe wielkości i zależności
5.4. Korekcja uzębienia i zazębienia
5.5. Przekładnia stożkowa o zębach prostych
5.6. Przekładnia stożkowa o zębach skośnych
5.7. Przekładnia stożkowa o zębach kołowo-łukowych
5.8. Rozkład sił
5.9. Obliczenia wytrzymałościowe przekładni zębatych stożkowych
5.9.1. Koła zastępcze
5.9.2. Współczynniki nierównomierności rozkładu obciążenia
5.9.3. Dobór liczby zębów
5.9.4. Obliczanie wstępne przekładni stożkowych
5.9.5. Obliczenia na zagrzanie
5.10. Tok obliczeń przekładni zębatych stożkowych
5.11. Przykłady obliczeń
Literatura
6. Przekładnie ślimakowe
6.1. Wprowadzenie
6.2. Podstawowe oznaczenia
6.3. Podstawowe wielkości i zależności geometryczne
6.3.1. Wymiary ślimaka walcowego
6.3.2. Korekcja przekładni ślimakowej
6.3.3. Wymiary koła ślimakowego
6.4. Kinematyka przekładni ślimakowej
6.5. Rozkład sił i sprawność
6.6. Obliczenia wytrzymałościowe przekładni ślimakowych
6.6.1. Obliczenia na nacisk stykowy
6.6.2. Obliczenia na zginanie zębów
6.6.3. Obliczenia na zagrzanie
6.6.4. Materiały stosowane na przekładnie ślimakowe
6.7. Wytyczne do obliczeń wytrzymałościowych
6.7.1. Obliczanie odległości osi
6.7.2. Dobór modułu
6.7.3. Sprawdzenie średnicy ślimaka
6.7.4. Dobór liczby zębów
6.8. Tok obliczeń przekładni ślimakowych
6.9. Przykłady obliczeń
Literatura
7. Przekładnie obiegowe
7.1. Wprowadzenie
7.2. Wyznaczanie przełożeń
7.2.1. Metoda obrotów względnych Willisa
7.2.2. Metoda tablicowa Swampa
7.2.3. Metoda wykreślna Kutzbacha
7.3. Rozkład sil
7.4. Przykłady obliczeń
Literatura
8. Przekładnie cierne
8.1. Wprowadzenie
8.2. Podstawowe oznaczenia
8.3. Kinematyka przekładni ciernych
8.4. Materiały stosowane na koła cierne
8.5. Obliczanie przekładni ciernych
8.5.1. Przekładnia walcowa
8.5.2. Przekładnia stożkowa
8.5.3. Przekładnia z kołami rowkowymi
8.6. Tablice pomocnicze
8.7. Przykłady obliczeń
Literatura
9. Przekładnie pasowe
9.1. Wprowadzenie
9.2. Podstawowe oznaczenia
9.3. Zależności geometryczne
9.4. Napięcia w cięgnach i obciążenia wałów
9.5. Wytrzymałość i trwałość pasów
9.6. Obliczanie przekładni pasowych klinowych
9.7. Przykłady obliczeń
Literatura