Spiekane metale i kompozyty z osnową metaliczną

  • Dodaj recenzję:
  • 2082
  • Producent: WNT
  • Autor: Jerzy Nowacki
Spiekane metale i kompozyty z osnową metaliczną, Jerzy Nowacki, rok: 2004, ISBN: 83-204-2998-6, liczba stron: 202, format: B5, Wydawnictwo Naukowo-Techniczne WNT

Książka zawiera nowocześnie ujęty materiał dotyczący spieków metali i spiekanych kompozytów z osnową metaliczną. Przedstawiono w niej charakterystykę metod wytwarzania proszków metali, ich budowę, właściwości i metody badań. Podano zasady formowania elementów maszyn z proszków metali i metaliczno-ceramicznych. Przeprowadzono analizę procesów fizykochemicznych zachodzących w czasie spiekania w fazie stałej, z udziałem fazy ciekłej i spiekania reakcyjnego. Opisano metody obróbki i badań oraz właściwości spieków. Zamieszczono przykłady wytwarzania i zastosowań licznych grup spieków metalicznych i spiekanych kompozytów z osnową metaliczną. Zaprezentowano wiele oryginalnych mikrostruktur spieków metali i spiekanych kompozytów z osnową metaliczną, stanowiących wprowadzenie do analizy ich właściwości. Jest przeznaczona dla studentów kierunków: inżynieria materiałowa, mechanika i budowa maszyn oraz metalurgia a także dla inżynierów mechaników zainteresowanych nowoczesnymi tworzywami i technologiami. 

Spis treści:

Ważniejsze oznaczenia
Wstęp
Część I
Spieki metali
 1. Geneza i rozwój metalurgii proszków
 2. Wytwarzanie i właściwości proszków metali
2.1. Metoda wytwarzania proszków a ich kształt
2.2. Mechaniczne metody wytwarzania proszków metali
2.2.1. Wytwarzanie proszków metali z fazy stałej
2.2.2. Wytwarzanie proszków metali z fazy ciekłej
2.3. Fizykochemiczne metody wytwarzania proszków metali
2.3.1. Wytwarzanie proszków metali metodą redukcji
2.3.2. Wytwarzanie proszków metali metodą kondensacji z fazy gazowej i metodą karbonylkową
2.3.3. Wytwarzanie proszków metali metodą elektrolizy
2.4. Właściwości proszków metali
2.5. Wpływ składu chemicznego proszku na mikrostrukturę i właściwości spieku
 3. Badanie proszków
3.1. Skład chemiczny proszków
3.2. Kształt cząstek proszku
3.3. Oznaczanie wielkości cząstek proszku
3.3.1. Analiza sitowa
3.3.2. Mikroskopowa analiza wielkości cząstek proszku
3.3.3. Analiza sedymentacyjna
3.4. Właściwości technologiczne proszku
 4. Formowanie elementów maszyn z proszków metali
4.1. Przygotowanie proszków
4.2. Prasowanie matrycowe
4.3. Urządzenia do prasowania
4.4. Inne metody formowania
 5. Spiekanie
5.1. Spiekanie w fazie stałej
5.2. Spiekanie z udziałem fazy ciekłej
5.3. Spiekanie aktywowane
5.4. Technologiczne aspekty spiekania
5.5. Urządzenia i atmosfery stosowane do spiekania
 6. Obróbka spieków
6.1. Obróbka mechaniczna spieków
6.1.1. Kalibrowanie spieków
6.1.2. Obróbka skrawaniem spieków
6.2. Obróbka cieplna i cieplno-chemiczna spieków
6.3. Nasycanie spieków
6.4. Obróbka powierzchniowa spieków
 7. Badanie spieków
7.1. Oznaczanie gęstości i porowatości spieków
7.2. Właściwości mechaniczne spieków
 8. Konstrukcja i technologia spieków metali
8.1. Projektowanie spiekanych elementów maszyn
8.2. Projektowanie prasowników
8.3. Technologia spiekanych części maszyn
 9. Spieki metali o specjalnych właściwościach
9.1. Stal spiekana
9.2. Spiekane materiały filtracyjne
9.3. Spieki magnetyczne
9.4. Spieki samosmarujące
Część II
Spiekane kompozyty z osnową metaliczną
 10. Istota spiekanych kompozytów z osnową metaliczną
10.1. Metalurgia proszków jako metoda wytwarzania spiekanych kompozytów z osnową metaliczną
10.2. Rodzaje spiekanych kompozytów z osnową metaliczną
 11. Mechanizm umocnienia i wytrzymałość spiekanych kompozytów z osnową metaliczną
11.1. Umocnienie materiałów kompozytowych zbrojonych dyspersyjnie
11.2. Umocnienie kompozytów zbrojonych cząstkami
 12. Metody wytwarzania spiekanych kompozytów z osnową metaliczną
 13. Struktura, właściwości i zastosowania wybranych spiekanych kompozytów z osnową metaliczną
13.1. Spiekane kompozyty z osnową metaliczną umacniane dyspersyjnie
13.2. Mikrostruktura spiekanych kompozytów z osnową metaliczną zbrojonych cząstkami
13.3. Podstawowe grupy spiekanych kompozytów z osnową metaliczną
13.3.1. Węgliki spiekane
13.3.2. Weglikostale
13.3.3. Spieki metali na styki elektryczne
13.3.4. Spieki metaliczno-diamentowe
13.3.5. Spiekane materiały cierne
13.3.6. Spiekane reakcyjnie kompozyty Fe-Fe2B, Fe-Co-(FeCo)2B, Fe-Cu(FeCu)2B
Podsumowanie
Podstawowe pojęcia i określenia używane w metalurgii proszków i spiekanych kompozytach z osnową metaliczną
Słownik polsko-angielski pojęć i określeń stosowanych w metalurgii proszków i spiekanych kompozytach z osnową metaliczną
Literatura
Skorowidz