Woda do kotłów parowych i obiegów chłodzących siłowni cieplnych

  • Dodaj recenzję:
  • 840
  • Producent: WNT
  • Autor: Jerzy Stańda
Rok: 1999, Jerzy Stańda, ISBN: 83-204-2466-6

Książka zawiera podstawowe informacje o wodach występujących w przyrodzie i ich zanieczyszczeniach oraz zasady przygotowania tych wód dla potrzeb energetyki zawodowej i przemysłowej. Zwrócone w niej również uwagę na szkodliwe konsekwencje zanieczyszczenia solami mineralnymi i gazami przejawiające się osadami typu kamienistego oraz korozją. Wszystkie zagadnienia technologiczne potraktowano w sposób kompleksowy i zwięzły, pozwalający na szybkie i łatwe zapoznanie się z problematyką uzdatniania wody i aparaturą do tego celu stosowaną. Książka jest przeznaczona dla studentów wyższych uczelni technicznych, w szczególności dla studentów wydziałów energetycznych, dla technicznego szkolnictwa średniego oraz dla słuchaczy kursów fachowych z dziedziny energetyki cieplnej.

SPIS TREŚCI:

1. Wstęp
2. Charakterystyka ogólna i pojęcia podstawowe
3. Podstawowe wiadomości o kamieniu kotłowym i korozji
4. Woda w energetyce zawodowej, przemysłowej, w ciepłownictwie i procesach technologicznych
5. Fizyczne i chemiczne metody uzdatniania wody - zasady doboru urządzeń i projektowania stacji
6. Usuwanie zanieczyszczeń mechanicznych i koloidalnych
7. Usuwanie zanieczyszczeń organicznych
8. Usuwanie żelaza i magnezu
9. Odolejanie wody
10. Zmiękczanie wody przez strącanie
11. Zmiękczanie i dematerializacja wody za pomocą wymieniaczy jonowych
12. Odkrzemianie wody
13. Odgazowanie wody
14. Odsalanie pary
15. Bezreagentowe metody uzdatniania wody
16. Ogólne uwagi o eksploatacji, konserwacji i remontach urządzeń do przygotowania wody

Literatura

Ciekawy artykuł: Kotły parowe, uzdatnianie wody


Księgarnia Techniczna Grupy Medium | Karczewska 18, 04-112 Warszawa | tel.: 22 512 60 60 | e-mail: eib@ksiegarniatechniczna.com.pl