Wodór jako paliwo

  • Dodaj recenzję:
  • 1963
  • Producent: WNT
  • Autor: Jan Surygała
  • Cena netto: 36,00 zł 37,80 zł
Wodór jako paliwo, Jan Surygała, rok: 2008, ISBN: 978-83-204-3457-6, oprawa miękka, liczba stron: 178, format: B5, Wydawnictwo Naukowo-Techniczne WNT

W książce przedstawiono problemy związane z możliwością wykorzystania wodoru jako paliwa nowej generacji, niemal idealnego, w takich sektorach, jak komunikacja, energetyka, ciepłownictwo- szczególnie w aspekcie jego zasobów, sprawności urządzeń oraz braku emisji gazów cieplarnianych. Omówiono wpływ obecnie stosowanych nośników energii na środowisko, metody otrzymywania wodoru i jego właściwości, sposoby magazynowania i bezpiecznego użytkowania z uwzględnieniem roli ogniw paliwowych i infrastruktury wodorowej. Podaną tematykę zaprezentowano w sposób umożliwiający Czytelnikowi dokonanie własnej oceny realności zastosowania wodoru jako paliwa przyszłości.
Książka jest adresowana do studentów kierunków : inżynieria i technologia chemiczna, ochrona środowiska, technologia środków transportu, a także do wszystkich zainteresowanych gospodarką paliwową.

Spis treści:
Wstęp
Skróty i akronimy
ROZDZIAŁ 1
Nośniki energii i paliwa konwencjonalne
1.1. Pierwotne nośniki energii 
1.2. Rodzaje paliw stosowanych w komunikacji 
ROZDZIAŁ 2
Wpływ użytkownika paliw na środowisko 
2.1. Zużycie paliw silnikowych
2.2. Skutki ekologiczne wzrostu zużycia paliw
ROZDZIAŁ 3
Właściwości wodoru
3.1. Wstęp 
3.2. Charakterystyka ogólna wodoru
3.3. Właściwości fizyczne i termodynamiczne wodoru
3.4. Właściwości technologiczne wodoru
3.5. Właściwości chemiczne wodoru
ROZDZIAŁ 4
Metody otrzymywania wodoru
4.1. Wstęp
4.2. Przemysłowe metody otrzymywania wodoru
4.3. Perspektywiczne metody otrzymywania wodoru
ROZDZIAŁ 5
Magazynowanie wodoru
5.1. Podstawy teoretyczne
5.2. Metody magazynowania wodoru
ROZDZIAŁ 6
Ogniwa paliwowe
6.1. Podstawy teoretyczne
6.2. Systemy funkcjonalne ogniw paliwowych
6.3. Rodzaje ogniw paliwowych
6.4. Parametry charakteryzujące ogniwa paliwowe
ROZDZIAŁ 7
Zasilanie ogniw paliwowych
7.1. Bezpośrednie zasilanie ogniw paliwowych metanolem (DMFC)
7.2. Wytwarzanie wodoru w samochodzie przez konwersję paliw lekkich
ROZDZIAŁ 8
Wodór jako paliwo silnikowe
8.1. Zasady funkcjonowania silnika z zapłonem iskrowym
8.2. Wodór jako samodzielne paliwo do silników z zapłonem iskrowym
8.3. Współspalanie wodoru z paliwami węglowodorowymi w silnikach z zapłonem iskrowym
8.4. Spalanie wodoru w silnikach z zapłonem sammoczynnym
8.5. Inne możliwości spalania wodoru
ROZDZIAŁ 9
Infrastruktura użytkowania wodoru
9.1. Magazynowanie wodoru w pojeździe
9.2. Infrastruktura wytwarzania wodoru
9.3. Przesyłanie wodoru
ROZDZIAŁ 10
Zasady bezpiecznego użytkowania wodoru
10.1.Zalety wodoru jako paliwa
10.2.Istotniejsze elementy bezpiecznego użytkowania wodoru
10.3.Właściwości wodoru związane ze spalaniem
10.4.Źródła zapłonu wodoru
10.5.Przyczyny pożarów instalacji wodorowych w przemyśle
10.6.Wodór a katastrofa sterowca „ Hindenburg „
Literatura
Skorowidz