Zagrożenia i ochrona od porażeń w instalacjach elektrycznych

  • Dodaj recenzję:
  • 240
  • Producent: WNT
  • Autor: Henryk Markiewicz
  • Cena netto: 24,76 zł 26,00 zł
Rok: 2001, Henryk Markiewicz, ISBN: 83-204-2526-3

Prezentowany w książce materiał dotyczy najważniejszych zagadnień związanych z niebezpieczeństwem porażenia prądem elektrycznym, zwłaszcza w instalacjach niskiego napięcia. Opisano skutki działania prądu elektrycznego na organizmy żywe, występujące zagrożenia i środki ochrony przeciwporażeniowej. Podano zasady badania i oceny skuteczności działania ochrony przeciwporażeniowej oraz stanu technicznego instalacji elektrycznych, jak również podstawowe wymagania związane z przygotowaniem miejsca pracy oraz zasady postępowania podczas pracy przy urządzeniach elektrycznych lub w pobliżu takich urządzeń pod napięciem. Omówiono zasady postępowania podczas ratowania osób porażonych prądem elektrycznym.
Książka jest przeznaczona dla szerokiego grona Czytelników; może służyć jako podręczna pomoc dla elektryków o różnym poziomie wykształcenia oraz osób niezwiązanych z tym zawodem, wszyscy bowiem powinni mieć świadomość występowania zagrożenia porażeniem prądem elektrycznym oraz zasady racjonalnego i bezpiecznego użytkowania różnego rodzaju urządzeń elektrycznych.

SPIS TREŚCI:

1. Wstęp
2. Zagrożenia porażeniem prądem elektrycznym
3. Ochrona przeciwporażeniowa w urządzeniach i instalacjach niskiego napięcia
4. Instalacje elektryczne w obiektach o zwiększonym zagrożeniu porażeniowym
5. Praca przy urządzeniach elektrycznych
6. Badania odbiorcze i eksploatacyjne instalacji elektrycznych
7. Zasady postępowania podczas ratowania osób porażonych prądem elektrycznym

Literatura

Skorowidz