Konstrukcje budowlane 2. Wytrzymałość materiałów

  • Dodaj recenzję:
  • 21217
  • Producent: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne
  • Autor: Grażyna Janik
Konstrukcje budowlane 2. Wytrzymałość materiałów, Grażyna Janik, rok: 2006, ISBN: 83-02-09401-3, oprawa kartonowa, format: 16,5x23,5cm, liczba stron: 254, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne

W podręczniku podano podstawowe wiadomości z wytrzymałości materiałów. Przedstawiono najważniejsze definicje, rodzaje odkształceń, prawo Hooke’a i inne założenia podstawowe obowiązujące w zakresie wytrzymałości materiałów. Omówiono też charakterystyki przekrojów płaskich figur prostych i złożonych, naprężeń i odkształceń przy ściskaniu i rozciąganiu osiowym, mimośrodowym, zginaniu, ściskaniu i skręcaniu, wyboczenia elementów ściskanych osiowo, wymiarowanie elementów ściskanych i rozciąganych osiowo oraz belek o prostym schemacie statycznym. 


Księgarnia Techniczna Grupy Medium | Karczewska 18, 04-112 Warszawa | tel.: 22 512 60 60 | e-mail: eib@ksiegarniatechniczna.com.pl