Pracownia sporządzania kosztorysów i dokumentacji przetargowej Kwalifikacja B.30 Technik budownictwa

  • Dodaj recenzję:
  • 3479
  • Producent: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne
  • Autor: Renata Solonek
  • Cena netto: 46,67 zł 49,00 zł

Pracownia sporządzania kosztorysów i dokumentacji przetargowej Kwalifikacja B.30 Technik budownictwa
Szkoła ponadgimnazjalna
Seria: Praktyczna nauka zawodu

rok wydania: 2017, wydanie pierwsze
ilość stron: 232
ISBN: 978-83-02-16797-3
format: 20,5x28,5cm
oprawa: miękka

Opis
Publikacja przeznaczona do kształcenia praktycznego w zawodzie technik budownictwa, realizująca treści z zakresu kwalifikacji B.30 (Sporządzanie kosztorysów oraz przygotowywanie dokumentacji przetargowej), do wykorzystania podczas zajęć w pracowniach.

Zgromadzony materiał pozwala sprawdzić takie umiejętności, jak: rozróżnianie rodzajów kosztorysów i ich sporządzanie; posługiwanie się dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót; korzystanie z katalogów nakładów rzeczowych i publikacji cenowych do kosztorysowania robót budowlanych, sporządzania przedmiarów robót budowlanych, wykonywania obmiarów robót budowlanych, sporządzania kosztorysów inwestorskich, zamiennych i powykonawczych.

Dzięki publikacji uczeń utrwali wiadomości na temat: zasad i trybu udzielania zamówień publicznych, dokumentów przetargowych, sposobów korzystania z publikacji cenowych do szacowania wartości zamówienia oraz przestrzegania zasad sporządzania specyfikacji istotnych warunków zamówienia, a także powtórzy zasady przygotowywania ofert na roboty budowlane.

Po każdym dziale zamieszczono karty pracy zawierające zadania praktyczne do samodzielnego wykonania.


Księgarnia Techniczna Grupy Medium | Karczewska 18, 04-112 Warszawa | tel.: 22 512 60 60 | e-mail: eib@ksiegarniatechniczna.com.pl