Pracownia układów energo-elektronicznych

  • Dodaj recenzję:
  • 21264
  • Producent: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne
  • Autor: Paweł Fabijański, Andrzej Pytlak, Henryk Świątek
Pracownia układów energo-elektronicznych, Paweł Fabijański, Andrzej Pytlak, Henryk Świątek, rok: 2000, ISBN: 83-02-07868-9, oprawa broszurowa, liczba stron: 290, format: 16,5x23cm, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne 

Jest to podręcznik przeznaczony do nauki przedmiotu pracownia energoelektroniczna w technikum elektrycznym o specjalności energoelektronika w kl. IV i V. Ćwiczenia przedstawiono w jednolitym układzie zawierającym - wprowadzenie teoretyczne z zakresu podstaw fizycznych zjawisk i działania układów energoelektronicznych i elektronicznych, wykaz wymaganego sprzętu, w tym także aparatury kontrolno-pomiarowej, następnie konkretne zadania pomiarowe i na zakończenie podsumowanie i pytania kontrolne. Na wstępie podano zasady bezpieczeństwa w pracowni, niezbędne jej wyposażenie, a dalej zaproponowano badania, np.: półprzewodnikowych przyrządów mocy, w tym diod mocy, tyrystorów, tranzystorów, prostowników niesterowanych i sterowanych fazowo, przekształtników, falowników, sterowników układów napędowych oraz regulatorów oświetlenia. 
Podręcznik łącznie z książkami Urządzenia energoelektroniczne oraz Układy sterowania i regulacji urządzeń energoelektronicznych jest częścią cyklu edukacyjnego - Energoelektronika. 
wyd. I 


Spis treści:
- Bezpieczeństwo w pracowni energoelektrycznej
- Aparatura kontrolno-pomiarowa w pracowni energoelektonicznej
- Półprzewodnikowe przyrządy mocy
- Prostowniki niesterowne i sterowne fazowo
- Bezpośrednie przekształtniki prądu stałego
- Falowniki
- Sterowniki napięcia przemiennego
- Zasilacze prądu stałego
- Układy napędowe prądu stałego
- Układy napędowe prądu przemiennego
- Regulator oświetlenia
- Ochrona przeciwporażeniowa w urządzeniach energoelektronicznych


Księgarnia Techniczna Grupy Medium | Karczewska 18, 04-112 Warszawa | tel.: 22 512 60 60 | e-mail: eib@ksiegarniatechniczna.com.pl