Prawne podstawy działalności w budownictwie

  • Dodaj recenzję:
  • 21266
  • Producent: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne
  • Autor: Tomasz Adamiec
  • Cena netto: 14,00 zł 14,70 zł
Prawne podstawy działalności w budownictwie, Tomasz Adamiec , rok: 1998, ISBN: 83-02-06907-8, oprawa broszurowa, format: 17x24cm, liczba stron: 80, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne 

Książka może służyć jako podręcznik dla uczniów technikum wszystkich specjalności budowlanych oraz słuchaczy szkoły policealnej. Jest zgodna z nowym programem nauczania przedmiotu prawne podstawy działalności zawodowej. Podano w niej podstawowe wiadomości o stanie prawa w Polsce, o prawie administracyjnym i cywilnym. Bardziej szczegółowo przedstawiono prawo budowlane: jego przepisy ogólne, przepisy dotyczące realizacji budowy oraz warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Omówiono także problemy bhp w świetle obowiązujących przepisów prawa.


Księgarnia Techniczna Grupy Medium | Karczewska 18, 04-112 Warszawa | tel.: 22 512 60 60 | e-mail: eib@ksiegarniatechniczna.com.pl