Maszyny budowlane. Laboratorium

  • Dodaj recenzję:
  • 3363
  • Producent: Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej
  • Autor: Paweł Ciężkowski
  • szt.
  • Cena netto: 30,48 zł 32,00 zł
Maszyny budowlane. Laboratorium

rok wydania: 2016
ilość stron: 122
ISBN: 978-83-7814-531-8

Opis
W skrypcie omówiono zagadnienia z zakresu budowy i eksploatacji maszyn budowlanych, dotyczące interakcji narzędzi maszyn budowlanych z ośrodkami gruntowymi i skałami (w tym procesy urabiania gruntu), współpracy układów jezdnych z podłożem oraz rozdrabniania skał w procesach maszynowego kruszenia. Opisano także wybrane problemy związane z automatyzacją maszyn (sterowniki PLC) i eksploatacją układów hydraulicznych.

Spis treści
Przedmowa / 9
Rozdział 1 Określenie własności wytrzymałościowych materiałów sypkich i kruchych (Jan Maciejewski, Paweł Ciężkowski) / 11
1.1. Wstęp teoretyczny / 11
1.1.1. Badania ośrodków gruntowych i skał / 11
1.1.2. Badania wytrzymałości na jednoosiowe rozciąganie / 15
1.1.3. Badania wytrzymałości na jednoosiowe ściskanie / 16
1.1.4. Określanie parametrów wytrzymałościowych ośrodków gruntowych i skał w aparacie trójosiowego ściskania / 19
1.1.5. Wyznaczenie obwiedni granicznych w oparciu o charakterystyki Coulomba-Mohra / 19
1.2. Opis stanowisk pomiarowych / 21
1.2.1. Stanowisko do badań wytrzymałościowych i elementarnych procesów kruszenia skał – prasa hydrauliczna / 21
1.2.2. Aparat bezpośredniego ścinania / 22
1.2.3. Aparat trójosiowego ściskania / 24
1.3. Ćwiczenie 1 Wyznaczenie wytrzymałościowych na jednoosiowe ściskanie i rozciąganie skał / 24
1.3.1. Cel ćwiczenia / 24
1.3.2. Przebieg ćwiczenia / 24
1.4. Ćwiczenie 2 Badanie elementarnych procesów rozdrabniania / 25
1.4.1. Cel ćwiczenia / 25
1.4.2. Przebieg ćwiczenia / 25
1.5. Ćwiczenie 3 Wyznaczenie charakterystyki Coulomba-Mohra  –  aparat bezpośredniego ścinania / 25
1.5.1. Cel ćwiczenia / 25
1.5.2. Przebieg ćwiczenia / 25
1.5.3. Opracowanie wyników / 27
1.6. Ćwiczenie 4 Wyznaczenie charakterystyki Coulomba-Mohra – aparat trójosiowego ściskania  / 27
1.6.1. Cel ćwiczenia / 27
1.6.2. Przebieg ćwiczenia / 28
Rozdział 2 Rozdrabnianie materiałów kruchych (Paweł Ciężkowski) / 29
2.1. Wstęp teoretyczny / 29
2.1.1. Wiadomości ogólne / 29
2.1.2. Podział produktu kruszenia / 29
2.1.3. Podstawowe pojęcia związane z kruszywem budowlanym wg normy [16] / 31
2.2. Opis stanowisk laboratoryjnych / 32
2.2.1. Laboratoryjna kruszarka szczękowa / 32
2.2.2. Laboratoryjna kruszarka udarowa / 36
2.2.3. Laboratoryjna kruszarka stożkowa / 37
2.2.4. Wstrząsarka do analizy sitowej / 38
2.3. Ćwiczenie 1 Kruszenie skał / 39
2.3.1. Cel ćwiczenia / 39
2.3.2. Przebieg ćwiczenia / 39
2.4. Ćwiczenie 2 Badanie procesów kruszenia w modelowej kruszarce szczękowej / 41
2.4.1. Cel ćwiczenia / 41
2.4.2. Przebieg ćwiczenia / 42
Rozdział 3 Badania mechaniki procesu skrawania materiałów kruchych (Jarosław Kuśmierczyk) / 43
3.1. Wstęp teoretyczny / 43
3.1.1. Uwagi ogólne / 43
3.1.2. Informacje podstawowe o skrawaniu materiałów kruchych / 43
3.1.3. Budowa i warunki pracy narzędzia na przykładzie noża do frezowania nawierzchni
z betonu asfaltowego / 47
3.2. Opis stanowiska badawczego / 51
3.3. Ćwiczenie 1 Mechanika skrawania betonu asfaltowego / 54
3.3.1. Cel ćwiczenia / 54
3.3.2. Przebieg ćwiczenia / 54
3.3.3. Opracowanie wyników  / 55
3.4. Ćwiczenie 2 Mechanika skrawania materiałów kruchych / 56
3.4.1. Cel ćwiczenia / 56
3.4.2. Przebieg ćwiczenia / 56
3.4.3. Opracowanie wyników / 56
Rozdział 4 Współpraca maszyn roboczych z ośrodkiem gruntowym – kanał glebowy (Sebastian Bąk, Jan Maciejewski) / 59
4.1. Wstęp teoretyczny / 59
4.1.1. Uwagi ogólne / 59
4.1.2. Rodzaje płyt gąsienicowych / 59
4.1.3. Siła jazdy generowana przez płyty płaskie / 61
4.1.4. Wpływ ostróg przeciwślizgowych na siłę jazdy / 64
4.1.5. Poślizg pasa gąsienicy / 64
4.2. Opis stanowiska / 65
4.2.1. Współpraca układu gąsienicowego z podłożem / 65
4.2.2. Badania modelowe oporów pracy narzędzi roboczych maszyn do robót ziemnych / 66
4.3. Ćwiczenie 1 Współpraca układu gąsienicowego z podłożem / 70
4.3.1. Cel ćwiczenia / 70
4.3.2. Przebieg ćwiczenia / 71
4.4. Ćwiczenie 2 Badania modelowe oporów pracy narzędzi roboczych maszyn do robót  ziemnych / 71
4.4.1. Cel ćwiczenia / 71
4.4.2. Przebieg ćwiczenia / 72
4.4.3. Opracowanie wyników / 72
Rozdział 5 Przenośnik wibracyjny (Jan Maciejewski, Paweł Ciężkowski) / 73
5.1. Wstęp teoretyczny / 73
5.1.1. Uwagi ogólne / 73
5.1.2. Teoria ruchu pojedynczego ziarna / 76
5.2. Ćwiczenie 1 Przenośnik wibracyjny / 83
5.2.1. Cel ćwiczenia / 83
5.2.2. Przebieg ćwiczenia / 84
Rozdział 6 Programowanie sterowników PLC (Tomasz Mirosław) / 85
6.1. Wstęp teoretyczny / 85
6.2. Opis stanowiska. Elementy języka programowania użyte w programie Sucosoft S40 / 90
6.2.1. Struktura programu / 90
6.2.2. Deklaracja fizycznego adresu zmiennej / 90
6.2.3. Blok Programu / 92
6.3. Ćwiczenie 1 Programowanie PLC / 95
6.3.1. Cel ćwiczenia / 95
6.3.2. Przebieg ćwiczenia / 96
Rozdział 7 Mechanizm obrotu (Tomasz Mirosław, Zbigniew Żebrowski, Adam Zawadzki) / 98
7.1. Wstęp teoretyczny / 98
7.1.1. Analiza cech funkcjonalnych mechanizmu obrotu z przekładnią redukcyjną / 98
7.1.2. Struktura układu regulacji pracy mechanizmu obrotu / 99
7.2. Opis stanowiska pomiarowego / 102
7.2.1. Opis modelu laboratoryjnego z cyfrowym układem regulacji / 102
7.2.2. Opis użytych elementów hydraulicznych układu / 104
7.3. Ćwiczenie 1 Mechanizm obrotu / 107
7.3.1. Cel ćwiczenia / 107
7.3.2. Przebieg ćwiczenia / 107
Rozdział 8 Analiza procesu urabiania w automatycznym cyklu pracy koparki podsiębiernej(Dariusz Dąbrowski) / 109
8.1. Wstęp teoretyczny / 109
8.2. Opis stanowiska pomiarowego / 113
8.3. Ćwiczenie 1 Badanie wpływu zmiany narzędzia roboczego na energochłonność procesu urabiania / 116
8.3.1. Cele ćwiczenia / 116
8.3.2. Przebieg ćwiczenia / 118
8.4. Ćwiczenie 2 Badanie wpływu zmiany kąta skrawania narzędzia na energochłonność procesu urabiania / 118
8.4.1. Cel ćwiczenia / 118
8.4.2. Przebieg ćwiczenia / 119
Literatura / 120