Maszyny i urządzenia spawalnicze

 • Dodaj recenzję:
 • 567
 • Producent: WNT
 • Autor: Edward Dobaj
 • Cena netto: 52,38 zł 55,00 zł
 • NiedostępnyMaszyny i urządzenia spawalnicze

rok wydania: 2015, wydanie trzecie - dodruk
ilość stron: 368
ISBN: 978-83-7926-225-0
format: 16,5x23,8 cm
oprawa: miękka


Opis
Maszyny i urządzenia spawalnicze to publikacja, w której w przystępny sposób przedstawiono zagadnienia związane z zastosowaniem w praktyce przemysłowej urządzeń spawalniczych. Szczególną uwagę zwrócono na:

 • różnorodność urządzeń i ich właściwy dobór do wymogów procesu produkcyjnego,
 • zasady działania poszczególnych rodzajów maszyn,
 • charakterystykę ich pracy,
 • opis konstrukcji,
 • walory techniczne oraz przydatność do realizacji określonych technologii spawalniczych,
 • bezpieczeństwo stosowania urządzeń spawalniczych z uwzględnieniem przepisów Unii Europejskiej,
 • norm uprawniających do oznaczania wyrobów znakiem CE.


Książka jest przeznaczona dla studentów wydziałów mechanicznych uczelni technicznych, a także inżynierów zajmujących się konstruowaniem maszyn i urządzeń spawalniczych oraz ich wdrożeniem i eksploatacją w przemyśle.

Spis treści

1. Wstęp

2. Przetwarzanie energii do celów spawalniczych

3. Elektryczny łuk spawalniczy
3.1. Charakterystyka statyczna łuku
3.2. Bilans energetyczny łuku
3.3. Charakterystyka dynamiczna łuku elektrycznego
3.4. Siły działające w łuku spawalniczym
3.5. Rezystancja łuku

4. Urządzenia do spawania elektrodami otulonymi
4.1. Warunki stabilności procesu spawania elektrodami otulonymi
4.2. Zasilacze łuku spawalniczego do spawania elektrodami otulonymi na jednym stanowisku.
4.2.1. Transformatory spawalnicze
4.2.2. Prostownikowe zasilacze spawalnicze
4.2.3. Przetwornice spawalnicze
4.2.4. Prostowniki z wewnętrzną przemianą częstotliwości .75
4.3. Zasilacze łuku spawalniczego do spawania elektrodami otulonymi na wielu stanowiskach
4.4. Sprzęt pomocniczy i przewody

5. Urządzenia do spawania elektrodami topliwymi w osłonach gazowych
5.1. Wiadomości ogólne.86
5.2. Samoregulacja łuku przy spawaniu elektrodami topliwymi [5.10]
5.3. Sposoby przenoszenia metalu w łuku spawalniczym
5.3.1. Spawanie łukiem zwarciowym
5.3.2. Spawanie łukiem natryskowym
5.3.3. Spawanie prądem pulsującym
5.3.4. Metody spawania o zwiększonej wydajności
5.4. Zasilacze haku do spawania elektrodami topliwymi w osłonach gazowych
5.5. Podajniki drutu elektrodowego.!
5.6. Uchwyty spawalnicze
5.7. Półautomaty spawalnicze
5.8. Urządzenia do spawania metodąGMA ze sterowaniem synergicznym.
5.9. Urządzenia do spawania metodami GMA o dużej wydajności

6. Urządzenia do spawania elektrodami nietopliwymi
6.1. Zasada procesu spawania elektrodą nietopliwą.
6.2. Konstrukcja i zasada działania urządzeń do spawania metodąTIG.
6.2.1. ródła zasilania łuku
6.2.2. Układ zajarzania łuku
6.2.3. Sposoby eliminacji składowej stałej prądu
6.2.4. Sposoby wypełniania krateru.
6.2.5. Uchwyt spawalniczy do spawania metodą TIG

7. Urządzenia plazmowe
7.1. Zasada tworzenia strumienia plazmy niskotemperaturowej
7.2. Urządzenia do spawania plazmą niskotemperaturową.
7.3. Urządzenia do cięcia plazmą niskotemperaturową.

8. Automaty spawalnicze
8.1. Definicja i podział automatów spawalniczych
8.2. Automaty do spawania i napawania pod topnikiem
8.2.1. Zasilacze prądu spawania.
8.2.2. Układy pozycjonowania automatów.
8.3. Automaty do spawania wąskoszczelinowego
8.4. Automaty do spawania i napawania w atmosferze gazów ochronnych.
8.4.1. Automaty do spawania elektrodą topliwą.
8.4.2. Automaty do spawania elektrodą nietopliwą w osłonie argonu.
8.4.3. Automaty do napawania plazmowego
8.5. Zmechanizowane oraz zautomatyzowane stanowiska do spawania łukowego

9. Urządzenia do spawania elektrożużlowego

10. Urządzenia do zgrzewania oporowego
10.1. Warunki powstawania zgrzeiny
10.2. Zgrzewarki oporowe
10.2.1. Układy zasilania elektrod.
10.2.1.1. Zasilanie elektrod zgrzewarki prądem przemiennym.
10.2.1.2. Zasilanie elektrod zgrzewarki prądem wyprostowanym
10.2.2. Układy sterowania zgrzewarek oporowych
10.2.3. Mechanizmy dociskowe [10.5]
10.3. Konstrukcje i charakterystyki zgrzewarek
10.3.1. Zgrzewarki punktowe
10.3.2. Zgrzewarki garbowe
10.3.3. Zgrzewarki liniowe
10.4. Zgrzewarki kondensatorowe
10.5. Zgrzewarki doczołowe
10.6. Przyrządy do pomiarów parametrów zgrzewania.

11. Zgrzewarki tarciowe
11.1. Wiadomości ogólne
11.2. Konstrukcje zgrzewarek tarciowych
11.3. Zgrzewanie tarciowe z mieszaniem wewnętrznym zgrzeiny [l 1.7]

12. Maszyny i urządzenia do ciecia termicznego
12.1. Wiadomości ogólne
12.2. Systemy sterowania maszyn do cięcia termicznego
12.2.1. Sterowanie ręczne
12.2.2. Sterowanie mechaniczne
12.2.3. Sterowanie za pomocą rolki magnetycznej
12.2.4. Sterowanie fotoelektryczne
12.2.5. Sterowanie komputerowe
12.3. Półautomaty do cięcia termicznego
12.4. Automaty przegubowe do cięcia termicznego
12.5. Maszyny do cięcia termicznego sterowane fotoelektrycznie
12.6. Maszyny do cięcia termicznego sterowane komputerowo
12.7. Maszyny do profilowego termicznego cięcia rur
12.8. Automaty do cięcia tlenowego grubych bloków i wlewków

13. Stanowiska zrobotyzowane i elastyczne systemy spawalnicze
13.1. Wiadomości ogólne
13.2. Urządzenia i zespoły do budowy stanowisk zrobotyzowanych i elastycznych systemów spawalniczych
13.2.1. Roboty przemysłowe
13.2.2. Urządzenia technologiczne zrobotyzowanych stanowisk spawalniczych.
13.2.3. Urządzenia pomocnicze do stanowisk zrobotyzowanych
13.2.4. Układy sterowania stanowiskami zrobotyzowanymi
13.2.5. Układy adaptacyjne
13.2.6. Urządzenia zabezpieczające
13.3. Przykłady spawalniczych stanowisk zrobotyzowanych

14. Urządzenia do spawania wiązką elektronową
14.1. Zastosowanie urządzeń do spawania wiązką elektronową
14.2. Zespoły do budowy spawarek elektronowiązkowych
14.2.1. Wyrzutnia elektronowa
14.2.2. Komory próżniowe i systemy pompowe do wytwarzania próżni
14.2.3. Systemy przemieszczania elementów spawanych w komorze roboczej
14.2.4. Zasilacze spawarek elektronowiązkowych
14.2.5. Układy sterowania spawarek elektronowiązkowych
14.3. Przykłady wykonania spawarek elektronowiązkowych

15. Urządzenia do spawania i cięcia laserowego
15.1. Technika powstawania promieniowania laserowego
15.1.1. Lasery CO2 o pobudzeniu podłużnym
15.1.2. Lasery CO2 o pobudzeniu poprzecznym
15.1.3. Lasery CO2 TEA
15.1.4. Elementy układu laserowego
15.2. Konstrukcje urządzeń do spawania i cięcia laserowego

16. Urządzenia do lutowania
16.1. Wiadomości ogólne
16.2. Urządzenia do lutowania płomieniowego
16.3. Urządzenia do lutowania indukcyjnego
16.3.1. Efektywność procesu nagrzewania indukcyjnego [16.11]
16.3.2. Wzbudniki [16.2]

17. Urządzenia do wentylacji miejscowej stanowisk spawalniczych
17.1. Wiadomości ogólne
17.2. Konstrukcja i zasada działania urządzeń filtrowentylacyjnych
17.2.1. Urządzenia filtrowentylacyjne z filtrem mechanicznym
17.2.2. Urządzenia filtrowentylacyjne z filtrami elektrostatycznymi

18. Bezpieczeństwo urządzeń spawalniczych

Literatura


Księgarnia Techniczna Grupy Medium | Karczewska 18, 04-112 Warszawa | tel.: 22 512 60 60 | e-mail: eib@ksiegarniatechniczna.com.pl