Maszyny. Zasadnicze wymagania dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

  • Dodaj recenzję:
  • 4056
  • Producent: Wiedza i Praktyka
  • Autor: Przemyslaw Siemiątkowski

Maszyny. Zasadnicze wymagania dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

rok wydania: 2019, wydanie trzecie
ilość stron: 96
ISBN: 978-83-269-8021-3
format: 16x23,5 cm
oprawa: miękka

Opis

W książce znajdują się przede wszystkim szczegółowe omówienia zasadniczych wymagań w zakresie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia dotyczących projektowania oraz wykonywania wprowadzonych do obrotu lub oddawanych do użytku maszyn, wyposażenia wymiennego, elementów bezpieczeństwa, osprzętu do podnoszenia, łańcuchów, pasów i lin, odłączalnych urządzeń do mechanicznego przenoszenia napędu, a także maszyn nieukończonych.

Spis treści

Wprowadzenie

Rozdział I

Co określa rozporządzenie?
Definicje
Orientacyjny wykaz elementów bezpieczeństwa
Wprowadzenie do obrotu lub oddanie do użytku maszyny
Dokumentacja techniczna maszyny
Deklaracja zgodności WE dla maszyn
Oznakowanie CE

Rozdział II. Maszyny nieukończone

Odpowiednia dokumentacja techniczna dla maszyny nieukończonej
Deklaracja włączenia maszyny nieukończonej

Rozdział III. Projektowanie i wytwarzanie maszyn

Ocena ryzyka w celu określenia mających zastosowanie do danej maszyny zasadniczych wymagań w zakresie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia
Kompleksowe bezpieczeństwo maszyn
Oznaczenia maszyn
Instrukcje maszyn
Zapewnienie bezpiecznej obsługi maszyn
Oświetlenie maszyn
Zapewnienie bezpiecznego transportu maszyn
Materiały promocyjne dotyczące maszyn

Rozdział IV. Określone rodzaje maszyn

Maszyny stosowane w przemyśle spożywczym, kosmetycznym i farmaceutycznym
Trzymane w ręku lub prowadzone ręcznie maszyny przenośne
Przenośne maszyny montażowe i inne maszyny udarowe
Maszyny do obróbki drewna i materiałów o właściwościach fizycznych podobnych do drewna

Rozdział V. Maszyny przeznaczone do pracy pod ziemią

Rozdział VI. Zapobieganie szczególnym zagrożeniom powodowanym przez przemieszczanie się maszyny

Rozdział VII. Zapobieganie szczególnym zagrożeniom związanym z podnoszeniem

Rozdział VIII. Eliminowanie szczególnych zagrożeń wynikających z podnoszenia i przenoszenia osób

Rozdział IX. Szczególne zagrożenia wynikające ze stosowania pestycydów

Rozdział X. Procedury oceny zgodności i minimalne kryteria notyfikowania jednostek

Procedury oceny zgodności
Minimalne kryteria notyfikowania jednostek