Mechanika teoretyczna. Zbiór 123 prostych zadań

  • Dodaj recenzję:
  • 3536
  • Producent: Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej
  • Autor: Piotr Wiśniakowski
  • Cena netto: 40,95 zł 43,00 zł

Mechanika teoretyczna. Zbiór 123 prostych zadań

Piotr Wiśniakowski

rok wydania: 2017, wydanie drugie poprawione
ilość stron: 328
ISBN: 978-83-7207-504-8

Opis
Zbiór zadań z mechaniki teoretycznej wraz z ich rozwiązaniami. materiał dostosowany jest ściśle do potrzeb, wymogów oraz realizowanego materiału i toku kształcenia na Wydziale IL PW. Zadania zgrupowane są w trzy podstawowe działy: Kinematyka, Statyka, Dynamika. Praca napisana jest w sposób prosty i przyjazny dla Czytelnika. Praca napisana jest w prosty sposób, przyjazny dla Czytelnika.

Spis treści
Przedmowa / 5

Kinematyka / 7
Kinematyka punktu / 7
Kinematyka układu sztywnego / 34
Ruch złożony punktu / 66
Analiza kinematyczna układu geometrycznego z więzami / 82

Statyka / 96
Statyka klasyczna / 96
Zagadnienia płaskie więzy idealne / 96
Zagadnienia płaskie więzy nieidealne /118
Zagadnienia przestrzenne / 136
Statyka płaskich prętowych układów konstrukcyjnych / 146
Belki / 146
Kratownice / 159
Ramy / 179
Statyka Lagrange’a / 198

Dynamika / 227
Bilans energii / 227
Teoria uderzenia / 253
Metoda kinetostatyki / 268
Dynamika Lagrange’a / 302
Literatura / 328


Księgarnia Techniczna Grupy Medium | Karczewska 18, 04-112 Warszawa | tel.: 22 512 60 60 | e-mail: eib@ksiegarniatechniczna.com.pl