Metody doświadczalne w wytrzymałości materiałów

  • Dodaj recenzję:
  • 3945
  • Producent: Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej
  • Autor: Jacek Chrościelewski, Magdalena Rucka, Wojciech Witkowski
  • szt.
  • Cena netto: 18,10 zł 19,00 zł

Metody doświadczalne w wytrzymałości materiałów

rok wydania: 2019
ilość stron: 78
ISBN: 978-83-7348-741-3
format: 16,5x23,5 cm
oprawa: miękka

Opis

Niniejsza praca zawiera podstawy teoretycznie oraz instrukcje dotyczące ćwiczeń laboratoryjnych z przedmiotu „metody doświadczalne w wytrzymałości materiałów” Zakres ćwiczeń został tak dobrany, by zilustrować i pomóc zrozumieć założenia leżące u podstaw mechaniki ogólnej i wytrzymałości materiałów. Układ ćwiczeń pozwala na przedstawienie zarówno interpretacji fizycznej podstawowych stałych materiałowych materiałów konstrukcyjnych, jak i zobrazowanie różnych sposobów pracy prostych modeli konstrukcji inżynierskich.

Kolejne rozdziały opisują szczegółowo poszczególne zadania laboratoryjne zarówno od strony teoretycznej, jak i praktycznej. Podstawę teoretyczną stanowi wykład z przedmiotu „wytrzymałość materiałów”, którą rozszerzono o rozważania z literatury podanej na końcu książki. Oprócz tego w załączniku zawarto niezbędne informacje dotyczące statystycznej analizy wyników eksperymentalnych. Należy jednak zauważyć, że samo opanowanie podstaw teoretycznych nie jest wystarczające do przeprowadzenia ćwiczeń. Dlatego każdorazowo należy zapoznać się z zawartymi tutaj instrukcjami, aby uniknąć wypadków czy zniszczenia stanowiska badawczego.

Spis treści

OD AUTORÓW

1. ZWYKŁA STATYCZNA PRÓBA ROZCIĄGANIA
1.1 Cel szczegółowy ćwiczenia
1.2 Podstawy teoretyczne
1.3 Przebieg ćwiczenia
1.4 Opracowanie wyników

2. PRÓBA STATYCZNA ŚCISKANIA
2.1 Cel szczegółowy ćwiczenia
2.2 Podstawy teoretyczne
2.3 Przebieg ćwiczenia
2.4 Opracowanie wyników

3. WYZNACZANIE MODUŁU YOUNGA I WSPÓŁCZYNNIKA POISSONA
3.1 Cel szczegółowy ćwiczenia
3.2 Podstawy teoretyczne
3.3 Przebieg ćwiczenia
3.4 Opracowanie wyników

4. ZGINANIE PROSTE I UKOŚNE
4.1 Cel szczegółowy ćwiczenia
4.2 Podstawy teoretyczne
4.3 Przebieg ćwiczenia
4.4 Opracowanie wyników

5. SKRĘCANIE SWOBODNE PRĘTA O PRZEKROJU PIERŚCIENIOWYM
5.1 Cel szczegółowy ćwiczenia
5.2 Podstawy teoretyczne
5.3 Przebieg ćwiczenia
5.4 Opracowanie wyników

6. ŚRODEK ZGINANIA
6.1 Cel szczegółowy ćwiczenia
6.2 Podstawy teoretyczne
6.3 Przebieg ćwiczenia
6.4 Opracowanie wyników

7. LINIA UGIĘCIA BELKI ZGINANEJ
7.1 Cel szczegółowy ćwiczenia
7.2 Podstawy teoretyczne
7.3 Przebieg ćwiczenia
7.4 Opracowanie wyników

8. STATECZNOŚĆ PRĘTÓW
8.1 Cel szczegółowy ćwiczenia
8.2 Podstawy teoretyczne
8.3 Przebieg ćwiczenia
8.4 Opracowanie wyników

9. NOŚNOŚĆ GRANICZNA
9.1 Cel szczegółowy ćwiczenia
9.2 Podstawy teoretyczne
9.3 Przebieg ćwiczenia
9.4 Opracowanie wyników

10. LINIA ZWISU CIĘGNA
10.1 Cel szczegółowy ćwiczenia
10.2 Podstawy teoretyczne
10.3 Przebieg ćwiczenia
10.4 Opracowanie wyników

ZAŁĄCZNIK A Metody analizy wyników doświadczalnych

LITERATURA