Norma N SEP-E-007:2017-09 Instalacje elektroenergetyczne i teletechniczne w budynkach. Dobór kabli i innych przewodów ze względu na ich reakcję na ogień

  • Dodaj recenzję:
  • 3641
  • Producent: SEP COSIW
  • Cena netto: 30,00 zł 31,50 zł

publikacja dostępna jest również w postaci ebooka

Norma N SEP-E-007:2017-09
Instalacje elektroenergetyczne i teletechniczne w budynkach. Dobór kabli i innych przewodów ze względu na ich reakcję na ogień

rok wydania: 2017, wydanie pierwsze
ilość stron: 16
ISBN: 978-83-61163-70-1
format: 20,5x29,2 mm
oprawa: miękka

Norma została opracowana w związku z wejściem w życie wymagań stawianych wyrobom budowlanym w zakresie ich klasy reakcji na ogień sformułowanych w dokumencie „Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 ustanawiające zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylające dyrektywę Rady 89/106/EWG” wraz z pakietem norm zharmonizowanych.

Norma określa wymaganą klasę reakcji na ogień kabli i innych przewodów, które mają być zainstalowane w  budynku w zależności od jego rodzaju i miejsca zainstalowania przewodów.

W normie zastosowano europejską klasyfikację ogniową wyrobów budowlanych wg normy PN-EN 13501-6 „Klasyfikacja ogniowa wyrobów budowlanych i elementów budynków. Część 6: Klasyfikacja na podstawie wyników badań reakcji na ogień kabli elektrycznych”.

Przedmiotem normy są zasady doboru, ze względu na klasę reakcji na ogień, kabli i innych przewodów w zależności od rodzaju budynku, w którym mają być zainstalowane.


Niniejsza norma dotyczy:
1. kabli i innych przewodów elektroenergetycznych ‒ stosowanych w instalacjach elektrycznych w budynkach;
2. kabli i innych przewodów sterowniczych oraz telekomunikacyjnych ‒ stosowanych w urządzeniach telekomunikacyjnych do transmisji danych, sygnałów częstotliwości radiowej i wizyjnych oraz sygnalizacyjnych i sterowniczych;
3. kabli i innych przewodów światłowodowych ‒ stosowanych w urządzeniach telekomunikacyjnych do przesyłania danych, sygnałów częstotliwości radiowej i wizyjnych oraz w urządzeniach sygnalizacyjnych i aparaturze sterowniczej.
 
Spis treści
Przedmowa
1. Wstęp
1.1. Zakres normy
1.2. Powołania normatywne
1.3. Określenia
2. Wymagania
2.1. Kable i inne przewody ogólnego przeznaczenia instalowane poza obrębem dróg ewakuacyjnych
2.2. Kable i inne przewody ogólnego przeznaczenia instalowane w obrębie wyznaczonych dróg ewakuacyjnych
2.3. Kable i inne przewody doprowadzające energię elektryczną lub sygnał elektryczny do budynku.
Załącznik A (informacyjny) Klasy reakcji na ogień kabla lub innego przewodu