Nowoczesne elektrownie jądrowe

  • Dodaj recenzję:
  • 21166
  • Producent: WNT
  • Autor: Jerzy Kubowski
  • szt.
  • Cena netto: 80,00 zł 84,00 zł
  • Niedostępny
Nowoczesne elektrownie jądrowe, Jerzy Kubowski, rok: 2009, ISBN: 978-83-204-3547-4, liczba stron: 180, format B5, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne WNT

W niniejszej książce opisano fizyczne i techniczne podstawy wytwarzania energii elektrycznej w siłowniach jądrowych wyposażonych w najnowocześniejsze reaktory trzeciej generacji. Wiele miejsca poświęcono problemom bezpieczeństwa, a zwłaszcza awaryjnym układom bezpieczeństwa biernego. Bardzo dokładnie przedstawiono konstrukcje reaktorów produkowanych przez trzy przodujące w tej dziedzinie firmy, wraz z opisem działania, szczegółowymi schematami i stosowanymi materiałami. Zamieszczono przy tym bardzo dużo kolorowych zdjęć reaktorów oraz całych elektrowni.
Czytelnik zainteresowany problematyką energetyki jądrowej znajdzie ponadto w tej popularnonaukowej książce dużo interesujących informacji na temat odporności elektrowni na zagrożenia aktami terroru oraz dotyczących oddziaływania elektrowni jądrowych na środowisko naturalne. 

Spis treści:

PRZEDMOWA
1. WSTĘP
2. ELEMENTY FIZYKI JĄDROWEJ
2.1. Rozpad promieniotwórczy
2.2. Reakcje jądrowe wywoływane przez neutrony
2.2.1. Charakterystyka ogólna
2.2.2. Pochłanianie (absorpcja) neutronów
2.2.3. Rozszczepienie jądra atomowego
2.2.4. Materiały rozszczepialne
2.2.5. Neutrony natychmiastowe i opóźnione
2.2.6. Spowalnianie neutronów
3. PODSTAWY FIZYKI REAKTOROWEJ
3.1. Wprowadzenie
3.2. Reakcja łańcuchowa i współczynnik mnożenia
3.3. Masa krytyczna
3.4. Reaktywność
4. KINETYKA REAKTORA
4.1. Wprowadzenie
4.2. Wpływ reaktywności na zmianę mocy reaktora
4.3. Charakterystyka zakresów zmian mocy reaktora
5. EFEKTY REAKTYWNOŚCIOWE ZALEŻNE OD  
  TEMPERATURY
5.1. Charakterystyka ogólna
5.2. Efekt reaktywnościowy uwarunkowany zmianami temperatury paliwa
5.3. Efekt reaktywnościowy wywołany zmianami temperatury moderatora
6. ZMIANY SKADU IZOTOPOWEGO PALIWA
6.1. Wprowadzenie
6.2. Wypalanie paliwa
6.3. Ciepło powyłączeniowe
6.4. Powielanie paliwa
6.5. Zatrucie ksenonem i samarem
6.5.1. Uwagi ogólne
6.5.2. Stany ustalone
6.5.3. Stany nieustalone
7. STEROWANIE REAKTORA
7.1. Zasady ogólne
7.2. Bilans reaktywności
7.3. Regulacja za pomocą prętów
7.4. Regulacja kwasem borowym
7.5. Trucizny wypalające się
7.6. Zabezpieczenia przed awarią
7.7. Rozruch reaktora
8. POMIARY MOCY REAKTORA
8.1. Moc cieplna i moc elektryczna oraz sposoby ich pomiaru
8.2. Liczniki proporcjonalne
8.3. Komora jonizacyjna
8.4. Detektory samozasilające
8.5. Wyznaczanie mocy cieplnej rdzenia
9. BUDOWA I TECHNOLOGIA PRACY ELEKTROWNI
9.1. Struktura elektrowni
9.2. Technologia pracy elektrowni
9.3. Chłodzenie skraplaczy
9.4. Turbogenerator i rozdzielnia wysokiego napięcia
10. KONSTRUKCJE REAKTORÓW
10.1. Wprowadzenie
10.2. Rosyjski reaktor WWER-1000
10.3. Reaktor AP1000 firmy WESTINGHOUSE
10.3.1. Konstrukcja i wyposażenie reaktora
10.3.2. Awaryjne chłodzenie na zasadzie bezpieczeństwa biernego
10.4. Reaktor EPR-1600 firmy AREVA
10.4.1. Wprowadzenie
10.4.2. Montaż urządzeń
10.4.3. Wyposażenie reaktora
10.4.4. Oprzyrządowanie pomiarowe
10.4.5. Układ awaryjnego schładzania corium
10.4.6. Elektryczne zasilanie urządzeń potrzeb własnych i awaryjnych
11. PALIWO JĄDROWE
11.1. Kryteria wyboru paliwa
11.2. Konstrukcje elementów i kaset
11.3. Warunki cieplne w elemencie paliwowym
11.4. Transport świeżego paliwa
11.5. Cykl paliwowy
11.5.1. Charakterystyka cyklu paliwowego
11.5.2. Baseny do przechowywania paliwa wypalonego
11.5.3. Przechowalniki suche paliwa wypalonego
11.5.4. Produkcja paliwa typu MOX
11.5.5. Składowanie odpadów
12. BEZPIECZEŃSTWO
12.1. Obrona w głąb
12.2. Zasada jednorazowego niezadziałania
12.3. Zagrożenie terroryzmem
12.3.1. Uwagi ogólne
12.3.2. Uderzenie samolotu
12.4. Międzynarodowa skala zdarzeń
13. SKUTKI EKOLOGICZNE
13.1. Elektrownia jądrowa a elektrownia węglowa
13.2. Odpady gazowe
13.3. Odpady ciekłe
14. OCHRONA RADIOLOGICZNA
14.1. Oddziaływanie biologiczne nuklidów promieniotwórczych
14.2. Strefy awaryjne
14.3. Promieniowanie jonizujące
14.3.1. Skutki promieniowania jonizującego
14.3.2. Jednostki i dawki promieniowania jonizującego
15. ASPEKTY EKONOMICZNE
16. LITERATURA
SKOROWIDZ