Instrukcje, Wytyczne, Poradniki nr 484/2013. Współpraca węzłów ciepłowniczych z odnawialnymi źródłami energii

  • Dodaj recenzję:
  • 2842
  • Producent: Instytut Techniki Budowlanej
  • Autor: Bogdan Kozłowski, Joanna Płachta

Współpraca węzłów ciepłowniczych z odnawialnymi źródłami energii.
Instrukcje, Wytyczne, Poradniki nr 484/2013.

rok wydania: 2013
ilość stron: 48
format: B5
ISBN: 978-83-249-6431-4

W poradniku przedstawiono zasady współpracy węzłów ciepłowniczych, zasilanych z konwencjonalnych źródeł ciepła, z odnawialnymi źródłami energii.

Spis treści
Streszczenie / 4
Summary / 4
Wykaz skrótów stosowanych w tekście / 5
Wykaz oznaczeńna rysunkach / 5
1. Wstęp / 7
2. Rozwiązania węzłów ciepłowniczych poddanych analizie / 9
3. Współpraca węzłów ciepłowniczych z OŹE / 14
3.1. Zasady ogólne / 14
3.2. Współpraca funkcji jednostopniowego podgrzewania wody użytkoweji funkcji c.o. węzła z kolektorem słonecznym i/lub innym OŹE / 17
3.3. Współpraca funkcji dwustopniowego podgrzewania wody użytkowej i funkcji c.o. węzła ciepłowniczego W3 z kolektoremsłonecznym i/lub innym OŹE / 31
3.4. Współpraca funkcji dwustopniowego podgrzewania wody użytkowej i funkcji c.o. węzła ciepłowniczego z kolektoremsłonecznym i/lub innym OŹE przy zastosowaniu zbiornika
buforowego (ZB) / 41
4. Założenia do sterowania współpracą dwufunkcyjnego węzła ciepłowniczego z OŹE / 42
5. Wymagania i parametry techniczne podstawowych urządzeńwyposażenia węzłów / 43
6. Podsumowanie / 45
7. Bibliografia / 46