Obliczanie wartości prądów w przewodach odgromowych linii elektroenergetycznych

  • Dodaj recenzję:
  • 3582
  • Producent: Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej
  • Autor: Jacek Klucznik

Obliczanie wartości prądów w przewodach odgromowych linii elektroenergetycznych

rok wydania: 2017, wydanie pierwsze
ilość stron: 125
ISBN: 978-83-7348-701-7

Opis
Książka dotyczy bardzo ważnego aspektu projektowania, eksploatacji i modernizacji napowietrznych linii elektroenergetycznych, jakim jest dobór przewodów odgromowych.

W monografii zaproponowano nowatorską metodę obliczania wartości prądów płynących w przewodach odgromowych w czasie zwarć, pozwalającą na dobór przewodów odgromowych pod względem wytrzymałości cieplnej. Proponowana metoda charakteryzuje się większą dokładnością i uniwersalnością niż powszechnie stosowane metody, pozwalając tym samym na dobór przewodów odgromowych z mniejszym ryzykiem niepewności. Prezentowana w książce metoda obliczeniowa umożliwia również ocenę ochrony przeciwporażeniowej linii, poprzez wyznaczenie wartości prądów płynących w uziomach słupów oraz potencjałów słupów w trakcie zwarć doziemnych.

W monografii zaprezentowano przykłady obliczania rozpływu prądów w przewodach odgromowych dla kilku różnych typów i konfiguracji linii elektroenergetycznych. Rozważane były linie zasilane dwustronnie: linie jednotorowe z pojedynczymi i podwójnymi przewodami odgromowymi oraz dwutorowe. Analizowane były także układy nietypowe – np. układ gwiazdowy (linia z odczepem), linia dwutorowa rozdzielająca się w dwie linie jednotorowe. Rozważane były także linie z przewodami odgromowymi, z których jeden jest standardowym przewodem stalowo-aluminiowym, a drugi jest przewodem zawierającym w swoim rdzeniu włókna światłowodowe. Wszystkie przedstawione w monografii przykłady są bogato ilustrowane wykresami oraz dokładnie opisane.

Publikacja kierowana jest do osób i instytucji zajmujących się naukowo lub zawodowo zagadnieniami projektowania i budową linii elektroenergetycznych.

Spis treści
Wykaz ważniejszych oznaczeń / 5
1. Wstęp / 7
2. Modele matematyczne napowietrznych linii elektroenergetycznych WN / 9
2.1. Wstęp / 9
2.2. Równania Carsona dla linii elektroenergetycznych  / 10
2.3. Współczynniki Maxwella dla linii elektroenergetycznych / 14
2.4. Wpływ zwisu i zmiennego układu przewodów na parametry linii / 14
2.5. Model jednotorowej linii elektroenergetycznej z przewodem odgromowym / 22
2.6. Model jednotorowej linii elektroenergetycznej z dwoma przewodami odgromowymi / 24
2.7. Model dwutorowej linii elektroenergetycznej z dwoma przewodami odgromowymi / 27
3. Obliczanie rozpływu prądów w przewodach odgromowych  / 32
3.1. Cel i metody obliczania rozpływu prądów w przewodach odgromowych / 32
3.2. Schematy zastępcze dla obliczeń rozpływu prądów zwarciowych / 35
3.3. Nowa metoda obliczania rozpływu prądów w przewodach odgromowych / 45
3.4. Analiza rozpływu prądów w linii jednotorowej z pojedynczym przewodem odgromowym / 52
3.5. Analiza rozpływu prądów w linii jednotorowej z podwójnym przewodem odgromowym / 59
3.6. Analiza rozpływu prądów w linii dwutorowej z podwójnym przewodem odgromowym / 62
3.7. Analiza rozpływu prądów w rozbudowanych układach / 65
4. Dokładność obliczania rozpływu prądów metodą Tableau / 76
4.1. Wstęp / 76
4.2. Wykorzystanie modelu jednofazowego / 76
4.3. Wykorzystanie programu PowerFactory / 78
4.4. Ocena dokładności metody / 82
4.5. Uwzględnienie susceptancji i konduktancji linii / 87
5. Dobór przewodów odgromowych / 90
5.1. Wytrzymałość cieplna przewodów / 90
5.2. Ochrona przeciwporażeniowa / 94
6. Uszkodzenia ciągłości w systemie ochrony odgromowej / 97
6.1. Wstęp / 97
6.2. Rozpływ prądów zwarciowych przy uszkodzeniach / 97
6.3. Ochrona przeciwporażeniowa przy uszkodzeniach / 99
6.4. Skuteczność działania zabezpieczeń / 100
7. Podsumowanie / 117
Bibliografia / 119
Streszczenie w języku polskim / 123
Streszczenie w języku angielskim / 125


Księgarnia Techniczna Grupy Medium | Karczewska 18, 04-112 Warszawa | tel.: 22 512 60 60 | e-mail: eib@ksiegarniatechniczna.com.pl