Obliczenia elektromagnetyczne szynoprzewodów

  • Dodaj recenzję:
  • 3764
  • Producent: Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej
  • Autor: Dariusz Kusiak, Tomasz Szczegielniak
  • szt.
  • Cena netto: 90,48 zł 95,00 zł
  • Niedostępny

Obliczenia elektromagnetyczne szynoprzewodów
Monografia

rok wydania: 2017, wydanie pierwsze
ilość stron: 176
ISBN: 978-83-7193-665-4
format: 17x24 cm
oprawa: miękka

recenzent prof. dr hab. inż. Ryszard Nawrowski

Wstęp
Wzrost poziomu zużycia energii elektrycznej jest główną przyczyną rozwoju konstrukcji urządzeń elektrycznych służących do jej wytwarzania, przesyłania i użytkowania. Dlatego nowe konstrukcje urządzeń wytwórczych i przesyłowych charakteryzuje ciągły wzrost parametrów znamionowych [67]. Prądy znamionowe współcześnie produkowanych torów wielkoprądowych sięgają powyżej 40 kA. W związku z tym wartości natężeń zmiennych pół magnetycznych emitowanych przez tory są duże nawet w warunkach  znamionowych. Stosowanie w przemyśle tory emitują pola, które oddziałują na własne elementy oraz na szeroko rozumiane otoczenie - inne urządzenia i aparaty elektroenergetyczne, konstrukcje stalowe, elektroniczne obwody sterowania, kontroli i transmisji danych, środowiska naturalne, jak i na człowieka [2, 7, 26, 117, 139]. Przekroczenie przez te pola pewnych dopuszczalnych wartości natężeń może prowadzić do nieprawidłowego funkcjonowania urządzeń elektrycznych, nadmiernego nagrzewania się konstrukcji stalowych, degradacji środowiska naturalnego, jak też stwarzać zagrożenia dla człowieka. Wszystkie te problemy można sprowadzić do zagadnień kompatybilności elektromagnetycznej [60]. dla której wymaga się precyzyjnego określania wartości natężeń pól magnetycznych o częstotliwości przemysłowej różnych rozwiązań konstrukcyjnych torów wielkoprądowych.Spis treści
WYKAZ WAŻNIEJSZYCH OZNACZEŃ
PRZEDMOWA

1. WSTĘP
1. Osłonięte tory wielkoprądowe
2. Jednobiegunowe tory wielkoprądowe
3. Trójbiegunowe tory wielkoprądowe
4. Badania i obliczenia osłoniętych torów wielkoprądowych
5. Prądy wirowe w osłoniętych torach wielkoprądowych
6. Zastosowanie szynoprzewodów prostokątnych
7. Zagrożenia elektromagnetyczne w środowisku pracy

2. IMPEDANCJE TORÓW WIELKOPRĄDOWYCH
1. Impedancje szynoprzewodów o skończonej długości
2. Impedancja własna przewodu rurowego o skończonej długości
3. Impedancje własne i wzajemne układu rurowego przewodu fazowego i rurowego współosiowego ekranu
4. Impedancje własne i wzajemne układu rurowego przewodu fazowego i rurowego  niewspółosiowego ekranu
5. Impedancje własne i wzajemne układu niekoncentrycznych równoległych przewodów rurowych
6. Impedancje własne i wzajemne równoległych szyn prostokątnych
7. Metoda analityczno-numeryczna wyznaczania impedancji własnych i wzajemnych szyn
8. Pomiar impedancji układów szynoprzewodów prostokątnych

3. POLE MAGNETYCZNE W OBSZARZE ZEWNĘTRZNYM TRÓJFAZOWEGO JEDNOBIEGUNOWEGO EKRANOWANEGO PŁASKIEGO TORU WIELKOPRĄDOWEGO
1. Model trójfazowego jednobiegunowego ekranowanego płaskiego toru wielkoprądowego dla zewnętrznego pola magnetycznego
2. Pole magnetyczne w obszarze zewnętrznym fazy L1
3. Pole magnetyczne w obszarze zewnętrznym fazy L2
4. Pole magnetyczne w obszarze zewnętrznym fazy L3
5. Pole magnetyczne w obszarze zewnętrznym szynoprzewodu HOIO-24/2.5
6. Pole magnetyczne w obszarze zewnętrznym szynoprzewodu HOIO-24/5
7. Pole magnetyczne w obszarze zewnętrznym szynoprzewodu HOIO-24/14

4. POLE MAGNETYCZNE W OBSZARZE ZEWNĘTRZNYM TRÓJFAZOWEGO TRÓJBIEGUNOWEGO EKRANOWANEGO SYMETRYCZNEGO TORU WIELKOPRĄDOWEGO
1. Model trójfazowego trójbiegunowego ekranowanego symetrycznego toru wielkoprądowego dla zewnętrznego pola magnetycznego
2. Pole magnetyczne w obszarze zewnętrznym
3. Pole magnetyczne w obszarze zewnętrznym szynoprzewodu EHON-12/2
4. Pole magnetyczne w obszarze zewnętrznym szynoprzewodu EHON-7.6/1.6
5. Pole magnetyczne w obszarze zewnętrznym szynoprzewodu EHON-12/4
6. Pole magnetyczne w obszarze zewnętrznym szynoprzewodu EHON-12/3.6
7. Pole magnetyczne w obszarze zewnętrznym szynoprzewodu EHON-36/2.5

5.OBLICZENIA POLA MAGNETYCZNEGO SZYNOPRZEWODÓW PROSTOKĄTNYCH
1. Metoda analityczno numeryczna wyznaczania pola magnetycznego
2. Gęstości prądów w szynoprzewodach prostokątnych
3. Pole magnetyczne szynoprzewodów prostokątnych
4. Pomiar pola magnetycznego szynoprzewodów prostokątnych
5. Pole magnetyczne w obszarze zewnętrznym szynoprzewodu EUROBAR-12/3.5
6. Pole magnetyczne w obszarze zewnętrznym szynoprzewodu HONR-12/3.5
7. Pole magnetyczne w obszarze zewnętrznym szynoprzewodu HONR-12/4
8. Pole magnetyczne w obszarze zewnętrznym szynoprzewodu EUROBAR DC-1.1/5

PODSUMOWANIE
LITERATURA