Ochrona odgromowa budynków i obiektów budowlanych

  • Dodaj recenzję:
  • 2578
  • Producent: Instytut Techniki Budowlanej
  • Autor: Radosław Lenartowicz
  • szt.
  • Cena netto: 64,76 zł 70,00 zł 68,00 zł

Ochrona odgromowa budynków i obiektów budowlanych Poradnik
Seria Instrukcje, Wytyczne, Poradniki ITB


Przeczytaj recenzję książki na elektro.info>>

rok wydania: 2012
ISBN: 978-83-249-6009-5
numer w serii: 478/2012
ilość stron: 196
oprawa: miękka

Opis
W poradniku podano nowe wymagania dotyczące ochrony zewnętrznej obiektów budowlanych, w szczególności odnoszące się do elementów instalacji, środków ochrony, klasyfikacji, ekranowania, połączeń wyrównawczych i uziemienia. Podano również nowe wymagania do ochrony wewnętrznej obiektów budowlanych, dotyczące stosowania połączeń wyrównawczych i ograniczników przepięć (SPD). Wymagania opracowano w oparciu o nowe normy europejskie, badania, analizy rozwiązań i opinie użytkowników. Poradnik zawiera zalecenia stosowania nowoczesnych rozwiązań instalacji piorunochronnych przeznaczone dla projektantów, wykonawców, inwestorów oraz producentów elementów pokryć dachowych i elementów budowlanych, wykorzystywanych jako części instalacji ochrony odgromowych w obiektach budowlanych.

Spis treści
Streszczenie / 5
Summary / 5
1. Wstęp / 7
2. Wybrane terminy i definicje / 10
3. Klasyfikacja obiektów podlegających ochronie / 14
3.1. Informacje wstępne / 14
3.2. Obiekty zwykłe / 14
3.3. Obiekty specjalne / 14
4. Zasady oszacowania ryzyka powodowanego przez piorunowe wyładowania doziemne w obiektach budowlanych i urządzeniach usługowych / 18
4.1. Informacje wstępne / 18
4.2. Obliczanie komponentów ryzyka / 18
4.3. Wyznaczanie gęstości piorunowych wyładowań doziemnych Ng / 20
4.4. Obliczenia równoważnej powierzchni zbierania wyładowań / 22
4.5. Wyznaczanie liczby groźnych zdarzeń wywołanych wyładowaniem piorunowym / 26
4.6. Określenie prawdopodobieństwa uszkodzeń powstałych wskutek wyładowań piorunowych / 27
4.7. Obliczenia komponentów ryzyka / 37
4.8. Porównanie obliczonych wartości ryzyka RX z wartością ryzyka tolerowanego RT / 42
4.9. Analiza ekonomiczna kosztów i korzyści z zastosowania środków ochrony odgromowej / 43
5. Projekt urządzenia piorunochronnego LPS / 49
5.1. Informacje wstępne / 49
5.2. Zakres wymaganych uzgodnień projektu LPS / 50
5.3. Procedura projektowania LPS / 53
5.4. Zakres projektu LPS / 53
5.5. Projekt zewnętrznego LPS / 55
5.6. Projekt układu przewodów odprowadzających / 80
5.7. Uziemienia w ochronie odgromowej / 88
5.8. Urządzenie piorunochronne wewnętrzne / 130
6. Montaż Urządzenia piorunochronnego / 163
6.1. Podstawowe zasady montażu / 163
6.2. Sposoby mocowania prętów stalowego zbrojenia / 164
6.3. Badania techniczne i pomiary kontrolne instalacji piorunochronnej / 167
7. Bibliografia / 172
Załącznik 1 / 174
Załącznik 2 / 184
Załącznik 3 / 186
Załącznik 4 / 195