Ochrona przeciwpożarowa w obiektach budowlanych 2015. Instalacje elektryczne, wentylacyjne i gaśnicze - projektowanie, montaż i eksploatacja

  • Dodaj recenzję:
  • 3018
  • Producent: Grupa Medium
  • Autor: praca zbiorowa
  • szt.
  • Cena netto: 36,59 zł 49,00 zł 45,00 zł

Ochrona przeciwpożarowa w obiektach budowlanych 2015. Instalacje elektryczne, wentylacyjne i gaśnicze - projektowanie, montaż i eksploatacja

rok wydania: 2015, wydanie I
ilość stron: 140
format: 14x20,5 cm
oprawa: miękka

Publikacja wydana pod patronatem miesięczników elektro.info i Rynek Instalacyjny

Spis treści
Julian Wiatr
ZASILANIE URZĄDZEŃ PRZECIWPOŻAROWYCH / 5

Waldemar Jaskółowski
ZAGROŻENIA POWSTAJĄCE PRZY SPALANIU IZOLACJI KABLI LUB PRZEWODÓW ELEKTRYCZNYCH / 25
  
Mirosław Miegoń
STOSOWANIE WYŁĄCZNIKA POŻAROWEGO Z ZASILACZAMI BEZPRZERWOWYMI UPS / 33
 
Dariusz Cygankiewicz, Edward Skiepko
NIEZAWODNE ZASILANIE URZĄDZEŃ PRZECIWPOŻAROWYCH GWARANTOWANYMI NAPIĘCIAMI – PRZEMIENNYM 230 V I STAŁYM 24 V / 40

Dariusz Kamiński
OŚWIETLENIE AWARYJNE – ZAGADNIENIA WYBRANE / 49

Julian Wiatr
OCHRONA PRZECIWPORAŻENIOWA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH, KTÓRYCH FUNKCJONOWANIE JEST NIEZBĘDNE W CZASIE POŻARU (ZAGADNIENIA WYBRANE) / 57

Waldemar Wnęk, Przemysław Kubica, Rafał Porowski, Tomasz Gontarczyk
ZABEZPIECZANIE PRZECIWPOŻAROWE SERWEROWNI POPRZEZ OBNIŻENIE POZIOMU TLENU / 82

Waldemar Jaskółowski
CEL I ZAKRES BADAŃ KABLI ELEKTRYCZNYCH POD WZGLĘDEM ICH REAKCJI NA OGIEŃ / 88

Grzegorz Kubicki
SYSTEMY WENTYLACJI POŻAROWEJ – NOWE STANDARDY I NOWATORSKIE REALIZACJE / 96

Paweł Janik
ODBIORY INSTALACJI WENTYLACJI POŻAROWEJ – PROJEKT I WYKONANIE A PRZEPISY / 107

Europejski Instytut Miedzi
MIEDŹ W PRZECIWPOŻAROWYCH SYSTEMACH TRYSKACZOWYCH ORAZ INSTALACJACH GAZÓW PALNYCH – NORMY I PRZEPISY REGULUJĄCE ZASTOSOWANIE / 115

Dorota Brzezińska
PROJEKTOWANIE WENTYLACJI POŻAROWEJ W GARAŻACH PODZIEMNYCH W POLSCE NA TLE STANDARDÓW EUROPEJSKICH / 118

Bartosz Pijawski
WENTYLACJA GARAŻY PODZIEMNYCH DLA SAMOCHODÓW Z INSTALACJAMI LPG / 126

Rafał Porowski, Waldemar Wnęk
WYBRANE ASPEKTY PROJEKTOWANIA WENTYLACJI POŻAROWEJ TUNELI DROGOWYCH / 128

Wacław Kozubal
ZASILANIE, STEROWANIE I INTEGRACJA INSTALACJI PPOŻ. ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM WENTYLACJI POŻAROWEJ / 137

Tematyka tej publikacji poruszana jest regularnie w miesięczniku Rynek Instalacyjny

Zamów prenumeratę >>