Określenie warunków technologicznych napawania rolek linii ciągłego odlewania stali na podstawie analizy stanu naprężeń spawalniczych

  • Dodaj recenzję:
  • 1799
  • Producent: Wydawnictwo Politechniki Śląskiej
  • Autor: E.Turyk
  • Cena netto: 24,00 zł 25,20 zł
Określenie warunków technologicznych napawania rolek linii ciągłego odlewania stali na podstawie analizy stanu naprężeń spawalniczych, E.Turyk, rok: 2009, ISBN: 978-83-7335-575-0, format: B5, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej

W pracy przeanalizowano zagadnienia trwałości napawanej warstwy rolek linii ciągłego odlewania stali (COS), związanego z doborem warunków technologicznych napawania w celu zmniejszenia skłonności do pękania warstw napawanych, spowodowanego niekorzystnymi naprężeniami własnymi. W celu analizy naprężenia napawanych rolek opracowano model i metodę obliczeń składu fizycznego oraz stanu naprężenia w cylindrycznych częściach napawanych, z wykorzystaniem wykresu rozpadu austenitu CTPc, modelu Bodnera-Partona i metod teorii narastania ciał termosprężystoplastycznych. Obliczenia i pomiary wykazały możliwość sterowania stanem naprężenia strefy napawania rolek na drodze wyboru materiału warstwy napawanej i warunków napawania.