Podręcznik projektowania architektoniczno-budowlanego

  • Dodaj recenzję:
  • 2314
  • Producent: Arkady
  • Autor: Ernst Neufert

Podręcznik projektowania architektoniczno-budowlanego

rok wydania: 2019, wydanie czwarte, wznowione
ilość stron: 568
ISBN: 978-83-213-4693-9
format: 20,5x29,5 cm
oprawa: twarda

Opis

Obecne nowe, czwarte wydanie tej książki, przetłumaczone z 39 wydania niemieckiego.Różni się nie tylko objętością ale przede wszystkim zmianami merytorycznymi od poprzednich. Jest to niemal nowa książka, poszerzona o nowe tematy i uwspółcześniona. To, co się zmieniło w podręczniku - to jego wewnętrzna logika przewijających się tematów, ich lapidarnym przedstawieniu oraz wzajemnym powiązaniu; umożliwia to projektowanie nawet najbardziej złożonych programowo i przestrzennie obiektów.

Spis treści

PODSTAWY

Wyjaśnienie znaków i skrótów / 1
Normy
Normy DIN / 2
Jednostki SI / 4
Rysunki
Formaty papieru wg DIN 476, 4999 / 6
Rysunki techniczne wg DIN 824 / 7
Układ rysunków / 8
Rysunki budowlane wg DIN 1356 / 9
Symbole na rysunkach budowlanych wg DIN 1356 / 10
Symbole dla zaopatrzenia w wodę wg DIN 1988 / 14
Symbole dla instalacji elektrycznych wg DIN 18015 / 16
Symbole dla techniki zabezpieczeń / 19
Symbole dla instalacji gazowych / 20
Rysowanie ręczne / 21
Rysowanie komputerowe / 22
Miary
Porównanie miar niemieckich i angielskich / 23
Miary, ciężary, temperatura / 24
Przetwarzanie miar angielskich na milimetry / 25
Obciążenia stałe / 26
Obciążenia ruchome / 32
Budowanie bez barier
Wymiary dla niepełnosprawnych na wózkach / 33
Budynki użyteczności publicznej wg DIN 18024 / 34
Mieszkania wolne od barier wg DIN 18025 / 35
Mieszkania wolne od barier wg Wzorcowych
przepisów budowlanych (MBO) / 37
Podstawy wymiarów i stosunki wymiarów
Człowiek jako miara i cel / 38
Człowiek miarą wszystkich rzeczy / 39
Wymiary ciała a zapotrzebowanie na miejsce / 40
Geometryczna koordynacja wymiarów / 42
Geometryczne stosunki wymiarów / 43
Koordynacja wymiarowa w budownictwie nadziemnym / 46
Biologia budowli
Podstawy / 48
Klimat pomieszczeń / 49
Pola elektromagnetyczne / 50
Postrzeganie optyczne
Oko / 51
Człowiek a barwa / 53

PROCES PLANOWANIA
Projektowanie
Co to jest projektowanie? / 54
Poziomy odniesienia / 55
Arkusz pytań / 56
Budowanie zrównoważone
Ogólnie, planowanie, budowanie / 58
Źródła oszczędności / 59
Facility managment (Zarządzanie udogodnieniami)
Otoczenie / 60
Metody / 61
Budowanie w stanie istniejącym
Zachować i zmieniać / 62
Opieka nad zabytkami / 63
Ochrona zabytków / 64
Zapis stanu istniejącego / 65
Zmiana użytkowania / 66
Planowanie i kierowanie budową
Publiczne prawo budowlane / 68
Prywatne prawo budowlane, VOB, HOAI / 69
Fazy świadczeń / 70
Wskaźniki użytkowania budowlanego / 75
Tereny oddzielające / 76
Koszty budowy / 77

CZĘŚCI BUDYNKU
Posadowienie
Wykopy budowlane / 78
Fundamenty / 81
Izolacje wodochronne, drenaż / 83
Remont / 85
Ściany
Mur z kamienia / 86
Mur z elementów mineralnych / 87
Konstrukcje mieszane / 90
Remont / 91
Stropy
Konstrukcje stropów / 92
Remont / 93
Renowacja betonu / 94
Podłogi / 95
Dachy
Formy dachów / 97
Dachy spadziste / 98
Dachy płaskie / 103
Okna
Usytuowanie / 108
Wymagania / 109
Rodzaje otwierania / 110
Ochrona cieplna wg EnEV 2009 / 111
Ochrona dźwiękowa / 112
Czyszczenie elewacji TRA 900 + AUFZV / 113
Okna dachowe / 114
Świetliki / 115
Szkło
Podstawy / 116
Szyby zespolone / 117
Szyby bezpieczne i dźwiękochłonne / 119
Szkło optycznie zmienne / 120
Szkło lane / 120
Drzwi szklane / 120
Szkło profilowane / 121
Pustaki szklane / 122
Szyby ogniochronne / 123
Przeszklenia elewacji / 124
Drzwi
Usytuowanie / 125
Konstrukcje / 126
Drzwi specjalne / 127
Bramy / 128
Zamki / 129
Zabezpieczenie budynków i terenu / 130
Schody
Stałe zasady / 132
Reguły / 133
Konstrukcje / 134
Pochylnie, schody kręte / 135
Drabiny robacze i pożarowe / 137
Schody ruchome / 138
Pochylnie ruchome / 139
Dźwigi
Stałe zasady / 140
Sterowanie / 141
Budynki mieszkalne / 142
Budynki użyteczności publicznej / 143
Dźwigi towarowe / 144
Dźwigi hydrauliczne / 145
Konstrukcje specjalne / 146

MIESZKANIE
Podstawy
Podstawy projektowania / 147
Polityka budowy mieszkań / 148
Gęstość zabudowy
Wskaźniki / 149
Zorientowanie budynku
Metody zabudowy / 150
Udostępnienie
Udostępnienie szeregowe / 151
Dostęp przez korytarze i galerie / 152
Domy tarasowe / 153
Dostęp przez trakty / 154
Rzuty poziome
Domy / 155
Mieszkania / 157
Pomieszczenia w budynku
Udostępnienie / 158
Kuchnie / 161
Strefy pobytowe / 166
Łazienki / 172
Pomieszczenia gospodarcze / 174
Garaże i wiaty / 178

RÓŻNE OBIEKTY POBYTOWE
Domy studenta
Ogólne wskazówki planowania / 179
Mieszkania i domy seniora
Różne rozwiązania / 180
Domy opiekuńczo-lecznicze / 181
Przykłady / 182
Hotele
Podstawy / 183
Pokoje / 184
Przykłady / 185
Gastronomia
Restauracje i kawiarnie / 186
Sale dla konsumentów / 188
Restauracje szybkiej obsługi / 189
Kuchnie restauracyjne / 190
Wielkie kuchnie wysyłkowe / 193
Przykłady wielkich kuchni / 195
Schroniska młodzieżowe (hostele)
Ogólne wskazówki planowania / 196
Domki letniskowe i weekendowe
Ogólne wskazówki planowania / 197
Motele
Ogólne wskazówki planowania / 198
Kempingi
Ogólne wskazówki planowania / 199

KSZTAŁCENIE + NAUKA
Żłobki, przedszkola, świetlice
Udostępnienie i formy budowlane / 200
Pomieszczenia, obszar rekreacyjny / 201
Place zabaw
Sprzęt do zabaw / 202
Szkoły
Ogólny obszar nauczania / 203
Sale specjalistyczne / 204
Biblioteki, kuchnie i jadalnie / 205
Komunikacja wewnętrzna, sanitariaty / 206
Usytuowanie klas szkolnych / 207
Wzorcowy program przestrzenny dla klas 1-4 / 208
Przykłady / 209
Szkoły wyższe
Audytoria / 210
Przykłady audytoriów / 212
Rzędy krzeseł, projekcje / 213
Sale seminaryjne i dla kadry naukowej / 214
Laboratoria / 215

KULTURA
Muzea
Ogólnie / 219
Sale wystawiennicze / 220
Teatry
Zarys historyczny / 221
Typologia / 222
Widownia / 223
Rzędy krzeseł / 224
Scena / 225
Przestrzenie pomocnicze / 227
Warsztaty i pokoje dla personelu / 228
Przestrzeń dla prób i dodatkowa dla publiczności / 229
Modernizacja i rozbudowa / 230
Sale koncertowe
Powstanie, warianty / 231
Wyposażenie techniczne, organy, orkiestra / 232
Akustyka / 233
Kina
Projekcja / 234
Sala kinowa / 235
Kina multipleksowe / 236
Przykłady kin multupleksowych / 237
Kina samochodowe / 238
Cyrki
Cyrki stałe / 239
Ogrody zoologiczne
Podstawy / 240
Utrzymanie zwierząt / 241
Ogrodzenia / 242

ADMINISTRACJA + BIURO
Budynki biurowe
Struktury / 243
Tendencje i kryteria / 244
Typologia do 1980 / 245
Typologia od 1980 / 246
Zapotrzebowane na powierzchnię / 247
Miejsca pracy przy monitorze / 248
Archiwizacja / 249
Dodatkowe powierzchnie / 250
Typologia pomieszczeń / 251
Siatka modularna / 252
Udostępnienie / 253
Technika dla budynku / 254
Konstrukcja / 255
Budynki wysokie
Podstawy / 256
Konstrukcja / 257
Wymagania / 258
Biblioteki
Podstawy / 259
Meble / 261
Wypożyczalnie, biblioteki publiczne / 262
Biblioteki naukowe / 263
Archiwa / 264
Banki
Budynki dla banków / 265

HANDEL
Sklepy
Wytyczne i typologie / 266
Rozporządzenie o miejscach sprzedaży / 267
Wejścia i okna wystawowe / 268
Kasy i strefy przedkasowe / 269
Strefy przedkasowe - przykłady / 270
Drogi i schody ruchome / 271
Meble - wymiary / 272
Sklepy z artykułami żywnościowymi / 273
Sklepy samoobsługowe / 274

PRZEMYSŁ + RZEMIOSŁO
Obiekty przemysłowe
Podstawy / 275
Budynki halowe / 277
Budynki wielopiętrowe / 278
Transport / 279
Technika magazynowania / 280
Pomieszczenia pomocnicze / 282
Przykłady / 285
Warsztaty
Stolarnia / 286
Ciesielnia / 287
Wytwórnia konstrukcji metalowych / 288
Stacja naprawy samochodów / 289
Piekarnia / 290
Zakład mięsny / 291
Usługi różne / 292
Pralnia / 293
Straż pożarna / 295
BUDOWNICTWO SAKRALNE
Kościoły chrześcijańskie
Elementy liturgiczne / 297
Meble, zakrystia / 298
Dzwonnice / 299
Synagogi
Ogólne wskazówki planowania / 300
Meczety
Ogólne wskazówki planowania / 301

ZDROWIE
Prywatne gabinety lekarskie
Pojedyncze i zgrupowane / 302
Szpitale
Ogólnie, koordynacja modularna / 303
Planowanie budowlane / 305
Przykłady / 306
Korytarze, drzwi, schody, dźwigi / 307
Działy funkcyjne / 308
Przychodnie (ambulatoria) / 309
Centrum Opieki Medycznej - przykład / 310
Badania i zabiegi / 311
Pielęgnowanie / 317
Zarządzanie i służby socjalne / 324
Zaopatrzenie i usuwanie odpadów / 325
Instalacje techniczne / 328

SPORT + REKREACJA
Stadiony
Ogólne rozplanowanie / 330
Trybuny dla widzów / 331
Urządzenia sportowe
Boiska do gier / 332
Lekka atletyka / 335
Tenis / 339
Golf miniaturowy / 341
Golf / 343
Porty jachtowe (mariny) / 345
Wioślarstwo / 351
Jeździectwo / 353
Skocznie narciarskie / 355
Sporty na lodzie / 356
Sporty na lodzie. Wrotkarstwo / 357
Bieg szybki na wrotkach / 358
Cross rowerowy BMX / 359
Strzelectwo / 360
Hale sportowe
Wymiary / 362
Układ, konstrukcja / 364
Sprzęt / 365
Trybuny / 366
Przykłady / 367
Judo / 368
Zapasy / 368
Podnoszenie ciężarów / 368
Boks / 368
Badminton (kometka) / 368
Squash / 369
Tenis stołowy / 369
Bilard / 369
Siłownie (sale fitness) / 370
Hale wspinaczkowe / 372
Kręgielnie / 373
Pływalnie rekreacyjne
Publiczne pływalnie kryte / 374
Pływalnie odkryte / 379
Pływalnie kryte z odkrytymi / 380
Prywatny basen rekreacyjny / 383
Regeneracja sił (SPA)
Sauna i odpoczynek po saunie / 384
Salony gry
Wyposażenie / 387

KOMUNIKACJA
Drogi i ulice
Przestrzeń uliczna / 388
Rodzaje dróg i ulic / 389
Autostrady / 390
Skrajnie pojazdów / 391
Przekroje drogi i ulic / 392
Węzły komunikacyjne / 393
Chodniki i ścieżki rowerowe / 394
Ruch rowerowy / 395
Parkowanie rowerów / 396
Sposoby spowalniania ruchu / 397
Ochrona przed hałasem / 398
Urządzenia dla parkowania
Samochody osobowe / 399
Zawracanie samochodów osobowych / 401
Plac parkingowy / 402
Garaże parkingowe / 404
Rampy / 405
Rozporządzenie o garażach / 406
Systemy parkowania / 407
Samochody ciężarowe / 409
Parkowanie i zawracanie samochodów ciężarowych / 410
Zajazdy przy autostradach / 411
Stacje paliw / 412
Myjnie / 414
Publiczna komunikacja podmiejska
Warunki, środki transportu / 415
Stacje i przystanki / 416
Skrajnie pojazdów / 417
Dworce autobusowe / 418
Koleje
Tory / 420
Przewozy towarowy / 422
Stacje / 423
Budynki recepcyjne / 424
Perony / 425
Wyposażenie peronów / 426
Komunikacja lotnicza
Podstawy / 427
Lotniska / 428
Pasy startu i lądowania / 429
Terminal / 430
Terminal i płyta postojowa / 431
Samoloty / 432

CMENTARZE
Kostnice i krematoria / 433
Groby i kaplice cmentarne / 434
Układy przestrzenne / 435

ROBOTY NAOKOŁO DOMU
Aspekty i koncepcje projektu / 436
Modelowanie terenu i przygotowanie gleby / 437
Ogrodzenia / 439
Pergole i rośliny pnące / 441
Drogi, place, schody / 444
Gospodarowanie wodą deszczową / 445
Drzewa, krzewy, trawniki / 446
Umacnianie zboczy i brzegów / 448
Szklarnie / 450
Stawki ogrodowe / 451
Stawki pływackie / 452
Rośliny wodne / 453
Przykład / 454

ROLNICTWO
Zagrodowy wiejskie
Podstawy / 455
Wielkości powierzchni / 456
Maszyny i sprzęt / 457
Składowanie paszy / 458
Odchody i ścieki / 459
Klimat budynków inwentarskich / 460
Chów zwierząt
Kojce dla małych zwierząt / 461
Owczarnie / 463
Fermy kur niosek / 464
Chlewnie / 465
Obory dla krów mlecznych / 466
Obory dla tuczu bukatów / 467
Stajnie koni / 468

ZAOPATRZENIE + USUWANIE ODPADÓW
Podwórza załadowcze / 470
Rampy, mostki i podnośnie załadowcze / 471
Zsypy do śmieci / 472
Składnice do śmieci / 473
Agregatownie prądotwórcze / 474

TECHNIKA DLA BUDYNKU
Energie odnawialne
Przegląd / 475
Energia z ogniw słonecznych / 476
Bioenergia / 477
Geoenergia i pompy ciepła / 478
Elektrociepłownie, ogniwa paliwowe / 479
Fizyka budowli
Ochrona cieplna / 480
Ochrona dźwiękowa / 486
Akustyka pomieszczeń / 491
Ochrona odgromowa / 494
Światło dzienne
Podstawy fizyczne / 497
Pozycja Słońca / 498
Nasłonecznienie / 499
Rzucanie cienia / 502
Energia promieniowania / 503
Światło z boku / 504
Światło z góry / 506
Kryteria jakości / 507
Kierowanie światła / 508
Osłony przed słońcem / 509
Oświetlenie sztuczne
Rodzaje lamp / 510
Rodzaje opraw / 512
Typy lamp a obszary stosowania / 513
Różne usytuowania opraw / 514
Geometria usytuowania opraw / 515
Kryteria jakości / 516
Natężenie oświetlenia / 517
Zastosowanie świetlówek / 518
Oświetlenie miejsc pracy wg ASR 7/3, DIN EN 12464-1 (wyciąg) / 519
Ochrona przeciwpożarowa
Podstawy / 520
Klasyfikacja / 521
Ściany przeciwpożarowe / 522
Części budynku / 523
Oszklenie przeciwpożarowe / 525
Zamknięcia przeciwpożarowe / 526
Przewody wody gaśniczej / 527
Urządzenia oddymiające / 528
Instalacje tryskaczowe / 529
Pozostałe instalacje gaśnicze / 530
Technika dla domu mieszkalnego
Ścieki / 531
Wentylacja pomieszczeń / 537
Urządzenia grzewcze / 541
Małe oczyszczalnie ścieków / 545
Kominy i szyby wentylacyjne
Kominy / 546
Kominki / 547
Szyby wentylacyjne / 548

Bibliografia / 549
Skorowidz / 555