Podstawy automatyki i robotyki

  • Dodaj recenzję:
  • 3327
  • Producent: Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej
  • Autor: Renata Kalicka
  • Cena netto: 18,10 zł 19,00 zł
Podstawy automatyki i robotyki

rok wydania: 2016, wydanie drugie
ilość stron: 112
ISBN: 978-83-7348-675-1

Słowa kluczowe: transmitancja operatorowa, podstawowe człony liniowych układów automatyki, analiza statyczna biomedycznych, modelowanie systemów biomedycznych, chwytaki ¬– funkcje i systematyka, epimorfizm biologiczny, czujniki, analiza komputerowa i symulacja systemów biomedycznych, napędy, roboty i manipulatory – rodzaje połączeń i klasyfikacja, robotyka, systemów regulacji, analiza częstotliwościowa liniowych systemów regulacji, elementy układów regulacji, stabilność układów automatycznej regulacji

Spis treści
1. Podstawowe pojęcia / 5
1.1. Sprzężenie zwrotne / 5
1.2. Klasyfikacja  układów regulacji / 7
2. Elementy układów regulacji / 10
2.1. Pojęcie układów regulacji w systemach biomedycznych / 13
3. Epimorfizm biologiczny / 16
4. Modelowanie systemów biomedycznych / 17
4.1. Sztuka modelowania systemów fizjologicznych / 17
4.2. Matematyczny opis systemów biomedycznych / 18
5. Transmitancja operatorowa / 19
6. Odstawowe człony liniowych układów automatyki / 22
6.1. Opis w dziedzinie czasu / 22
6.2. Opis w dziedzinie częstotliwości / 22
6.3. Podstawowe  człony dynamiczne / 24
7. Analiza komputerowa i symulacja systemów biomedycznych / 33
8. Analiza statyczna biomedycznych systemów regulacji / 37
8.1. Regulacja z otwartą  i z zamkniętą  pętlą sprzężenia zwrotnego / 37
8.2. Punkt pracy w stanie ustaloym. Odruch bezwarunkowy / 38
8.3. Punkt pracy w stanie ustalonym. Regulacja stężenia glukozy / 41
9. Analiza częstotliwościowa liniowych systemów regulacji / 44
9.1. Charakterystyka bodego / 44
9.2. Charakterystyki nyquista / 46
10. Stabilność układów automatycznej regulacji / 48
10.1. Kryterium  odpowiedzi skokowej / 48
10.2. Kryterium nyquista / 48
10.3. Kryterium  logarytm iczne nyquista / 48
11. Stabilność liniowych układów automatycznej regulacji /49
11.1. Analiza  stabilności odruchu źrenicy na światło / 50
11.2. Stabilność systemu regulacji oddychania w zespole cheyne’a-stokesa / 52
12. Robotyka / 56
13. Roboty i manipulatory / 64
14. Roboty i manipulatory. Rodzaje połączeń / 66
15. Roboty i manipulatory. Klasyfikacja / 68
16. Chwytaki. Funkcje. Systematyka / 73
17. Napędy / 76
17.1. Elementy  napędów robotów / 76
17.2. Klasy  napędów / 78  .
17.3. Przykłady robotów mobilnych / 81
17.4. Inspiracja  przyrodą / 83
18. Czujniki / 90
18.1. Czujniki  dotyku. Skóra sensoryczna / 91
18.2. Czujniki  położenia / 94
18.3. Czujniki  prędkości / 95
18.4. Czujniki  siły / 97
18.5. Czujniki  odległości / 98
18.6. Systemy  wizji / 99
18.7. Sterowanie  manipulatorów i robotów / 109
18.8. Podstawowe  metody sterowania / 110
Literatura / 112