Podstawy procesów spalania

  • Dodaj recenzję:
  • 841
  • Producent: WNT
  • Autor: Andrzej Kowalewic
Rok: 2000, Andrzej Kowalewicz, ISBN: 83-204-2496-8

W książce omówiono zagadnienia związane ze spalaniem paliw gazowych i ciekłych. Przedstawiono podstawy teoretyczne procesów spalania, obejmujące termodynamikę chemiczną, stechiometrię i kinematykę chemiczna, gazodynamike procesów spalania, sposoby i rodzaje zapłonu, spalanie laminarne, turbulentne i dyfuzyjne, granice palności oraz wygaszanie płomieni. Szczególną uwagę zwrócono na mechanizmy tworzenia związków szkodliwych w procesach spalania i sposoby zapobiegania emisji tych związków do atmosfery. Książka jest przeznaczona dla studentów wydziałów mechanicznych i chemicznych, a także dla inzynierów zajmujacych sie technikami spalania.


SPIS TREŚCI:

Wykaz głównych oznaczeń
Przedmowa

1. Podstawy termodynamiki chemicznej procesów spalania

2. Stechiometria procesów spalania

3. Podstawy kinetyki chemicznej

4. Gazodynamika spalania

5. Zapłon

6. Spalanie laminarne

7. Spalanie turbulentne

8. Spalanie dyfuzyjne

9. Granice palności. Wygaszanie płomieni

10. Zjawiska towarzyszące spalaniu płomieniowemu


11. Skażenia atmosfery produktami spalania

12. Sposoby zapobiegania emisji związków szkodliwych do atmosfery

13. Zagadnienia podobieństwa w procesach spalania


Księgarnia Techniczna Grupy Medium | Karczewska 18, 04-112 Warszawa | tel.: 22 512 60 60 | e-mail: eib@ksiegarniatechniczna.com.pl