Podstawy rysunku technicznego z przykładami

  • Dodaj recenzję:
  • 3418
  • Producent: Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej
  • Autor: praca zbiorowa
  • Cena netto: 18,95 zł 19,90 zł

Podstawy rysunku technicznego z przykładami
Patryk Deniziak, Małgorzata Gordziej-Zagórowska, Natalia Lasowicz, Agnieszka Łukowicz, Emilia Miszewska-Urbańska, Barbara Sołtysik, Marcin Szczepański

rok wydania: 2016, wydanie pierwsze
ilość stron: 129
ISBN:  978-83-7348-671-3

Opis
Skrypt jest przeznaczony dla studentów I roku Budownictwa uczęszczających na kurs rysunku technicznego oraz dla nauczycieli akademickich prowadzących zajęcia z tego przedmiotu.
Nauczanie przedmiotu rysunek techniczny w procesie dydaktycznym kształcenia inżynierów budownictwa jest obecnie często marginalizowane na rzecz nauki obsługi programów graficznych, np. AutoCad. Jest to jednak przedmiot ważny, na którym studenci mają za zadanie nauczyć się podstawowego języka inżynierów. Mogą też zweryfikować swoje zdolności w zakresie „wyobraźni przestrzennej”. Jednocześnie „wyrobienie oka i ręki” przez przyszłych inżynierów nie tylko ułatwi czytanie dokumentacji technicznej, ale również jej tworzenie niezależnie od rodzaju narzędzi kreślarskich.
Publikacja skonstruowana jest w taki sposób, aby nauczyciele akademiccy po omówieniu zagadnień zawartych w części teoretycznej mogli skorzystać z przykładowych ćwiczeń umieszczonych w poszczególnych rozdziałach oraz ćwiczeń dodatkowych, wyodrębnionych na końcu skryptu. Rozdziały zawierają wskazówki i uwagi przydatne do prowadzenia zajęć z przedmiotu rysunek techniczny, wykonywania poszczególnych arkuszy, przygotowania materiałów oraz przyrządów potrzebnych na zajęcia. Student poprzez wykonywanie zadań samodzielnie może w prosty sposób powtórzyć materiał z zajęć projektowych i przećwiczyć elementy, które sprawiały problemy w trakcie ćwiczeń.

Spis treści
Przedmowa / 7
1. Wprowadzenie / 9
1.1. Historia rysunku technicznego  / 9
2. Normalizacja w rysunku technicznym / 10
2.1. Pojęcie normalizacji / 10
2.2. Zakres normalizacji w rysunku technicznym  / 10
3. Pismo techniczne / 11
3.1. Wstęp  / 11
3.2. Rodzaje i wymiary pisma / 13
3.3. Rodzaje liter alfabetu  / 15
4. Podziałka / 18
5. Rozmiary arkuszy / 20
5.1. Formaty arkuszy / 20
5.2. Przygotowanie arkusza na zajęcia / 21
6. Linie rysunkowe i ich zastosowanie / 23
6.1. Wymiary linii / 23
6.2. Zastosowanie linii / 24
7. Przybory kreślarskie / 27
7.1. Gumka / 27
7.2. Ołówki grafitowe / 27
7.3. Rapitograf  / 28
7.4. Przymiary rysunkowe / 28
7.5. Trójkąty kreślarskie / 29
7.6. Kółkownik / 31
7.7. Cyrkiel / 32
7.8. Krzywiki / 33
7.9. Kątomierz / 34
7.10. Arkusz ćwiczeniowy / 35
8. Rzutowanie prostokątne / 38
8.1. Rodzaje rzutowania geometrycznego / 38
8.2. Technika rzutowania prostokątnego/ 39
8.3. Uzupełnianie trzeciego rzutu / 42
8.4. Arkusz ćwiczeniowy / 47
9.  Aksonometria  / 48
9.1. Wstęp – definicje / 48
9.2. Rodzaje aksonometrii / 49
9.3. Zastosowanie rysunków aksonometrycznych / 53
9.4. Arkusz ćwiczeniowy / 55
10. Wymiarowanie / 56
10.1. Linie wymiarowe / 56
10.2. Znaki ograniczające linie wymiarowe / 57
10.3. Liczby wymiarowe / 58
10.4. Rzuty  / 59
10.4.1. Bryły z jednego kawałka materiału z wycięciami / 59
10.4.2. Arkusz ćwiczeniowy 1 / 60
10.4.3. Arkusz ćwiczeniowy 2A oraz 2B / 61
10.4.4. Bryły złożone / 63
10.4.5. Arkusz ćwiczeniowy 3A oraz 3B / 65
11. Widoki i przekroje elementów konstrukcyjnych / 68
11.1. Przedstawienie elementów / 68
11.2. Elementy konstrukcji stalowej / 69
11.3. Elementy żelbetowe / 71
12. Wymiarowanie i oznaczenia na rysunkach architektoniczno-budowlanych / 75
12.1. Węzeł kuchenno-łazienkowy / 75
12.2. Rodzaje rysunków / 77
12.3. Zalecenia dotyczące wykonywania rysunków architektoniczno-budowlanych / 77
12.4. Zalecenia dotyczące wymiarowania elementów na rysunku architektoniczno-budowlanym / 77
12.5. Zalecenia dotyczące kreskowania na rysunkach architektoniczno-budowlanych / 80
12.6. Oznaczenie przekroju poprzecznego elementów konstrukcyjnych na rysunku
architektoniczno-budowlanym / 81
12.7. Oznaczenie kierunku północnego na rzutach architektoniczno-budowlanych / 82
12.8. Oznaczenia przekrojów dla obiektów budowlanych na rysunkach architektoniczno-budowlanych / 82
12.9. Numeracja kondygnacji i pomieszczeń na rysunkach architektoniczno-budowlanych / 83
12.10. Oznaczenia poziomów i opis ich rzędnych na rysunkach architektoniczno-budowlanych / 84
12.11. Oznaczenia wzniesień i spadków oraz opis ich nachylenia na rysunkach architektoniczno-budowlanych / 85
12.12. Odnośniki na rysunkach architektoniczno-budowlanych / 86
12.13. Linie wskazujące na rysunkach architektoniczno-budowlanych / 87
12.14. Linie odniesienia na rysunkach architektoniczno-budowlanych / 88
12.15. Wybrane oznaczenia graficzne części składowych budowli / 89
13. Przykłady do samodzielnego wykonania / 92
Bibliografia / 129