Poradnik inspektora ochrony przeciwpożarowej + CD

  • Dodaj recenzję:
  • 2463
  • Producent: Tarbonus
  • Autor: Krzysztof T. Kociołek
  • Cena netto: 90,00 zł 94,50 zł

Poradnik inspektora ochrony przeciwpożarowej, wydanie dziesiąte

Stan prawny: październik 2018 r.


autor: bryg. mgr inż. Krzysztof T. Kociołek
recenzent: mł. bryg. dr inż. Paweł Janik
rok wydania: 2018, wydanie dziesiąte                                                                                                                                                                           ilość stron: 188
format: B5
oprawa: miękka foliowana

 

Do książki dołączona jest płyta, zawierająca akty prawne i inne zagadnienia z zakresu ochrony przeciwpożarowej.


Niniejszy poradnik stanowi pomoc dla osób pełniących obowiązki inspektorów ochrony przeciwpożarowej przybliżając szeroką tematykę dotyczącą ochrony przeciwpożarowej.
Autor w sposób kompleksowy opisuje m.in. przeciwpożarowe wymagania budowlane, gaśnice i środki gaśnicze oraz urządzenia i instalacje przeciwpożarowe.

Spis treści
 

Wstęp / 5
1. Organizacja ochrony przeciwpożarowej w Polsce / 6
2. Obowiązki w zakresie ochrony przeciwpożarowej / 10
3. Podstawowe pojęcia dotyczące teorii spalania oraz pożarów / 23
3.1. Czym jest pożar / 23
3.2. Podział pożarów / 28
3.3. Przyczyny pożarów / 30
3.4. Gęstość obciążenia ogniowego / 31
4. Przeciwpożarowe wymagania budowlane / 33
4.1. Podstawy prawne / 33
4.2. Podziały budynków / 33
4.3. Specjalne wymagania dotyczące oddziałów przedszkolnych, przedszkoli, punktów przedszkolnych i zespołów wychowania przedszkolnego / 34                         4.4. Klasy odporności pożarowej i odporności ogniowej / 43
4.5. Strefy pożarowe i oddzielenia przeciwpożarowe / 48
4.6. Drogi ewakuacyjne / 53
4.7. Wymagania przeciwpożarowe dla elementów wykończenia wnętrz i wyposażenia stałego / 66
4.8. Drogi pożarowe / 68
4.9. Przeciwpożarowe zaopatrzenie w wodę / 71
4.10. Instalacja wodociągowa przeciwpożarowa / 81
4.11. Instalacje ogrzewcze / 88
4.12. Kotłownie / 89
4.13. Wentylacja i klimatyzacja / 93
4.14. Instalacja gazowa / 95
4.15. Instalacja elektryczna / 103
4.16. Pozostałe wymogi dotyczące innych instalacji i urządzeń technicznych / 106
4.17. Klasyfikacja ogniowa wyrobów budowlanych / 108
4.18. Uzgadnianie projektu budowlanego / 112
5. Gaśnice i środki gaśnicze / 117
5.1. Budowa gaśnic / 117
5.2. Wyposażenie obiektów w gaśnice / 122
5.3. Przeglądy konserwacyjne / 124
5.4. Środki gaśnicze / 126
5.5. Zasady użycia gaśnic / 127
6. Urządzenia i instalacje przeciwpożarowe / 130
7. Wprowadzanie do obrotu i użytkowania urządzeń przeciwpożarowych gaśnic / 140
8. Substancje zubożające warstwę ozonową / 141
9. Zagrożenie wybuchem / 143
10. Prace niebezpieczne pod względem pożarowym / 146

11. Materiały niebezpieczne / 147
12. Poważne awarie / 152
13. Czynności kontrolno-rozpoznawcze / 162
Wybrane definicje / 169
Wykaz rysunków / 178
Wykaz tabel / 180
Wykaz najważniejszych skrótów / 181
Literatura / 182
Akty prawne / 183


Księgarnia Techniczna Grupy Medium | Karczewska 18, 04-112 Warszawa | tel.: 22 512 60 60 | e-mail: eib@ksiegarniatechniczna.com.pl