Poradnik inżyniera elektryka tom 1

  • Dodaj recenzję:
  • 220
  • Producent: WNT
Pierwsze wydanie trzytomowego Poradnika inżyniera elektryka ukazało się w latach 1994-1996.
oprawa: twarda, format: 14,5 x 21,0 cm, stron: 1220, wydanie: III 2013, ISBN: 978-83-7926-058-4

Wybrane zagadnienia z matematyki i fizyki, rysunek techniczny elektryczny, mechanika techniczna i wytrzymałość materiałów, informatyka, materiałoznawstwo elektrotechniczne, elektrotechnika teoretyczna, elektronika, automatyka i robotyka, metrologia, technika wysokich napięć, elektryczność statyczna, elektrochemia, elektrotermia, podstawy telekomunikacji.
 
Poradnik jest przeznaczony przede wszystkim dla inżynierów elektryków. 
Mogą z niego korzystać również inżynierowie innych specjalności oraz studenci wydziałów elektrycznych i energetycznych wyższych szkół technicznych.

Poradnik zawiera:
- wybrane zagadnienia z matematyki oraz elementy fizyki związane z elektrotechniką,
- nowy rysunek elektryczny zgodny z normami unijnymi,
- zagadnienia ze statyki, kinematyki i dynamiki oraz wytrzymałości materiałów zilustrowane przykładami,
- elementy sprzętu komputerowego, kompresję, szyfrowanie i kodowane danych, dane multimedialne, usługi sieciowe, oprogramowanie itp.,
- materiały przewodzące, nadprzewodzące, półprzewodzące,elektroizolacyjne i magnetyczne
- obwody elektryczne jednofazowe prądu sinusoidalnie zmiennego, obliczenia obwodów rozgałęzionych, układ trójfazowy, czwórnikipasywne i aktywne, pole elektrostatyczne, przepływowe,magnetostatyczne i zmienne elektromagnetyczne
- elementy bierne w układach elektronicznych, przyrządy półprzewodnikowe, klasyfikację, analizę i przetwarzanie sygnałów, układy zasilające, analogowe oraz cyfrowe, przetworniki analogowo-cyfrowe i cyfrowo-analogowe, montaż układów elektronicznych,
- układy sterowania, rodzaje, nieliniowość oraz jakość układów regulacji automatycznej, typy regulatorów, modelowanie rozmyte i regulację rozmytą, sztuczne sieci neuronowe, roboty mobilne i specjalistyczne,
- wzorce miar, pomiary wielkości elektrycznych i nieelektrycznych, mierniki i analogowe, metrologię prawną,
- technikę probierczo-pomiarową, izolacje urządzeń wysokiego napięcia, przepięcia w urządzeniach elektroenergetycznych, ochronę odgromową i przepięciowa, uziemienia w urządzeniach elektrycznych,
- stan naelektryzowania - powstawanie i zanikanie, wyładowania elektrostatyczne, zagrożenia elektrycznością statyczną, powstawanie i gromadzenie się ładunku na ludziach, środki ochrony przed elektrycznością statyczną ,
- chemiczne źródła prądu, ogniwa pierwotne, akumulatory, ogniwa paliwowe, recykling, galwanotechnikę, osadzanie powłok metalowych, stopowych i kompozytowych, korozję elektrochemiczną, sposoby ochrony przed korozja,
- termokinetykę urządzeń elektrotermicznych, pomiary i regulację temperatury, nagrzewanie rezystancyjne, promiennikowe, elektrodowe, łukowe, indukcyjne, pojemnościowe, mikrofalowe, plazmowe, elektronowe, laserowe i jarzeniowe, ultradźwięki,
- systemy telekomunikacyjne, kodowanie i zabezpieczanie informacji przed błędami, połączenia światłowodowe, standardy przesyłania informacji i sieci komputerowe w połączeniach lokalnych.