Powierzchnie i kubatury budynku. Zasady pomiarów i obliczania

  • Dodaj recenzję:
  • 3451
  • Producent: Polcen
  • Autor: dr inż. Andrzej Pogorzelski, mgr inż. Jan Sieczkowski
  • szt.
  • Cena netto: 73,33 zł 77,00 zł
Powierzchnie i kubatury budynku. Zasady pomiarów i obliczania
Stan prawny na 01.01.2017 r.

rok wydania: 2017, wydanie pierwsze
ilość stron: 222
ISBN: 978-83-64795-23-7
format: 16,5x23,5cm
oprawa: miękka

Opis
W poradniku kompleksowo ujęte zostały problemy związane z zasadami przedmiaru, obmiaru i obliczania powierzchni użytkowych mieszkań oraz kubatury budynków lub ich części. Stanowią one m.in. podstawę do sporządzania kosztorysów projektowanych budynków, a w szczególności do sporządzania obmiarów w inwentaryzacjach budynków remontowanych lub przebudowywanych.

Dzięki tej publikacji skorzystają inwestorzy, projektanci, właściciele i zarządcy budynków, ich użytkownicy, a także członkowie spółdzielni oraz wspólnot mieszkaniowych.

Zawarte w tej książce informacje i komentarze mogą być przydatne przy rozpatrywaniu wniosków i podejmowaniu decyzji w organach administracji architektoniczno-budowlanej, w instytucjach kredytujących inwestycje budowlane, a także dla potrzeb sprawozdawczości statystycznej.

Treść publikacji może służyć rzeczoznawcom majątkowym, notariuszom przy szacowaniu wartości budynków, zawieraniu umów kupna-sprzedaży oraz zakładaniu ksiąg wieczystych.
Może być również wykorzystywana przez uczestników procesów sądowych, co może ułatwić im podjęcie właściwych rozstrzygnięć spornych spraw w sprawach finansowo-prawno-budowlanych.

Niniejsze wydanie zostało podzielone na dwie części. Część 1 pt. Powierzchnie budynku, część 2 pt. Kubatury budynku.
Komentowane zasady określające sposób mierzenia powierzchni lub kubatury do celów rynkowych są przydatne w szczególności przy wycenie różnego rodzaju budynków.