Practical Approach to Project Management

  • Dodaj recenzję:
  • 3387
  • Producent: Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej
  • Autor: Teresa Buczkowska, Aldona Kluczek
  • szt.
  • Cena netto: 37,14 zł 39,00 zł
Practical Approach to Project Management

rok wydania: 2016
ilość stron: 214
ISBN: 978-83-7814-535-6

Opis
Skrypt zawiera minimum programowe przedmiotu Project Innovations and Technology. Autorki skoncentrowały się na praktycznym podejściu do zarządzaniem projektami związanymi z funkcjonowaniem każdej organizacji. Przedstawiono m.in.: tworzenie struktury podziału pracy, optymalnego alokowania zasobów w celu osiągnięcia zamierzonych rezultatów, metody i techniki służące tworzeniu harmonogramów i szacowania kosztów realizacji projektów, metody i techniki oceny strategicznej pozycji organizacji oraz podstawowe miary oceny efektywności zadań inwestycyjnych koniecznych do wstępnej selekcji projektów. Omawiane zagadnienia wzbogacono licznymi przykładami, pytaniami dyskusyjnymi, studiami przypadków oraz odwołaniami do źródeł, stron internetowych i artykułów naukowych.

Spis treści
CONTENTS PREFACE / 5
Chapter 1. INTRODUCTION TO PROJECT MANAGEMENT CONCEPTS AND DEFINITIONS / 7
1.1. The basic terms in project management / 7
1.1.1. Project  definition and its attributes / 7
1.1.2. Project Management /  9
1.1.3. Project life cycle / 11
1.1.4. Program and portfolio management / 12
1.2. Project Management Approach by PRINCE2® / 13
1.3. Project Management Tools and Techniques / 13
Bibliography / 15
Chapter 2. PROJECT SELECTION METHODS / 16
2.1. Non-numeric and numeric (financial and no financial) methods / 16
2.1.1. Using Financial Criteria for Project Selection / 16
2.1.2. Other common financial ratios  / 20
2.2. The non-numeric models (strategic) of project selections / 27
2.2.1. Weighted factor scoring model / 27
2.2.2. Comparative Benefit Model / 31
2.2.3. “The Sacred Cow” / 31
2.2.4. The Operating Necessity / 31
2.2.5. Checklist model / 31
2.3. Tools  and  techniques  for  evaluating  company’s  strategic  position  and/or  developing business strategy / 32
2.3.1. SWOT analysis, gap analysis / 33
2.3.2. Porter’s five forces – Model for industry analysis / 42
2.3.3. Porter’s four corners model / 45
2.3.4. PEST / 49
2.3.5. Delta Model / 51
2.3.6. Organizational structure / 54
Bibliography / 58
Chapter 3. PROJECT INITIATION / 59
3.1. Developing Statement of Work (SOW) / 61
3.2. Business Case (PMBOK®) / 65
3.2.1. Introduction/The executive summary / 67
3.2.2. Business Objectives / 67
3.2.3. Business needs / 67
3.2.4. Critical Assumptions and Constraints / 69
3.2.5. Recommendations / 70
3.2.6. Preliminary Project Requirements / 71
3.2.7. Budget Estimate and Financial Analysis / 71
3.2.8. Schedule estimate / 72
3.2.9. Potential Risks / 72
3.2.10. Exhibits (Supporting Documentation) / 73
3.3. Project Charter (PMBOK®) / 73
Bibliography / 78
Chapter 4. PROJECT PLANNING / 79
4.1. Project Management Methodologies – Frameworks, methods, techniques / 79
4.1.1. Creating Work Breaking Structure (WBS) / 87
4.1.2. Creating Gantt charts / 94
4.1.3. Developing network diagrams and defining Critical Path Method / 97
4.2. Project Quality Management (PQM) / 114
4.2.1. Creating a Pareto Chart / 117
4.2.2. Cause and effect diagram / 123
4.2.3. Control charts / 125
4.2.4. Statistical sampling / 129
4.3. Human Resources Management / 130
4.3.1. Human Resource Planning / 131
4.3.2. Acquaring the project team / 131
4.3.3. Developing the Project Team / 136
4.3.4. Managing and leading people at work / 137
4.4. Determining the Number of Communications Channels / 141
4.5. Risk analysis / 144
4.5.1. FMEA / 144
4.5.2. Risk Response Plan / 146
Bibliography / 161
Chapter 5. PROJECT EXECUTION / 163
5.1. Monitoring and controlling of project progress / 163
5.1.1. Earned Value Analysis & Cost and Schedule Performance Indices / 163
5.1.2. To-Complete (Remaining Work) Performance Index / 168
5.1.3. Expected Monetary Value / 175
5.1.4. Critical chain project scheduling – a technique to manage uncertainty in project schedules chain / 185
Bibliography / 191
Chapter 6. PROJECT OR PROJECT PHASE CLOSING / 192
Bibliography / 197
BIBLIOGRAPHY / 198
APPENDICES / 200
ABOUT THE AUTHORS / 212