Prawo budowlane i akty wykonawcze z omówieniem. Nowe zmiany obowiązujące od 19 września 2020 r.

  • Dodaj recenzję:
  • 4380
  • Producent: Polcen
  • Autor: Robert Wysocki
  • Cena netto: 42,86 zł 45,00 zł

Prawo budowlane i akty wykonawcze z omówieniem 2020

rok wydania: 2020, wydanie szesnaste
ISBN: 978-83-64795-58-9
ilość stron: 278
format: B6
oprawa: miękka

Stan prawny: 19 września 2020 r.

Opis

Oficyna Wydawnicza POLCEN prezentuje kolejne 16. wydanie publikacji pt. Prawo budowlane i akty wykonawcze z omówieniem (teksty ujednolicone).

Pozycję tę, znajdującą się w serii przepisów „Z Prawem co Dnia” pod nr 1, adresujemy do szerokiego grona osób zajmujących się przygotowaniem i realizacją obiektów budowlanych. Mamy nadzieję, że spotka się ona z zainteresowaniem inwestorów, projektantów, inspektorów nadzoru inwestorskiego, kierowników budowy i robót oraz deweloperów, a także administratorów i zarządców obiektów budowlanych.

Ostatnie zmiany wprowadzone ustawą z dnia 13 lutego 2020 r. o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2020 r. poz. 471) wchodzą w życie z dniem 19 września 2020 r.

Ustawa ta zmienia ponad 50 przepisów. Najważniejsze obszary zmian dotyczą:

- podziału projektu budowlanego na trzy zasadnicze części,

- liczby dokumentów na etapie składania wniosku o pozwolenie na budowę,

- zmian w zakresie uzyskiwania odstępstwa od przepisów techniczno-budowlanych,

- ustalenia, jakie roboty budowlane wymagają dokonania zgłoszenia zamiast uzyskania pozwolenia na budowę, a jakie nie wymagają ani pozwolenia na budowę, ani zgłoszenia,

- wzmocnienia bezpieczeństwa pożarowego w przypadku zmiany sposobu użytkowania budynku lub jego części,

- granicznego 5-letniego terminu dla stwierdzenia nieważności decyzji pozwolenia na budowę,

- wprowadzenia łatwiejszej legalizacji "starych" samowoli budowlanych.

Publikacja zawiera omówienia zmian oraz teksty ujednolicone następujących aktów prawnych:

- USTAWA – PRAWO BUDOWLANE,

- Rozporządzenie MIiR w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie,

- Rozporządzenie MTBiGM w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego,

- Rozporządzenie MI w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia,

- Rozporządzenie MI w sprawie książki obiektu budowlanego,

- Rozporządzenie MIiB w sprawie wzorów: wniosku o pozwolenie na budowę lub rozbiórkę, zgłoszenia budowy i przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego, oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomości na cele budowlane, oraz decyzji o pozwoleniu na budowę lub rozbiórkę,

- Rozporządzenie MTBiGM w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych.