Prawo budowlane i akty wykonawcze z omówieniem. wyd. 22. + Suplement ze zmianami obowiązującymi od 1 stycznia 2024 r.

  • Dodaj recenzję:
  • Kod: 5227
  • Producent: Polcen
  • Autor: Agata Bienia

  • szt.
  • Cena netto: 84,76 zł 89,00 zł

Prawo budowlane i i akty wykonawcze z omówieniem. wyd. 22. + Suplement ze zmianami obowiązującymi od: 3, 7, 24 września 2023 r., 1, 7 i 16 października 2023 r. oraz 1 stycznia 2024 r.

rok wydania: 2023, wydanie dwudzieste drugie
ISBN: 978-83-64795-79-4
ilość stron: 416
format: B6

Opis

Oficyna Wydawnicza POLCEN prezentuje kolejne 22. wydanie publikacji pt. Prawo budowlane i akty wykonawcze z omówieniem – Najnowsze zmiany na dzień 1 sierpnia 2023 r. (teksty ujednolicone) wg stanu prawnego na dzień 15 lipca 2023 r. (wydanie kieszonkowe, format B6). Zmienione przepisy wyróżniono pogrubioną czcionką.

Książka zawiera:

1) test ujednolicony oraz wprowadzenie do ustawy Prawo budowlane

2) teksty ujednolicone oraz krótkie omówienia 17 rozporządzeń (aktów wykonawczych do ustawy

3) skorowidz rzeczowy.

Pozycję tę, znajdującą się w serii przepisów „Z Prawem co Dnia” pod nr 1, adresujemy do szerokiego grona osób zajmujących się przygotowaniem i realizacją obiektów budowlanych. Mamy nadzieję, że spotka się ona z zainteresowaniem inwestorów, projektantów, inspektorów nadzoru inwestorskiego, kierowników budowy i robót oraz deweloperów, a także administratorów i zarządców obiektów budowlanych.

Książka zawiera tekst ujednolicony ustawy Prawo budowlane obejmujący najnowsze zmiany, które zostały wprowadzone:

1) Ustawą z dnia 28 października 2020 r. o zmianie ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2020 r. poz. 2127), które wchodzą w życie z dniem wdrożenia rozwiązań technicznych umożliwiających sporządzanie protokołu kontroli z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego obsługującego centralną ewidencję emisyjności budynków, określonym w komunikacie, o którym mowa w art. 18 pkt 7 ww. ustawy, na podstawie komunikatu Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 27 kwietnia 2023 r. w sprawie określenia dnia wdrożenia rozwiązań technicznych umożliwiających sporządzanie protokołu kontroli z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego obsługującego centralną ewidencję emisyjności budynków, na zasadach, o których mowa w art. 62a ust. 5 i 6 ustawy – Prawo budowlane (Dz.U. z 2023 r. poz. 833), które weszły w życie z dniem 1 sierpnia 2023 r.

2) Ustawą dnia 7 października 2022 r. o zmianie ustawy o charakterystyce energetycznej budynków oraz ustawy – Prawo budowlane (Dz.U. z 2022 r. poz. 2206), które weszły w życie z dniem 28 kwietnia 2023 r.

3) Ustawą z dnia 9 marca 2023 r. o zmianie ustawy o inwestycjach w zakre­sie elektrowni wiatrowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2023 r. poz. 553), które weszły w życie z dniem 23 kwietnia 2023 r.

4) Ustawą z dnia 9 maja 2023 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa, ustawy – Prawo budowlane oraz ustawy o transporcie kolejowym (Dz.U. z 2023 r. poz. 967), które weszły w życie z dniem 3 czerwca 2023 r.

W książce wprowadzono również zmiany w rozporządzeniach:

1) z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i for­my projektu budowlanego (zmiany wprowadzono: Dz.U. z 2021 r. poz. 2280, t.j. Dz.U. z 2022 poz. 1679)

2) z dnia 22 grudnia 2022 r. w sprawie dziennika budowy oraz systemu Elektroniczny Dziennik Budowy (Dz.U. z 2023 r. poz. 45)

3) z dnia 15 grudnia 2022 r. w sprawie książki obiektu budowlanego oraz systemu Cyfrowa Książka Obiektu Budowlanego (Dz.U. z 2022 r. poz. 2778).

 

Spis treści w załączniku poniżej