Przedsięwzięcia budowlane. Uczestnicy i ich decyzje

  • Dodaj recenzję:
  • 4278
  • Producent: Wydawnictwo Politechniki Śląskiej
  • Autor: Joanna Deszcz
  • szt.
  • Cena netto: 34,29 zł 36,00 zł

Przedsięwzięcia budowlane. Uczestnicy i ich decyzje

rok wydania: 2019, wydanie pierwsze
ilość stron: 212
ISBN: 978-83-7880-572-4
format; B5
oprawa: miękka

Opis

Podręcznik jest przeznaczony dla studentów i absolwentów kierunków budownictwo oraz innych osób zainteresowanych problematyką realizacji przedsięwzięć budowlanych. Przedstawiono w nich role kluczowych uczestników oraz problematykę podejmowanych przez nich decyzji. Podręcznik stanowi źródło informacji na temat przedsięwzięć budowlanych, przydatnych zarówno do pogłębiania wiedzy teoretycznej, jak i nabycia praktycznych umiejętności menedżerskich.

Spis treści

Wykaz skrótów / 5
Wykaz aktów prawnych / 6

1. Wprowadzenie / 9

2. Przedsięwzięcia budowlane, ich przebieg i uczestnicy / 12
2.1. Jak rozumieć pojęcie "przedsięwzięcie budowlane"? / 12
2.2. Uczestnicy przedsięwzięć budowlanych / 18

3. Decyzja o realizacji przedsięwzięcia / 29

4. Problemy decyzyjne w fazie projektowania / 38
4.1. Dane wejściowe do projektowanie / 38
4.2. Zakres prac projektowych i przebieg procesu projektowania / 42
4.3. Decyzja inwestora o wyborze projektanta / 44
4.4. Decyzje inwestora dotyczące akceptacji rozwiązań projektowych i odbioru projektu / 49
4.5. Decyzja projektanta o złożeniu oferty i zawarciu umowy o prace projektowe / 54

5. Decyzje warunkujące rozpoczęcie budowy / 57
5.1. Kontekst decyzji o rozpoczęciu budowy / 57
5.2. Wybór wykonawcy / 59
5.3. Wybór inspektora nadzoru inwestorskiego / 61
5.4. Decyzja wykonawcy o złożeniu oferty i o zawarciu umowy o roboty budowlane / 65

6. Problemy decyzyjne w fazie budowy / 69
6.1. Decyzje wykonawcy związane z zakupami wyrobów, usług pomocniczych i podwykonawstwem / 69
6.2 Decyzje wykonawcy o metodach i technikach wykonania robót / 90
6.3. Decyzje o odbiorach robót / 91
6.4. Decyzje o zmianach rozwiązań projektowych / 95

7. Problemy decyzyjne w okresie użytkowania / 101
7.1. Decyzje o przystąpieniu do użytkowania / 101
7.2. Problemy decyzyjne związane z gwarancją i rękojmią / 105
7.3. Decyzje remontowe i modernizacyjne / 108
7.4. Decyzja o zakończeniu eksploatacji / 111

8. Rozwiązywanie problemów decyzyjnych / 113
8.1. Teoretyczne podstawy zagadnienia / 113
8.2. Struktura procesu decyzyjnego i zasady postępowania / 114

9. Wybrane metody wspomagające rozwiązywanie problemów decyzyjnych / 117
9.1. Analiza przyczynowo-skutkowa / 117
9.2. Analiza interesariuszy / 127
9.3. Analiza SWOT / 133
9.4. Oceny efektywności / 136
9.5. Analiza wrażliwości / 150
9.6. Analiza par / 153
9.7. Analizy produktywności / 154
9.8. Listy kontrolne / 156
9.9. Programowanie liniowe / 158
9.10. Wielokryterialna analiza porównawcza / 162
9.11. Identyfikacja zagrożeń i analiza ryzyka / 185

Zakończenie / 198
Bibliografia / 200