Przegrzewacze pary kotłów energetycznych – konstrukcja, obliczenia i eksploatacja

  • Dodaj recenzję:
  • 4072
  • Producent: Wydawnictwo Politechniki Śląskiej
  • Autor: Wacław Wojnar

Przegrzewacze pary kotłów energetycznych – konstrukcja, obliczenia i eksploatacja

rok wydania: 2019, wydanie pierwsze
ilość stron: 275
ISBN: 978-83-7880-561-8
oprawa: miękka

 

Opis
Niniejsza monografia w sposób zbiorczy omawia problemy projektowo-konstrukcyjne i obliczeniowe oraz zagadnienia awaryjności i niezawodności przegrzewaczy pary kotłów energetycznych. Całość pracy podzielono na dziewięć rozdziałów, które systematyzują zagadnienia i zjawiska istotne dla projektowania i eksploatacji przegrzewaczy. Monografia jest przeznaczona dla projektantów, kadry inżynierskiej elektrowni oraz studentów wydziałów mechaniczno-energetycznych politechnik.

 

Spis treści
WYKAZ WAŻNIEJSZYCH OZNACZEŃ / 11
1. WPROWADZENIE I CEL PRACY / 17

2. ROZWIĄZANIA KONSTRUKCYJNE PRZEGRZEWACZY PARY KOTŁÓW ENERGETYCZNYCH / 20
2.1.Typy przegrzewaczy / 22
2.1.1.Przegrzewacze opromieniowane / 23
2.1.2.Przegrzewacze grodziowe / 24
2.1.3.Przegrzewacze konwekcyjne / 26
2.1.4.Przegrzewacze zanurzone w warstwie fluidalnej / 27
2.1.5.Sposoby regulacji temperatury pary / 28
2.1.6.Prędkości pary w przegrzewaczach / 32
2.2.Układy przepływu pary w przegrzewaczach / 32
2.2.1.Nierównomierność i asymetria termiczna w kotłach / 32
2.2.2.Temperatura ścianki wężownic przegrzewacza –zagrożenietrwałościprzegrzewaczy pary / 34
2.2.3.Wpływ rozpływu pary na warunki termiczne przegrzewacza / 38
2.3.Optymalizacja doboru średnic komór zbiorczych / 45
2.3.1.Rozkłady ciśnień w komorach / 45
2.3.2.Analiza rozpływu pary w kolektorach przegrzewaczy pary / 47
2.3.2.1.El. Kozienice OP650 –końcowy stopień przegrzewaczaparyP3–stan istniejący / 51
2.3.2.2.El. Kozienice OP650 –końcowy stopień przegrzewacza paryP3 –2komory dolotowe i wylotowe symetrycznewzględemosi kotła / 53
2.3.2.3.El. Kozienice OP650 –końcowy stopień przegrzewaczaParyP3 –1 komora dolotowa i 2 wylotowe symetrycznewzględemosi kotła / 55
2.3.2.4.El. Opole,kocioł BP1150 –końcowy stopnień przegrzewaczapary pierwotnej (P4),stan istniejący / 57
2.3.2.5.Kocioł BP1150 –końcowy stopień przegrzewacza (P4)–komory umiejscowione na całej szerokości stopnia / 61
2.3.2.6.Kocioł BP1150 –końcowy stopień przegrzewaczy (P4) –1 komoradolotowa i 2 wylotowe symetrycznewzględemosi kotła / 62
42.3.2.7.Kocioł BP1150 –końcowy stopień przegrzewacza (P4) (2 komory dolotowe i wylotowe symetryczne względem osi kotła –schemat przepływowy typu Z) / 64
2.3.3.Wpływ schematu przepływowego pary na trwałość komór zbiorczych / 67
2.3.4.Podsumowanie i zalecenia konstrukcyjne / 69
Bibliografia do rozdziału 2 / 70

3. MATERIAŁY DO BUDOWY PRZEGRZEWACZY PARY / 72
Bibliografia do rozdziału 3 / 89

4.ZASADY OBLICZEŃ WYMIANY CIEPŁA I OPORÓW PRZEPŁYWU W PRZEGRZEWACZACH PARY / 92
4.1.Warunki pracy powierzchni ogrzewalnych w kotle energetycznym / 92
4.2.Zasady obliczeń wymiany ciepła w przegrzewaczach pary / 96
4.2.1.Zasady obliczeń cieplnych pęczków rur / 96
4.2.2.Zasady obliczeń przegrzewaczy grodziowych / 105
4.2.3.Zasady obliczeń przegrzewaczy naściennych / 108
4.2.4.Współczynnik wnikania ciepła przy przepływie w rurach przegrzewaczy / 108
4.2.5.Średnia logarytmiczna różnica temperatur / 109
4.3.Zasady obliczeń oporów przepływu w przegrzewaczach pary / 110
4.3.1.Opory przepływu spalin przy poprzecznym omywaniu pęczków rur / 110
4.3.2.Opory przepływu pary w rurach / 112
Bibliografia do rozdziału 4 / 112

5. ZAGADNIENIA WYTRZYMAŁOŚCIOWE ELEMENTÓW CIŚNIENIOWYCH ORAZ ICH DIAGNOSTYKA / 114
5.1.Warunki eksploatacji przegrzewaczy pary / 114
5.2.Procesy ograniczające trwałość przegrzewaczy / 115
5.3.Naprężania od ciśnienia w elementach przegrzewaczy pary / 120
5.4.Wpływ naprężeń termicznych na pracę przegrzewacza pary / 124
5.5.Diagnostyka przegrzewaczy pary / 127
Bibliografia do rozdziału 5 / 135

6. ZAGADNIENIA TERMICZNO-WYTRZYMAŁOŚCIOWE ZWIĄZANE Z PRACĄ PRZEGRZEWACZY PARY / 139
6.1.Identyfikacja nierównomierności obciążenia cieplnego przegrzewaczy grodziowych metodami pomiarowymi / 139
6.2.Zmienność obciążenia cieplnego wzdłuż wężownicy przegrzewacza / 143
6.3.Rozkład temperatur i naprężeń w rurach przegrzewacza grodziowego / 149
6.3.1.Analiza rozkładów gęstości strumienia ciepła w grodziach kotła / 149


Księgarnia Techniczna Grupy Medium | Karczewska 18, 04-112 Warszawa | tel.: 22 512 60 60 | e-mail: eib@ksiegarniatechniczna.com.pl