Przepisy techniczno-budowlane dla budynków z omówieniem wyd. 6 + Suplement z 2021 r.

  • Dodaj recenzję:
  • 4595
  • Producent: Polcen
  • Autor: Agata Bienia
  • Cena netto: 42,86 zł 45,00 zł

Przepisy techniczno-budowlane dla budynków z omówieniem wyd. 6

Zmiany obowiązujące od 19 września 2020 r. oraz od 1 stycznia 2021 r. + Suplement ze zmianami od 25 grudnia
2020 r. - Stan prawny na dzień 1 stycznia 2021 r.

rok wydania: 2020, wydanie szóste
ISBN: 978-83-64795-59-6
ilość stron: 362
format: B6
oprawa: miękka

 

Opis

Książka znajdująca się w serii wydawnictw „Z prawem co dnia” pod nr 2 zawiera pełne ujednolicone na dzień 15 października teksty dwóch rozporządzeń (zmiany wyróżniono pogrubioną czcionką):
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie
• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 r. w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych.
Książka zawiera również omówienie zmian oraz skorowidz rzeczowy.
Zgodnie z ostatnią nowelizacją (Dz.U. Z 2020 r. poz. 1608) instalacje ogrzewcze powinny być zaopatrzone w urządzenia, które automatycznie regulują temperaturę oddzielnie w poszczególnych pomieszczeniach. Zgodnie ze zmianą rozporządzenia również instalacje klimatyzacji powinny być zaopatrzone w urządzenia, które automatycznie regulują temperaturę oddzielnie w poszczególnych pomieszczeniach. Przepisy weszły w życie z dniem 19 września 2020 r. i 25 grudnia 2020 r.
Od 1 stycznia 2021 r. zaczynają również obowiązywać zmiany wprowadzone poprzednią nowelizacją (Dz.U. z 2017 r. poz. 2285) dotyczące oszczędności energii i izolacyjności cieplnej.

Spis treści

PRZEDMOWA / 9
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY Z DNIA 12 KWIETNIA 2002 R. W SPRAWIE WARUNKÓW TECHNICZNYCH, JAKIM POWINNY ODPOWIADAĆ BUDYNKI I ICH USYTUOWANIE / 9
OMÓWIENIE ZMIAN / 10
TEKST ROZPORZĄDZENIA / 17

Dział I Przepisy ogólne / 18

Dział II Zabudowa i zagospodarowanie działki budowlanej / 27
Rozdział 1 Usytuowanie budynku / 27
Rozdział 2 Dojścia i dojazdy / 31
Rozdział 3 Parkingi i garaże dla samochodów / 32
Rozdział 4 Miejsca gromadzenia odpadów stałych / 36
Rozdział 5 Uzbrojenie techniczne działki i odprowadzenie wód powierzchniowych / 39
Rozdział 6 Studnie / 41
Rozdział 7 Zbiorniki bezodpływowe na nieczystości ciekłe / 43
Rozdział 8 Zieleń i urządzenia rekreacyjne / 46
Rozdział 9 Ogrodzenia / 47

Dział III Budynki i pomieszczenia / 48
Rozdział 1 Wymagania ogólne / 48
Rozdział 2 Oświetlenie i nasłonecznienie / 52
Rozdział 3 Wejścia do budynków i mieszkań / 55
Rozdział 4 Schody i pochylnie / 56
Rozdział 5 Pomieszczenia przeznaczone na pobyt ludzi / 60
Rozdział 6 Pomieszczenia higieniczno-sanitarne / 63
Rozdział 7 Szczególne wymagania dotyczące mieszkań w budynkach wielorodzinnych / 70
Rozdział 8 Pomieszczenia techniczne i gospodarcze / 72
Rozdział 9 Dojścia i przejścia do urządzeń technicznych / 74
Rozdział 10 Garaże dla samochodów osobowych / 75
Rozdział 11 Szczególne wymagania dotyczące pomieszczeń inwentarskich / 81

Dział IV Wyposażenie techniczne budynków / 82
Rozdział 1 Instalacje wodociągowe zimnej i ciepłej wody / 82
Rozdział 2 Kanalizacja ściekowa i deszczowa / 87
Rozdział 3 Wewnętrzne urządzenia do usuwania odpadów stałych / 90
Rozdział 4 Instalacje ogrzewcze / 92
Rozdział 5 Przewody kominowe / 103
Rozdział 6 Wentylacja i klimatyzacja / 106
Rozdział 7 Instalacja gazowa na paliwa gazowe / 119
Rozdział 8 Instalacja elektryczna / 140
Rozdział 8a Instalacja telekomunikacyjna / 148
Rozdział 9 Urządzenia dźwigowe / 156

Rozdział V Bezpieczeństwo konstrukcji / 160

Dział VI Bezpieczeństwo pożarowe / 162
Rozdział 1 Zasady ogólne / 162
Rozdział 2 Odporność pożarowa budynków / 167
Rozdział 3 Strefy pożarowe i oddzielenia przeciwpożarowe / 177
Rozdział 4 Drogi ewakuacyjne / 185
Rozdział 5 Wymagania przeciwpożarowe dla elementów wykończenia wnętrz i wyposażenia stałego / 200
Rozdział 6 Wymagania przeciwpożarowe dla palenisk i instalacji / 204
Rozdział 7 Usytuowanie budynków z uwagi na bezpieczeństwo pożarowe / 211
Rozdział 8 Wymagania przeciwpożarowe dla garaży / 215
Rozdział 9 Wymagania przeciwpożarowe dla budynków inwentarskich / 220
Rozdział 10 Wymagania przeciwpożarowe dla budynków tymczasowych / 221

Dział VII Bezpieczeństwo użytkowania / 224

Dział VIII Higiena i zdrowie / 234
Rozdział 1 Wymagania ogólne / 234
Rozdział 2 Ochrona czystości powietrza / 235
Rozdział 3 Ochrona przed promieniowaniem jonizującym i polami elektromagnetycznymi / 236
Rozdział 4 Ochrona przed zawilgoceniem i korozją biologiczną / 237

Dział IX Ochrona przed hałasem i drganiami / 240

Dział X Oszczędność energii i izolacyjność cieplna / 245

Dział XI Przepisy przejściowe i końcowe / 249

ZAŁĄCZNIKI / 248
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI Z DNIA 16 SIERPNIA 1999 R. W SPRAWIE WARUNKÓW TECHNICZNYCH UŻYTKOWANIA BUDYNKÓW MIESZKALNYCH / 291
WPROWADZENIE / 293
TEKST ROZPORZĄDZENIA / 295
Rozdział 1 Przepisy ogólne / 296
Rozdział 2 Kontrola okresowa budynku / 300
Rozdział 3 Remont budynku / 302
Rozdział 4 Ogólne warunki użytkowania budynku / 303
Rozdział 5 Użytkowanie lokali / 306
Rozdział 6 Użytkowanie instalacji i urządzeń wentylacyjnych / 311
Rozdział 7 Użytkowanie kanałów i przewodów spalinowych oraz dymowych / 312
Rozdział 8 Użytkowanie instalacji ciepłej wody użytkowej / 314
Rozdział 9 Użytkowanie instalacji wodociągowej / 315
Rozdział 10 Użytkowanie instalacji kanalizacyjnej / 316
Rozdział 11 Użytkowanie wewnętrznych urządzeń do usuwania odpadów i nieczystości stałych / 317
Rozdział 12 Użytkowanie instalacji i urządzeń centralnego ogrzewania / 318
Rozdział 13 Użytkowanie instalacji i urządzeń gazowych / 320
Rozdział 14 Użytkowanie instalacji gazowej zasilanej gazem płynnym / 322
Rozdział 15 Użytkowanie instalacji elektrycznej / 324
Rozdział 16 Użytkowanie instalacji piorunochronnej / 326
Rozdział 17 Przepis końcowy / 327
Skorowidz rzeczowy do tekstu rozporządzenia WT-2020 / 329
Skorowidz rzeczowy do tekstu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 r. w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych / 357