Przepisy techniczno-budowlane dla budynków z wprowadzeniem 2017

  • Dodaj recenzję:
  • 2995-1
  • Producent: Polcen
  • Autor: Robert Wysocki
  • Cena netto: 18,10 zł 19,00 zł
Przepisy techniczno-budowlane dla budynków z wprowadzeniem 2017
stan prawny na dzień: 1 stycznia 2017 r.

rok wydania: 2017, wydanie czwarte
ilość stron: 366
format: B6
ISBN: 978-83-64795-29-9
oprawa: miękka

Opis
Książka, znajdująca się w serii wydawnictw „Z prawem co dnia” pod nr 2, zawiera pełne ujednolicone na dzień 1 stycznia 2017 r. teksty dwóch rozporządzeń:
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie
• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 r. w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych.

Publikację tę adresujemy do szerokiego grona osób zajmujących się przygotowaniem, realizacją i użytko-waniem budynków. Znajomość ww. przepisów techniczno-budowlanych jest niezbędna, gdyż ich stosowanie ma charakter obligatoryjny.
Na końcu książki czytelnik znajdzie skorowidz rzeczowy.

Księgarnia Techniczna Grupy Medium | Karczewska 18, 04-112 Warszawa | tel.: 22 512 60 60 | e-mail: eib@ksiegarniatechniczna.com.pl