Przykłady i zadania z termodynamiki procesowej

  • Dodaj recenzję:
  • 2649
  • Producent: Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej
  • Autor: Andrzej K. Biń, Piotr Machniewski
  • Cena netto: 45,71 zł 50,00 zł 48,00 zł
  • Niedostępny
Określanie m.in. właściwości termodynamicznych gazów i cieczy oraz równowag fazowych i chemicznych.
wydanie trzecie rozszerzone 2013, stron: 460, ISBN: 978-83-7207-981-7

W skrypcie zawarto rozwiązane w pełni przykłady i zadania z zakresu termodynamiki procesowej. Przedmiot ten, wykładany na Wydziale Inżynierii Chemicznej i Procesowej, różni się od klasycznej termodynamiki technicznej tym, że obejmuje określanie m.in. właściwości termodynamicznych gazów i cieczy oraz równowag fazowych i chemicznych. W trzecim wydaniu skryptu zbiór zadań został znacznie rozszerzony, przede wszystkim zmodernizowano metody ich rozwiązywania przez wprowadzenie nowoczesnych narzędzi obliczeniowych, jakimi są programy komputerowe Excel i Mathcad.

Spis treści
Przedmowa ...7
Wykaz ważniejszych symboli...9
1. TERMODYNAMIKA OGÓLNA ...13
1.1. Bilans energetyczny ...13
1.2. Bilans entropii ...38
1.3. Obiegi termodynamiczne ...71
1.4. Funkcje termodynamiczne ...101
2. WŁASNOŚCI GAZÓW I CIECZY ...117
2.1. Równania stanu ...117
2.2. Obliczanie własnosci termodynamicznych czystych substancji ...146
2.3. Obliczanie własnosci termodynamicznych mieszanin gazowych ...178
2.4. Parametry krytyczne, normalna temperatura wrzenia, gestości cieczy ...213
2.5. Obliczanie własnosci transportowych substancji ...229
3. OBLICZANIE STANÓW RÓWNOWAG ...276
3.1. Równowagi fazowe gaz-ciecz ...276
3.2. Równowagi fazowe ciecz-ciecz ...337
3.3. Równowagi fazowe płyn-faza stała oraz przemiany powietrza wilgotnego....... 375
3.4. Równowaga chemiczna ...415
Tablice ...455
Literatura ...460


Księgarnia Techniczna Grupy Medium | Karczewska 18, 04-112 Warszawa | tel.: 22 512 60 60 | e-mail: eib@ksiegarniatechniczna.com.pl