Ropa i Gaz. Słownik polsko-angielski/angielsko-polski

  • Dodaj recenzję:
  • 2771
  • Producent: Kabe
  • Autor: Michał Warszawski

Tematyka obejmuje m.in. najnowsze technologie związane z morskim przemysłem wydobywczym

wydanie I, rok wydania: 2013, stron: 198, fortmat: A5, oprawa kolorowa, foliowana


Jako kolejny słownik specjalistyczny pragniemy przedstawić słownik z branży naftowej, która w języku potocznym nazywa się Oil&Gas.

Jest to branża przemysłowa największa na świecie, w której operuje tysiące firm i pracuje setki tysięcy ludzi.

Niniejszy słownik jest w pewnym sensie kontynuacją tematyki Ropa&Gaz czyli wydanego przez wydawnictwo KaBe w 2012 roku słownika „Gaz łupkowy”.

Tematyka słownika obejmuje także najnowsze technologie związane z morskim przemysłem wydobywczym (na Morzu Północnym operuje ponad 400 platform poszukiwawczych i wydobywczych) i najnowszymi technologiami przetwórstwa ropy stosowanymi w polskich rafineriach, które poddane zostały w ostatnich latach intensywnej rozbudowie i unowocześnieniu.

Warto zwrócić uwagę, że do treści słownika dołączyliśmy jak zwykle wykazy obowiązujących norm polskich i międzynarodowych.

Spis treści

Wprowadzenie
1. Poszukiwanie, wiercenie, eksploatacja
2. Przesył, transport, dystrybucja
3. Przetwarzanie, produkty
4. Emisje gazów cieplarnianych, handel uprawnieniami do emisji


Księgarnia Techniczna Grupy Medium | Karczewska 18, 04-112 Warszawa | tel.: 22 512 60 60 | e-mail: eib@ksiegarniatechniczna.com.pl