Selected Aspects of Sustainability in Project Management and Evaluation

  • Dodaj recenzję:
  • 3356
  • Producent: Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej
  • Autor: red. nauk. Tadeusz A. Grzeszczyk
  • szt.
  • Cena netto: 23,81 zł 25,00 zł
Selected Aspects of Sustainability in Project Management and Evaluation

rok wydania: 2016
ilość stron: 98
ISBN: 978-83-7814-506-6

Opis
Publikacja wpisuje się w dynamicznie rozwijające się kierunki badań i poszukiwań praktycznych z zakresu stabilnego zarządzania w warunkach nieustannie zmieniającego się otoczenia. Autorzy przedstawili własne spostrzeżenia i propozycje, dzięki czemu praca ukazuje aktualne tendencje z zakresu omawianej problematyki występujące w różnych środowiskach naukowych.

Spis treści
Contents
Preface / 5
1. Janusz Zawiła-Niedźwiecki
Sustainable Management – New Concept of Management Science or Nihil Novi Sub Sole / 7
2. Elżbieta Strzelecka
Building Social Capital and Human Capital Through Educational EU Projects / 21
3. Aleksandra Zaleśna
Sustainability and Intellectual Capital Versus Success Criteria for Projects / 38
4. Tadeusz A. Grzeszczyk
Sustainable Project Evaluation / 53
5. Małgorzata Waszkiewicz
Sustainable Aspects in the Project Evaluation on the Example of Commercial Real Estate / 68
6. Grzegorz Kunikowski
Sustainability Indicators / 84
Index / 95
List of figures / 97
List of tables / 97