Sieci telekomunikacyjne

  • Dodaj recenzję:
  • 4799
  • Producent: WKŁ
  • Autor: Wojciech Kabaciński, Mariusz Żal
  • szt.
  • Cena netto: 84,76 zł 89,00 zł

Sieci telekomunikacyjne

rok wydania: 2016
ISBN: 978-83-206-1716-0
ilość stron: 618
format: B5
oprawa: miękka

Opis

W książce przedstawiono różnego rodzaju sieci telekomunikacyjne, od historycznej, ale jeszcze funkcjonującej sieci telefonicznej, po najnowsze sieci pakietowe (jaką jest Internet), czy sieci optyczne. Podręcznik ma umożliwić zaznajomienie się z podstawowymi zasadami funkcjonowania sieci telekomunikacyjnych. Zdając sobie sprawę, że zawarcie przeglądu wszystkich sieci i zagadnień w jednej pozycji jest niemożliwe − pominięto w podręczniku szereg sieci rozgłoszeniowych, a także zagadnienia inżynierii ruchu. Zawarty w podręczniku opis podstaw działania różnego typu sieci telekomunikacyjnych ułatwi Czytelnikowi dogłębniejsze studiowanie wybranych typów sieci.

Spis treści

Przedmowa

1. Sieci telekomunikacyjne / 1
1.1. System telekomunikacyjny a sieć telekomunikacyjna / 1
1.2. Rozwój sieci telekomunikacyjnych / 4
1.2.1. Sieci telegraficzne / 4
1.2.2. Sieć telefoniczna / 5
1.2.3. Sieci transmisji danych / 6
1.2.4. Sieć Internet / 7
1.2.5. Sieci zintegrowane / 8
1.2.6. Inne sieci / 8
1.3. Standaryzacja / 9
1.4. Tryby transferu informacji / 12
1.4.1. Tryb transferu synchronicznego / 12
1.4.2. Tryb transferu pakietowego / 14
1.4.3. Tryb transferu synchronicznego / 14
1.5. Rodzaje sieci telekomunikacyjnych / 15
1.6. Topologie sieci telekomunikacyjnych / 16
1.6.1. Rodzaje topologii / 16
1.6.2. Przykłady topologii / 18
1.6.3. Topologia fizyczna i topologia logiczna / 19
1.7. Sieci usługowe i transportowe / 19
1.8. Modele warstwowe sieci / 21
1.8.1. Opis architektur sieciowych za pomocą modeli warstwowych / 21
Pytania kontrolne / 23

2. Sieci PSTN i ISDN
2.1. Wprowadzenie
2.2. Sieci telefoniczne / 26
2.2.1. Elementy składowe sieci telefonicznej / 26
2.2.2. Struktura sieci telefonicznej / 27
2.2.3. Łącze abonenckie / 29
2.2.4. Urządzenia końcowe / 31
2.2.5. Łącza międzycentralowe 33
2.2.6. Numeracja w sieci telefonicznej / 35
2.3. Sieci ISDN / 38
2.3.1. Usługi w sieci ISDN / 38
2.3.2. Styki użytkownika z siecią / 46
2.3.3. Model odniesienia ISDN / 50
2.3.4. Transmisja w styku S / 53
2.3.5. Transmisja w styku U / 62
Pytania kontrolne / 68

3. Sieci GSM / 70
3.1. Sieci telefonii komórkowej / 70
3.2. Architektura sieci GSM / 72
3.2.1. Struktura ogólna sieci / 72
3.2.2. Stacja ruchoma / 73
3.2.3. Identyfikacja abonenta w sieci GSM / 74
3.2.4. Podsystem stacji bazowych / 75
3.2.5. Podsystem komutacyjny / 77
3.3. Protokoły stosowane w sieciach telefonii komórkowej / 80
3.4. Styk radiowy Air / 82
3.4.1. Kanały fizyczne / 82
3.4.2. Kanały logiczne / 84
3.5. Transmisja w styku Abis / 87
3.6. Transmisja w styku A / 87
3.7. Usługi w sieci GSM / 89
3.7.1. Rodzaje i opis usług / 89
3.7.2. Usługi przenoszenia / 91
3.7.3. Teleusługi / 92
3.7.4. Usługi dodatkowe / 93
3.8. Roaming w sieciach GSM / 94
Pytania kontrolne / 96

4. Sieci UMTS / 97
4.1. Sieci telefonii komórkowej trzeciej generacji / 97
4.2. Architektura systemu UMTS / 98
4.2.1. Struktura ogólna systemu / 98
4.2.2. Stacja ruchoma UMTS / 99
4.2.3. Sieć dostępowa / 100
4.2.4. Sieć szkieletowa / 103
4.3. Protokoły w sieci UMTS
4.3.1. Ogólny model protokołów / 105
4.3.2. Protokoły w sieci UTRAN / 106
4.3.3. Protokoły w sieci szkieletowej / 109
4.4. Sieć UTRAN / 110
4.4.1. Transmisja dwukierunkowa i metoda dostępu / 110
4.4.2. Kanały / 113
4.4.3. Transmisja w części stałej sieci UTRAN / 118
4.5. Usługi UMTS / 119
4.5.1. Usługi przenoszenia / 119
4.5.2. Teleusługi / 123
4.5.3. Usługi multimedialne / 123
4.5.4. Usługi o wartości dodanej / 124
4.5.5. Usługi lokalizacyjne / 124
Pytania kontrolne / 125

5. Sieci IP / 126
5.1. Architektura sieci Internet / 126
5.1.1. Charakterystyka sieci Internet / 126
5.1.2. Sieci LAN i WAN / 126
5.1.3. Urządzenia sieci Internet / 128
5.2. Protokoły sieciowe i transportowe dla nowej generacji sieci Internet / 130
5.3. Protokoły warstwy sieciowej / 132
5.3.1. Adresowanie w sieciach IP / 132
5.3.2. Protokół IP wersja 4 / 134
5.3.3. NAT / 136
5.3.4. Protokół IP wersja 6 / 137
5.4. Protokoły warstwy transportowej / 139
5.4.1. Charakterystyka protokołów warstwy transportowej / 139
5.4.2. UDP / 140
5.4.3. TCP / 141
5.4.4. RTP / 145
5.5. Protokoły rutingu w sieciach IP / 148
5.5.1. Przeznaczenie i klasyfikacja protokółów rutingu / 148
5.5.2. Protokoły wektora odległości / 150
5.5.3. Protokoły stanu łącza / 150
5.5.4. Charakterystyka podstawowych protokołów rutingu wewnętrznego / 151
5.5.5. Charakterystyka podstawowych protokołów rutingu zewnętrznego / 152
Pytania kontrolne / 153

6. Usługi sieci IP / 154
6.1. Wprowadzenie / 154
6.2. Transfer plików / 155
6.2.1. Sposoby współdzielenia plików / 155
6.2.2. FTP / 156
6.2.3. TFTP / 158
6.2.4. NFS / 159
6.3. Usługi WWW / 159
6.3.1. Koncepcja sieci WWW / 159
6.3.2. Protokół HTTP / 161
6.3.3. Dokumenty WWW / 161
6.4. Poczta elektroniczna / 163
6.4.1. Znaczenie poczty elektronicznej / 163
6.4.2. Standardy dla poczty elektronicznej / 164
6.5. Bezpieczeństwo w sieciach IP / 167
6.5.2. Klasyfikacja ataków / 169
6.5.3. Metody ataków / 170
6.5.4. Sposoby przeciwdziałania atakom / 176
Pytania kontrolne / 178

7. Sieci ATM / 179
7.1. Wprowadzenie / 179
7.2. Konfiguracja odniesienia dla sieci szerokopasmowych / 180
7.3. Rodzaje styków w sieci ATM / 181
7.4. Protokoły w sieci ATM / 183
7.4.1. Model ATM / 183
7.4.2. Warstwa fizyczna ATM / 184
7.4.3. Warstwa ATM / 184
7.4.4. Warstwa AAL / 189
7.5. Jakość usług w sieciach ATM / 200
7.6. Usługi w sieciach ATM / 202
Pytania kontrolne / 205

8. Sieci inteligentne / 206
8.1. Koncepcja sieci inteligentnych / 206
8.2. Protokoły i standardy w sieci IN / 208
8.3. Architektura funkcjonalna i fizyczna / 212
8.3.1. Model sieci IN / 212
8.3.2. Zależności między płaszczyznami / 215
8.3.3. Modele funkcjonalne / 217
8.4. Szerokopasmowe sieci inteligentne / 220
8.4.1. Różnice między sieciami BIN i IN / 220
8.4.2. Model funkcjonalny sieci BIN / 223
8.4.3. Protokoły sygnalizacyjne BIN / 227
Pytania kontrolne / 227

9. Wprowadzenie do sieci dostępowych / 229
9.1. Definicja sieci dostępowych / 229
9.2. Wprowadzanie nowych usług / 230
9.3. Technologie sieci dostępowych / 230
9.3.1. Przewodowe sieci dostępowe / 230
9.3.2. Sieci bezprzewodowe / 231

10. Dostęp DSL / 233
10.1.Opis technologii / 233
10.1.1. Model odniesienia DSL / 233
10.1.2. Rozwój standardów systemów DSL / 234
10.1.3. Przyczyny zakłóceń transmisji / 236
10.2. Systemy ADSL / 237
10.2.1. Architektura systemów ADSL / 237
10.2.2. Modulacja sygnałów / 239
10.2.3. Logiczne kanały transportowe / 240
10.2.4. Budowa ramki ADSL / 242
10.2.5. Standardy ADSL2 i ADSL2+ / 242
10.3.Systemy VDSL i VDSL2 / 244
Pytania kontrolne / 245

11. Optyczne sieci dostępowe / 246
11.1. Wprowadzenie / 246
11.2. Opis technologii / 246
11.2.1. Topologie fizyczne sieci optycznych / 246
11.2.2. Topologie logiczne sieci optycznych / 248
11.3. Systemy dostępowe / 249
11.3.1. Pasywne sieci optyczne / 249
11.3.2. Sieci APON / 251
11.3.3. Sieci EPON / 252
11.3.4. Zabezpieczenia łączy / 254
11.4. Systemy FTTH / 256
11.4.1. Przyczyny ewolucji w kierunku FTTH / 256
11.4.2. Architektura systemów FTTH / 258
11.4.3. Światłowody wykorzystywane w systemach FTTH / 259
Pytania kontrolne / 260

12. Dostęp bezprzewodowy / 261
12.1. Rozwój i klasyfikacja sieci bezprzewodowych / 261
12.2. Standardy bezprzewodowych sieci dostępowych / 265
12.2.1. DECT / 265
12.2.2. Bluetooth / 267
12.2.3. WiFi / 269
12.2.4. WiMAX / 270
Pytania kontrolne / 270

13. SDH / 271
13.1. Wprowadzenie / 271
13.2. Koncepcja i architektura systemu / 272
13.3. Struktura ramki i zasady zwielokrotniania / 274
13.4. Urządzenia SDH / 277
13.4.1. Multipleksery 277
13.4.2. Przełącznice cyfrowe / 279
13.5. Sieci SDH / 279
13.5.1. Architektury sieci i zabezpieczenia / 279
13.5.2. Sieci punkt-punkt / 281
13.5.3. Sieci pierścieniowe / 281
13.5.4. Sieci kratowe / 284
13.6. Ogólna procedura ramkowania (GFP) / 285
Pytania kontrolne / 287

14. Sieci WDM i DWDM / 289
14.1. Zwielokrotnienie falowe / 289
14.2. Elementy sieci optycznych / 291
14.2.1. Światłowody / 291
14.2.2. Nadajniki i odbiorniki / 294
14.2.3. Wzmacniacze optyczne / 296
14.2.4. Sprzęgacze optyczne / 296
14.2.5. Konwertery długości fali / 297
14.2.6. Multipleksery, demultipleksery i filtry optyczne / 298
14.2.7. Urządzenia przełączające / 300
14.3. Sieci optyczne WDM / 300
14.3.1. Ewolucja sieci WDM / 300
14.3.2. Sieci typu BSN / 301
14.3.3. Sieci z kierowaniem fal / 304
Pytania kontrolne / 306

15. Automatyczna komutowana sieć optyczna / 307
15.1. Idea sieci SON / 307
15.2. Architektura ASON / 308
15.2.1. Płaszczyzny funkcjonalne / 308
15.2.2. Elementy transportowe / 309
15.2.3. Obszary rutingu / 309
15.2.4. Model odniesienia i interfejsy / 310
15.2.5. Rodzaje połączeń / 312
15.3. Płaszczyzna sterowania / 314
15.3.1. Podstawowe funkcje / 314
15.3.2. Architektura i elementy płaszczyzny / 315
15.3.3. Adresowanie i sygnalizacja / 317
15.3.4. Ruting / 318
15.3.5. Protekcja i odtwarzanie / 319
Pytania kontrolne / 320

16. Funkcje i rodzaje sygnalizacji / 321
16.1. Wprowadzenie / 321
16.2. Funkcje sygnalizacji / 322
16.3. Obszar funkcjonowania / 323
16.4. Rodzaje sygnalizacji / 323
16.5. Metody sygnalizacji / 324
Pytania kontrolne / 326

17. Sygnalizacja abonencka / 327
17.1. Sygnalizacja w analogowym łączu abonenckim / 327
17.1.1. Przebieg zestawiania połączenia / 327
17.1.2. Sygnalizacja adresowa / 329
17.1.3. Rozłączenie połączenia / 329
17.1.4. Przesyłanie dodatkowych informacji / 330
17.2. Sygnalizacja w cyfrowym łączu abonenckim / 330
17.2.1. Wprowadzenie do sygnalizacji DSS1 / 330
17.2.2. Procedura dostępu do kanału D / 331
17.2.3. Protokół LAPD / 333
17.2.4. Wiadomości sterujące / 341
17.2.5. Przykłady obsługi połączeń / 346
17.3. Sygnalizacja abonencka w dostępie szerokopasmowym / 357
17.3.1. System sygnalizacji DSS2 i UNI / 357
17.3.2. Budowa i rodzaje wiadomości sygnalizacyjnych / 359
17.3.3. Obsługa połączenia / 360
Pytania kontrolne / 361

18. Sygnalizacja międzycentralowa / 362
18.1. Sygnalizacja skojarzona z kanałem / 362
18.1.1. Zasada sygnalizacji skojarzonej z kanałem / 362
18.1.2. Wady i zalety sygnalizacji skojarzonej z kanałem / 363
18.2. Sygnalizacja we wspólnym kanale / 363
18.2.1. Zasada sygnalizacji skojarzonej z kanałem / 363
18.2.2. Sposoby pracy sygnalizacji we wspólnym kanale / 364
18.2.3. Wady i zalety sygnalizacji we wspólnym kanale / 365
18.2.4. Systemy sygnalizacji między centralowej / 366
Pytania kontrolne / 367

19. System sygnalizacji nr 7 / 368
19.1. Funkcje i przeznaczenie systemu sygnalizacji nr 7 / 368
19.1.1. Sieć telefoniczna i ISDN / 368
19.1.2. Sieci telefonii ruchomej / 368
19.1.3. Sieć inteligentna / 369
19.1.4. Sieci oparte na protokole IP / 370
19.2.Sieć sygnalizacyjna / 370
19.2.1. Elementy składowe sieci sygnalizacyjnej / 370
19.2.2. Terminologia / 372
19.2.3. Tryby pracy sygnalizacji / 374
19.2.4. Struktury sieci sygnalizacyjnej / 375
19.3. Struktura systemu sygnalizacji nr 7 / 377
19.3.1. Protokoły SS7 / 377
19.3.2. Nowe protokoły systemu sygnalizacji nr 7 / 381
19.4. Warstwy transferu wiadomości / 383
19.4.1. Łącze sygnalizacyjne - MTP-1 / 383
19.4.2. Przęsło sygnalizacyjne - MTP-2 / 383
19.4.3. Sieć sygnalizacyjna - MTP-3 / 386
19.5. Warstwy transakcji w SS7 / 391
19.5.1. Transakcje / 391
19.5.2. SCCP – część sterująca połączeniami sygnalizacyjnymi / 392
19.5.3. TC – część aplikacyjna transakcji / 398
19.6. Część użytkowników ISDN / 402
19.6.1. Wprowadzenie / 402
19.6.2. Funkcje ISUP / 403
19.6.3. Metody sygnalizacji / 405
19.6.4. Budowa wiadomości ISUP / 406
19.6.5. Typy Wiadomości ISUP / 408
19.6.6. Parametry ISUP / 410
19.6.7. Obsługa połączenia / 411
Pytania kontrolne / 417

20. Sygnalizacja w sieciach telefonii komórkowej / 418
20.1. Sygnalizacja abonencka w sieciach GSM / 418
20.1.1. Zestaw protokołów sygnalizacyjnych / 418
20.1.2. Protokół LAPDm / 420
20.1.3. Wiadomości sygnalizacyjne warstwy 3 na styku Air / 421
20.1.4. Protokół LAPD na styku Abis / 423
20.1.5. Wiadomości sygnalizacyjne na styku Abis / 423
20.2. Sygnalizacja na styku A / 424
20.2.1. BSSAP - część aplikacyjna podsystemu stacji bazowych / 424
20.2.2. Budowa wiadomości BSSAP / 425
20.2.3. Typy wiadomości BSSAP / 427
20.2.4. Przykłady wiadomości BSSAP / 428
20.2.5. Przykłady procedur sygnalizacyjnych w części abonenckiej / 428
20.3. Protokoły sygnalizacyjne w części sieciowej GSM / 433
20.3.1. Funkcje MAP / 433
20.3.2. Struktura wiadomości MAP / 434
20.3.3. Usługi i operacje MAP / 435
20.3.4. Przykładowe procedury sygnalizacyjne / 437
20.3.5. Obsługa połączenia wychodzącego / 438
20.4. Protokoły sygnalizacyjne w sieci UTRAN / 441
20.4.1. Protokół RLC / 441
20.4.2. Protokół RRC / 443
20.4.3. Protokół NBAP / 444
20.4.4. Protokół RNSAP / 445
20.4.5. Protokół RANAP / 447
20.5. Przykładowe procedury sygnalizacyjne / 448
20.5.1. Zestawianie połączenia RRC / 448
20.5.2. Zestawianie połączenia wychodzącego MOC / 449
Pytania kontrolne / 451

21. Ogólna budowa i funkcje węzłów komutacyjnych / 453
21.1. Funkcje i budowa węzła komutacyjnego / 453
21.2. Rodzaje węzłów komutacyjnych / 453
21.3. Pola komutacyjne / 455
21.3.1. Terminologia / 455
21.3.2. Klasyfikacja / 457
21.4. Sterowanie polami komutacyjnymi / 461
21.4.1. Rodzaje połączeń / 461
21.4.2. Algorytmy sterowania / 463
Pytania kontrolne / 464

22. Centrale telefoniczne, ISDN i GSM / 465
22.1. Funkcje centrali / 465
22.2. Budowa centrali / 467
22.2.1. Ogólna budowa centrali / 467
22.2.2. Abonenckie zespoły liniowe / 469
22.2.3. Układy przyłączania łączy między centralowych / 472
22.3. Pola komutacyjne / 473
22.3.1. Elementy komutacyjne / 473
22.3.2. Pola przestrzenno-czasowe / 476
22.4. Sterowanie / 478
22.5. Oprogramowanie / 480
Pytania kontrolne / 481

23. Przełączniki ATM / 482
23.1. Funkcje przełączników ATM / 482
23.2. Budowa przełączników ATM / 484
23.2.1. Ogólna budowa przełącznika ATM / 484
23.2.2. Moduły wejściowe / 485
23.2.3. Moduły wyjściowe / 485
23.2.4. Pole komutacyjne / 486
23.2.5. Sterowanie i zarządzanie / 487
23.3. Komutacja ATM / 489
23.3.1. Rodzaje / 489
23.3.2. Buforowanie / 490
23.3.3. Komutatory ze wspólną pamięcią / 494
23.3.4. Komutatory ze wspólną magistralą / 495
23.3.5. Przestrzenne pola komutacyjne / 495
23.4. Zarządzanie przełącznikami ATM / 496
Pytania kontrolne / 498

24. Rutery IP / 499
24.1. Zakres stosowania / 499
24.2. Ogólna budowa ruterów IP / 500
24.3. Podstawowe funkcje / 502
24.4. Przetwarzanie pakietów / 503
24.4.1. Przeszukiwanie tablic rutingu / 503
24.4.2. Listy kontroli dostępu / 504
24.4.3. Pamięci adresowane zawartością / 504
24.5. Podstawowe architektury ruterów / 508
24.5.1. Rutery jednoprocesorowe ze współdzieloną magistralą / 508
24.5.2. Rutery wieloprocesorowe z pamięcią podręczną adresów bram / 509
24.5.3. Rutery z równoległymi modułami przekazywania pakietów / 510
24.5.4. Rutery z polami komutacyjnymi / 511
24.5.5. Rutery z rozproszonymi procesorami / 512
24.6. Organizacja pamięci ruterów / 513
24.6.1. Podział pamięci rutera / 513
24.6.2. Rodzaje buforów / 514
Pytania kontrolne / 515

25. Systemy komutacji optycznej / 517
25.1. Rodzaje optycznych systemów komutacyjnych / 517
25.2. Parametry oceny systemów komutacji optycznej / 518
25.3. Systemy z komutacją ścieżek / 520
25.3.1. Przełącznice optyczne / 520
25.3.2. Optyczne krotnice transferowe / 520
25.4. Optyczne elementy komutacyjne / 522
25.4.1. Rodzaje technologii / 522
25.4.2. Komutatory MEMS / 523
25.4.3. Optyczne pola komutacyjne / 527
25.4.4. Porównanie optycznych pól komutacyjnych / 531
25.5. Systemy z komutacją pakietów / 532
25.5.1. Optyczne sieci pakietowe / 532
25.5.2. Budowa węzła komutacyjnego / 533
25.5.3. Bufory optyczne / 534
Pytania kontrolne / 536

26. Zarządzanie zasobami sieci / 537
26.1. Wprowadzenie / 537
26.1.1. Obszary funkcjonalne zarządzania / 537
26.2. Systemy zarządzania siecią 538
26.2.1. Modele architektury systemu zarządzania siecią / 538
26.2.2. Rozproszone i scentralizowane zarządzanie siecią / 540
26.2.3. Pełnomocnicy / 542
26.3. Baza informacji zarządzania / 544
26.3.1. Struktura bazy MIB / 544
26.3.2. Typy danych obiektów bazy MIB / 545
26.3.3. Definiowanie obiektów bazy MIB / 547
26.3.4. Grupy bazy MIB-II / 550
Pytania kontrolne / 551

27. SNMP - prosty protokół zarządzania siecią / 552
27.1. Wprowadzenie / 552
27.2. SNMPv1 / 553
27.2.1. Format jednostek danych protokołu / 553
27.2.2. Zasady wymiany komunikatów SNMP / 556
27.3. SNMPv2 / 559
27.3.1. Wiadomości SNMPv2 / 559
27.4. SNMPv3 / 563
27.4.1. Założenia projektowe / 563
27.4.2. Architektura SNMPv3 / 564
Pytania kontrolne / 565

28. Zarządzanie sieciami OSI i TMN / 567
28.1. Zarządzanie systemami otwartymi OSI / 567
28.1.1. Model warstwy aplikacji zarządzania systemem / 570
28.1.2. Element usługowy CMIS i protokół CMIP / 573
28.2. Architektura i funkcje sieci TMN / 573
28.2.1. Architektura fizyczna / 574
28.2.2. Architektura funkcjonalna / 576
28.2.3. Architektura informacyjna / 579
28.3. Zarządzanie siecią SS7 / 580
28.3.1. Funkcje i zadania OMAP / 580
28.3.2. Funkcje zarządzania warstw OMAP / 582
28.3.3. Obszary funkcjonalne OMAP / 584
28.3.4. Fizyczna realizacja zarządzania siecią SS7 / 585
28.3.5. Zarządzane obiekty a struktura SS7 / 586
Pytania kontrolne / 588
Bibliografia / 589
Wykaz najważniejszych skrótów / 604