Spawanie i napawanie w naprawach części maszyn i konstrukcji metalowych

  • Dodaj recenzję:
  • 3667
  • Producent: Kabe
  • Autor: Leon Mistur
  • szt.
  • Cena netto: 56,19 zł 59,00 zł

Spawanie i napawanie w naprawach części maszyn i konstrukcji metalowych

rok wydania: 2003, wydanie pierwsze
ilość stron: 303
ISBN: 83-915806-9-5
format: A5
oprawa: kartonowa, kolorowa

Opis
W książce przedstawiono sposoby naprawy uszkodzonych bądź nadmiernie zużytych części maszyn i konstrukcji metalowych za pomocą spawania i napawania.
Książka przeznaczona jest dla spawaczy, technologów instruktorów spawalnictwa oraz dla innych osób zajmujących się spawalnictwem.

Spis treści
Wstęp
Rozdział 1
Kwalifikowanie zakładów przemysłowych stosujących procesy spawalnicze w produkcji i naprawach
1. Wymagania ogólne
2. Podział zakładów na grupy
3. Klasyfikowanie zakładów do odpowiedniej grupy
4. Klasyfikacja konstrukcji spawanych
5. Organizacja nadzoru spawalniczego
6. Uprawnienia personelu nadzorującego
7. Okres ważności uprawnień zakładu

Rozdział 2
Przyczyny zużycia i uszkodzenia elementów metalowych
1. Zużycie naturalne metali
2. Uszkodzenia awaryjne
3. Uszkodzenia korozyjne
3.1. Korozja chemiczna
3.2. Korozja elektrochemiczna
3.3. Korozja naprężeniowa
3.4. Korozja międzykrystaliczna
3.5. Erozja

Rozdział 3
Przygotowanie powierzchni metali do spawania i napawania
1. Wiadomości ogólne
2. Obróbka mechaniczna
3. Obróbka chemiczna
4. Obróbka termiczna
4.1. Opalanie
4.2. Żłobienie gazowe
4.3. Żłobienie łukowe elektropowietrzne

Rozdział 4
Operacje technologiczne spawania
1. Zalecenia ogólne
2. Ukosowanie brzegów blach i rur
3. Sczepianie blach i rur przed spawaniem
4. Rodzaje złączy spawanych
5. Rodzaje spoin
6. Pozycje spawania według PN-EN
7. Rysunek techniczny
8. Naprężenia i odkształcenia spawalnicze
8.1. Zjawiska powstawania naprężeń i odkształceń
8.2. Zapobieganie odkształceniom spawalniczym
8.3. Przyrządy pomocnicze przy spawaniu
9. Prostowanie konstrukcji spawanych
9.1. Prostowanie mechaniczne
9.2. Prostowanie termiczne
9.3. Technika prostowania termicznego
9.3.1. Prostowanie blach i płyt
9.3.2. Prostowanie kształtowników profilowych
9.3.3. Prostowanie konstrukcji spawanych
9.3.4. Prostowanie rur

Rozdział 5
Urządzenia do spawania
1. Urządzenia do spawania gazowego
2. Urządzenia do spawania elektrodami otulonymi
3. Urządzenia do spawania metodą TIG
4. Urządzenia do spawania metodami MIG/MAG
5. Urządzenia do spawania plazmowego
6. Urządzenia do spawania elektronowego
7. Urządzenia do spawania laserowego

Rozdział 6
Technologiczność spawania metali
1. Określenie spawalności
2. Budowa strukturalna złącza spawanego
3. Wpływ składników stopowych na własności stali
4. Własności fizyczne i chemiczne metali
4.1. Własności fizyczne metali
4.2. Własności mechaniczne metali
4.3. Własności chemiczne metali

Rozdział 7
Stale, staliwa, żeliwa i metale nieżelazne
1. Stale niestopowe
2. Stale niskostopowe
3. Stale wysokostopowe
4. Staliwo
5. Żeliwo
6. Metale nieżelazne
6.1. Miedź (Cu) i stopy miedzi
6.2. Aluminium (Al) i stopy aluminium
7. Tytan i jego własności

Rozdział 8
Technologia spawania gazowego stali, żeliwa i metali nieżelaznych
1. Spawanie stali niestopowych
2. Spawanie stali niskostopowych
3. Spawanie stali wysokostopowych
4. Spawanie staliwa
5. Spawanie żeliwa
6. Spawanie metali nieżelaznych

Rozdział 9
Technologia spawania łukowego stali, żeliwa i metali nieżelaznych
 1. Spawanie stali niestopowych
2. Spawanie stali niskostopowych
3. Spawanie stali wysokostopowych
4. Spawanie staliwa
5. Spawanie żeliwa
5.1. Wiadomości ogólne
5.2. Spawanie żeliwa na zimno
5.3. Spawanie żeliwa na gorąco i półgorąco
5.3.1. Spawanie żeliwa na półgorąco
5.3.2. Spawanie żeliwa na gorąco
5.4. Spawanie żeliwa i staliwa ze stalą
6. Piece do nagrzewania odlewów
7. Spawanie metali nieżelaznych
7.1. Spawanie miedzi i stopów miedzi
7. Spawanie aluminium i stopów aluminiowych
7.3. Spawanie tytanu
7.4. Spawanie tantalu i niobu

Rozdział 10
Spawanie w naprawach konstrukcji kotłów, zbiorników, rurociagów ciśnieniowych oraz innych urządzeń
1. Założenia ogólne
2. Przykłady naprawy niektórych konstrukcji stalowych
3. Przykłady naprawy niektórych zbiorników
3.1. Opis ogólny
3.2. Przykłady naprawy zbiorników ciśnieniowych
4. Przykłady naprawy niektórych kotłów ciśnieniowych
4.1. Opis ogólny
4.2. Przykład uszkodzonego kotła OP-230
4.3. Przykład uszkodzonego kotła opromieniowanego
4.4. Naprawa ściany sitowej w kotłach i w wymiennikach ciepła
4.5. Wpawanie łat w kotłach i zbiornikach
4.6. Naprawa wżerów korozyjnych
4.7. Naprawa innych uszkodzeń w kotłach lub zbiornikach
5. Przykłady naprawy niektórych turbin parowych
5.1. Wiadomości ogólne
5.2. Naprawa turbiny 70 MW
5.3. Naprawa staliwnego korpusu turbiny parowej typu TC25
5.4. Naprawa żeliwnego korpusu turbiny parowej o dużych wymiarach
6. Przykłady naprawy rur ciśnieniowych
6.1. Ogólne założenia spawania rur
6.2. Uszkodzenia rurociągów
6.3. Przygotowanie rur do spawania
6.4. Naprawa uszkodzonych rur
6.5. Trudności spawania uszkodzonych rur
6.6. Naprawa uszkodzonych rurociągów gazowych

Rozdział 11
Technologia napawania płomieniowego części maszyn i narzędzi
1. Wiadomości ogólne
2. Napawanie palnikiem acetylenowo-tlenowym
3. Napawanie gazowe proszkami metalowymi
4. Natryskiwanie płomieniowe i łukowe
4.1. Natryskiwanie drutami pełnymi (litymi) i proszkowymi
4.2. Natryskiwanie łukowe
4.3. Natryskiwanie prętami ceramicznymi

Rozdział 12
Technologia napawania łukowego części maszyn i narzędzi
1. Napawanie łukowe elektrodami otulonymi
2. Napawanie łukowe drutami proszkowymi samoosłonowymi
3. Napawanie łukowe w osłonie argonu metodą TIG (GTA)
4. Napawanie łukowe w osłonie gazowej metodą MAG i MIG(GMA)
5. Napawanie łukiem krytym

Rozdział 13
Napawanie elektrożużlowe i inne
1. Zastosowanie napawania elektrożużlowego
2. Napawanie plazmowe
2.1. Napawanie plazmowe metodą TIG (GTA)
2.2. Napawanie plazmowe metodą MIG (GMA)
2.3. Napawanie plazmowe proszkami metalowymi
3. Napawanie laserowe

Rozdział 14
Spawanie i napawanie szyn i rozjazdów kolejowych
1. Przyczyny uszkodzenia elementów szynowych
2. Spajanie termitowe
3. Napawanie gazowe
4. Napawanie łukowe
5. Spawanie szyn kolejowych metodą "Railweld"

Rozdział 15
Mechaniczne sposoby łączenia żeliwa lub staliwa
1. Wiadomości ogólne
2. Połączenia pierścieniowe i kotwicowe
3. Połączenia za pomocą szycia metodą "Metalock"

Literatura